Domov Aktuality 2010-2011 Cirkevná spojená škola Stretnutie mladých vo Wilheringu

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Stretnutie mladých vo Wilheringu PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Nedeľa, 15 Máj 2011 00:00

Medzinárodného  stretnutia mladých vo Wilheringu sa v dňoch 13. – 15. mája  2011 zúčastnilo aj 20 žiakov zo ZŠ vo Vitanovej a 22 žiakov z Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne so svojimi pedagógmi PaedDr. D.Jurčiovou, Mgr. M. Gerčákovou , Mgr.  Holubčíkom,  Mgr. M.Kondrlovou a riaditeľom Mgr. Ľ. Mačorom. Organizátorom tohto stredoeurópskeho mládežníckeho a misijného festivalu je rakúska komunita cisterciánov vo Wilheringu, ktorí pripravujú celý program, zabezpečujú aj ubytovanie a stravu. Koordinátorom účastníkov zo Slovenska je občianske združenie Public Activities - Združenie občianskych aktivít (PA-ZOA), ktoré zastupoval  Mgr. V. Dolinay

Téma tohtoročného festivalu bola "Love is answer -  Láska je odpoveď „

V piatok  navštívili

Prírodovedné múzeum vo Viedni, ktoré disponuje jednou z najväčších zbierok prírodnín na svete. V sobotu ráno  sa zúčastnili na svätej omši, po ktorej nasledovala prehliadka mesta Linz a Ars Electronica Center. Poobede si žiaci mohli vybrať  z bohatej ponuky tvorivých dielní. Mladšie dievčatá si za pomoci sestričiek vyrobili krásne ruženčeky, chlapci si zmerali sily vo futbale, florbale, staršie dievčatá upútala hudobná dielňa, kde spolu s hudobnou skupinou Mundwerk nacvičovali piesne. Tie potom zahrali a zaspievali v nedeľu  na multinárodnej a multikultúrnej  mládežníckej sv. omši ,v jednom z najkrajších barokových kostolov v Európe vo Wilheringu.

V nedeľu poobede sa rozlúčili s novými priateľmi a s krásnymi zážitkami cestovali domov s túžbou opäť o rok sa do Wilheringu vrátiť. Veľké poďakovanie patrí ochotnému pánu šoférovi  Milanovi Krišandovi z firmy SAD Liorbus Ružomberok , ktorý nás bezpečne doviezol do Wilheringu i naspäť domov.

Posledná úprava Utorok, 24 Máj 2011 08:52
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Pondelok, 6. Júl 2020

Dnes má meniny
Patrik a Patrícia
Zajtra má meniny
Oliver

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva