Sopka

Medzipredmetové vzťahy sú veľmi významný prvok vo vyučovacom procese a o to viac, keď nie sú len na papieri, ale môžeme ich aj skutočne zažiť a vidieť. A tak sme dymili, prskali ba aj ocot zaváňa. Bolo, ale treba vytvoriť aj vhodný „kotlík“ pre výbušnú sopku a to sme hravo zvládli na hodinách geografie. Tešíme sa na ďalšie inšpiratívne projekty.
Napísala: Mgr. Ľudmila Chomisteková

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: