Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM! PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 
Napísal Renáta Železňáková a Katarína Jurášová   
Streda, 04 November 2020 19:33

Pod týmto názvom sme na Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne zrealizovali projekt s Nadáciou Orange pod názvom STOP ŠIKANE – DETI POMÁHAJÚ DEŤOM!, vďaka ktorému sme získali finančný príspevok v hodnote 1 300 eur. Tento projekt sa uskutočnil v rámci programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho reálna podstata nám mnohokrát uniká. Niekedy jej prejavy na iných dokonca bagatelizujeme, veď nás sa to netýka, no opak môže byť pravdou, preto je nutné konať preventívne. Nestačí len rozprávať, ale je dôležité riešiť túto tému počas celého školského roka, pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život našich žiakov a má veľký dopad na ich budúcnosť, čo dosvedčujú aj naše pedagogické skúsenosti.

Ale ako uchopiť túto tému zaujímavo, záživne, a zároveň výchovne? Jednoducho, zaktivizovaním žiakov. Formálne vysvetľovanie a poučovanie, čo naše deti majú a čo nemajú robiť, je skôr kontraproduktívne. Oveľa efektívnejší spôsob vidíme v aktivite a vo vlastnom zážitku, keď sa žiaci medzi sebou hlbšie spoznajú, učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich empatia voči pocitom iných a pozerajú sa na šikanu aj z rôznych uhlov, čo veríme, že vedie aj k ich väčšej proaktívnosti.

 

Vďaka finančnému príspevku naši žiaci po spoločnom brainstormingu vytvorili logo projektu, veľmi zaujímavé plagáty, nástenky pre mladších aj starších žiakov, spracovali videá o typoch šikany, vytvorili pracovné listy o šikane, ktoré naši učitelia môžu použiť počas triednických hodín. No nezabudli sme ani na výchovné pôsobenie na našich mladších žiakov a nacvičili sme divadlo, ktoré bude mať svoju premiéru až po ukončení mimoriadnych opatrení spojených s COVID-19. Všetky aktivity si môžete pozrieť aj na našej projektovej stránke: orange.radlinskeho.sk.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt v spolupráci s Nadáciou Orange podarilo uskutočniť a veríme, že sme oslovili aj našich žiakov. Práve oni tvoria to žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou väčšinou, ale chce a musí sa správať proaktívne, aby žiaci boli dostatočne pripravení na život v demokratickej spoločnosti, kde sa netoleruje nevhodné správanie k iným ľuďom. Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina, podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.

Renáta Železňáková a Katarína Jurášová, zodpovedné za realizáciu projektu s Nadáciou Orange v našej Cirkevnej spojenej škole.

Celý priebeh projektu nájdete tu: https://orange.radlinskeho.sk/

Posledná úprava Streda, 04 November 2020 19:36
 
Utorok, 24. November 2020

Dnes má meniny
Emília
Zajtra má meniny
Katarína

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva