Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Návrat detí do škôl - aktualizácia - potvrdenie PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 07 Február 2021 13:15

Keďže je pravdepodobne občas preťazený server EduPage, odkiaľ môžete posielať elektronicky potvrdenia potrebné k vstupu a nástupu žiakov do školy, prikladám jednotlivé dokumenty aj vo forme DOCX.

Ak sa Vám nepodarí odoslať ho cez EduPage, pomôžte si tým z linky nižšie.

UPOZORNENIE. Niektorí máte testy urobené skôr ako 5.2. Preto Vás chcem poprosiť,
aby ste si ho (ak nedôjde k zmene) aktualizovali. Napríklad ak máte test zo 4.2., platí len do štvrtka 11. 2. vrátane.

Návrat detí a žiakov, do našej školy - od 8. 2.aktualizované info - zhrnutie

 • Ráno pred vstupom do školy sa všetci žiaci a deti MŠ (s ich sprievodom) preukážu vyplneným a podpísaným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti a odovzdá ho svojej triedne učiteľke. Pri vstupe do budovy sa vykoná meranie teploty žiaka bez záznamu. Vytlačené tlačivo o bezinfekčnosti bude pri hlavnom vstupe do budovy školy a dostupné na www.radlinskeho.sk alebo je možnosť vyplnit ho cez EduPage (ak nebude nedostupný kvlôli preťaženiu ich servrov).

  Žiaci MŠ a prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym
  výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

  POZOR

  Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19.
  Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

  použité z: minedu.sk

  > Informácie o pandemickej OČR <

  Informácie k nástupu de MŠ a žiakov do školy budeme priebežne aktualizovať prostredníctvom EduPage správ a tu.

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa do školy. Každé dieťa so zmenou zdravotného stavu počas pobytu v škole bude izolované vo vyhradenej miestnosti.

  Nezabudnite na:

  - rezervné ochranné rúško a hygienické vreckovky.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov žiakov (na konci článku)

Potvrdenia:

Keďže je pravdepodobne občas preťazený server EduPage, odkiaľ môžete posielať elektronicky potvrdenia potrebné k vstupu a nástupu žiakov do školy, prikladám jednotlivé dokumenty aj vo forme DOCX.

Ak sa Vám nepodarí odoslať ho cez EduPage, pomôžte si tým z linky nižšie.

UPOZORNENIE. Niektorí máte testy urobené skôr ako 5.2. Preto Vás chcem poprosiť, aby ste si ho (ak nedôjde k zmene) aktualizovali. Napríklad ak máte test zo 4.2., platí len do štvrtka 11. 2. vrátane.

PRE ZŠ alebo MŠ:

Posledná úprava Streda, 10 Február 2021 19:08
 
Nedeľa, 28. Február 2021

Dnes má meniny
Zlatica
Zajtra má meniny
Albín

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva