Prázdninové všeličo 7.deň

Dnes máme už 7. deň, ktorý je dňom odpočinku. Aj Pán Boh v tento deň odpočíval. K dobrému oddychu patrí aj pekná rozprávka, a to nie hocijaká. V Oravskej galérii nám naša rozprávková babička v podaní p. učiteľa Gusta Lakoštíka predniesla svojim zvučným hlasom neznámu, no veľmi zaujímavú rozprávku. Ďalšia časť nášho putovania bola výstava ilustrácii od ilustrátora Petra Uchnára, ktorá všetkých zaujala. Zahrali sme sa aj rozprávkové pexeso. Inšpirovaní všetkými aktivitami sa aj s detí stali ilustrátori. Niektorí kreslili vlastnú obľúbenú rozprávku a iní sa nechali motivovať tým, čo videli na obrazoch.
Radostne naladení sme sa vrátili do školy, kde nás už čakal chutný obed.

Za všetkých napísali Mgr. M. Machajová a PadDr. A. Lakoštík

Aktuality

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: