JA A MOJA MAMA Tlačiť
Streda, 01 Jún 2011 15:37

Pod týmto názvom sa niesla výtvarná súťaž na prvom stupni našej školy. Prebiehala v mesiaci máj, ktorý je venovaný našim mamám.Najlepší liek na lásku je viac lásky. Kto iný nám jej môže dať viac ako je mama? Nepotreboval som hviezdy a planéty. Moja matka mi bola planétou i  hviezdou.Nie každý má to šťastie, že môže objať svoju mamu a prijať jej lásku od nej. Matkou sa učíme byť po celý život.

Nie je to až také ťažké, stačí dávať svojim deťom nehu, pohladenie a venovať im čo najviac svojho času. Žiaci prvého až štvrtého ročníka vyjadrovali svoju lásku mamám prostredníctvom svojich kresieb. Úlohou bolo nakresliť alebo namaľovať seba a svoju mamu, vyjadriť lásku k nej. O tom, že svoje mamy milujú sme sa mohli presvedčiť po vzhliadnutí na ich kresby. Všetky boli veľmi krásne, plné citu. Ich kresby hodnotili vybratí piati žiaci z každej triedy, učitelia, starší žiaci aj náhodne okoloidúci. Víťazné práce boli ocenené diplomom a drobnou cenou. Galériu prác si môžete pozrieť na chodbe 1.stupňa a tie najlepšie visia pri vstupe do školy.
Víťazi jednotlivých ročníkov:

1.ročník: I.miesto- Alexandra Matušáková, II.miesto-Matej Kramár, III.miesto- Marek Dieška

2.ročník: I.miesto- Lukáš Ďaďo, II.miesto- Chiara Slamková, III.miesto- Ema Holubčíková

3.ročník: I.miesto- Oliver Lasok, II.miesto- Alexandra Farkašová, III.miesto- Klaudia Kavuljaková

4.ročník: I.miesto- Sára Machajová, II.miesto: -Soňa Juhásová, III.miesto: -Lucia Orošová

Poďakovanie patrí všetkým p. učiteľkám a p. učiteľovi I. stupňa, ktorí správne motivovali žiakov k vytvoreniu krásnych výtvarných diel. Veľmi príjemne prekvapili druháci, ktorých maľby boli naozaj krásne a bolo veľmi ťažké vybrať tie naj.

Milujme svoje mamy a prejavujme im svoju lásku, lebo nik nás v živote nebude milovať viac ako práve ony.

Posledná úprava Streda, 01 Jún 2011 15:56