Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Info k nástupu od 7.4. PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 01 Apríl 2021 10:26

(aktualizované utorok 6.4. 15:30):

Pokyny a organizácia vyučovania v MŠ, ZŠ, ŠJ a v ŠKD od 7. 4. 2021 v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Všetky deti a žiaci, ktorí prejavili prostredníctvom dotazníka záujem za splnenia podmienok uvedených v dotazníku aj na www školy, môžu nastúpiť podľa harmonogramu. Na obed sú prihlásené všetky deti a žiaci z dotazníka, ktoré prejavili záujem. Tí, čo tak urobia po zverejnení tejto správy sa prihláste dodatočne (lubica.valkovicova@radlinskeho.sk, odhlasovanie@gmail.com alebo 0911 234 860) kontaktujte aj triednych učiteľov.

Deti MŠ: Podľa prejaveného záujmu nastúpia prezenčne do MŠ za obvyklých

podmienok. Pre prípadné dovysvetlenie kontaktujte
p. zástupkyňu O. Jurigovú

Žiaci 1. stupňa ZŠ sa od 7. 4. 2021 do 9. 4. 2021 učia formou  dištančného aj prezenčného vyučovania.
Triedne pani učiteľky alebo zastupujúce p. učiteľky budú dištančne vyučovať zo školy.  

Dozory
Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk vo vchode do budovy školy)
6.30 – 7.40 - vychovávateľky ŠKD podľa rannej služby

Streda: Mgr. Adriána Laštíková
Štvrtok: Dušana Szalak
Piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková

O 7:00 žiaci pôjdu do svojich tried.


Dozor na jednotlivých poschodiach od 7.00 + prestávky
1. krídlo 2. krídlo
Streda: Mgr. Marcela Machajová        Mgr. Daniela Krupová
Štvrtok: Mgr. Mária Tokárová             Mgr. Eva Diešková
Piatok: Mgr. Katarína Flajsová            Mgr. Katarína Šimeková

Prítomní žiaci sú počas prestávok v triedach, kde je zabezpečené časté vetranie. Počas prestávok sa učitelia podľa možností zdržiavajú v triedach,  pri triedach nie v kabinete vzhľadom k mimoriadnej situácii.


Rozpis tried na obed.

Streda 7. 4. 2021

Trieda Čas Dozor pri obede
1.A 11:10 -11:30 Mgr. Mária Tokárová
1.B 11:10 -11:30 Mgr. Gabriela Vrabcová
2.A 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Flajsová
2.B 11:35 -11:55 Mgr. Marcela Machajová
3.A 11:35 -11:55 Mgr. Janka Lastičová
3.B 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Šimeková
4.A 11:35 -11:55 Mgr. Eva Diešková
4.B 11:35 -11:55 Mgr. Daniela Krupová


Štvrtok 8. 4. .2021
Trieda Čas Dozor pri obede
1.A 11:10 -11:30 Mgr. Mária Tokárová
1.B 11:10 -11:30 Mgr. Gabriela Vrabcová
2.A 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Flajsová
2.B 11:35 -11:55 Mgr. Marcela Machajová
3.A 11:35 -11:55 Mgr. Janka Lastičová
3.B 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Šimeková
4.A 11:35 -11:55 Mgr. Eva Diešková
4.B 11:35 -11:55 Mgr. Daniela Krupová

Piatok 8. 4. 2021
Trieda Čas Dozor pri obede
1.A 11:10 -11:30 Mgr. Mária Tokárová
1.B 11:10 -11:30 Mgr. Gabriela Vrabcová
2.A 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Flajsová
2.B 11:35 -11:55 Mgr. Marcela Machajová
3.A 11:35 -11:55 Mgr. Janka Lastičová
3.B 11:35 -11:55 Mgr. Katarína Šimeková
4.A 11:35 -11:55 Mgr. Eva Diešková
4.B 11:35 -11:55 Mgr. Daniela Krupová

ŠKD
Od 7. 4. 2021 bude ŠKD otvorené nasledovne:
Ranná služba od 6:30 do 7:40
Poobedná služba po skončení vyučovania od 12:05 do 16:00
Prosíme rodičov, aby vyplnili tlačivo o odchode detí z ŠKD, ktoré žiak odovzdá pani vychovávateľke.
ŠKD 12:05 – 16:00
Streda: Dušana Szalak
Štvrtok: Katarína Smeets
Piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková

Spracovala: Mgr. Jana Mešková,  Mgr. Adriána Laštíková

 


POZOR NOVÉ:
ponúkame možnosť výdaja obedov do menu boxov od stredy 7. 4.

- pre stravníkov 5. - 9. ročníka, cena obeda spolu s balným: 0,80 € (zohľadnená dotácia 1,20 €)
- pre stravníkov 2. stupňa Gymnázia, cena obeda spolu s balným: 2,00 €
- pre stravníkov Gymnázia - stredoškoláci, cena obeda spolu s balným: 2,10 €
Výdaj obeda v menu boxe bude zo zadného vchodu do kuchyne (vchod do kancelárie školskej jedálne) v čase od 11.30 do 12.00

Dotazník k nástupu od 7. 4. (streda) 2021"Prosíme vyplňte čo najskôr" Dotazník preposielame rodičom cez EduPage, prípadne Vám link dajú triedni učitelia MŠ, ZŠ 1.-4., ŠKD.

Testovanie od 1. 4. 2021 je platné do nedele 11. 4. 2021.

Podmienka je stále 1. rodič s ktorým žiak býva (zákonný zástupca), preukázanie sa testom a odoslaným (potvrdením) čestného prehlásenia. Kloktať sa za nastavených podmienok v našej škole nebude určite ani inak testovať. U zamestnancov a maturantov sú podmienky ako doteraz. V prípade zmeny podmienok pre 5.-9. a gymnázia budeme informovať. Nepredpokladám ale ich nástup 1. týždeň po sviatkoch. Ďakujeme za pochopenie. 
S úctou, L. Mačor, RŠ

Posledná úprava Streda, 07 Apríl 2021 11:38
 
Sobota, 17. Apríl 2021

Dnes má meniny
Rudolf
Zajtra má meniny
Valér

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva