Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Oznam PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal spravca   
Piatok, 19 Jún 2020 11:34

--- POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov ---
(PDF)

Oznam o stravovaní na obdobie 22. 6. – 29. 6. (pondelok) 2020 v našej škole a harmonogram vyučovania.

-pre žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia, ktorí nastupujú (aj nenastupujú) do školy a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, prosíme nahlásiť (rodič alebo žiak) sa do piatka 19. 6. 2020 do 14:00 nasledovným spôsobom:
- telefonicky na čísle: 0911 234 860
- e-mailom na odhlasovanie@gmail.com

Výdaj jedla NEBUDE možný do obedára, žiaci konzumujú jedlo priamo v školskej jedálni. Čas výdaja obeda: od 11.00 – do 13.00

Harmonogram prevádzky na obdobie 22. – 29. 6. 2020 (pondelok)
ZŠ: (1.-5. roč. sú v škole od 22.-29. 6. 2020)
7:45–12:00 vyučovanie; – obed;
ŠKD:
ranný klub:6:30-7:40 po obede do 16:30
ZŠ a gymnázium (6.-9. roč. ZŠ a príma-septima gymnázium)
začiatok vyučovania 7:45-12:30; - obed.
pondelok (22.6.) : 7.A, 8.A, 9.A; sekunda, tercia a kvarta
utorok (23.6.): 6.A, príma
streda (24.6.):
kvinta, sexta, septima
štvrtok (25.6.):
dištančné vzdelávanie (z domu)
piatok (26.6.):
dištančné vzdelávanie (z domu)

V pondelok 29. 6. 2020 (celá škola) príchod do školy 7:30 a spoločne odchod od školy na sv. omšu o 8:00 v Kostole sv. Kataríny.

Po skončení presun do školy a odovzdávanie vysvedčení. Pre prihlásených obed a ŠKD.

V utorok 30.6.2020: riaditeľ CSŠ udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Počas prázdnin bude prebiehať rekonštrukcia školy cez projekt IROP a je potrebné vypratať priestory 3 učební (dielne, CH-BI, INF) a pripraviť ich. Materiál z učební bude potrebné umiestniť do tried a na chodby. Z tohoto dôvodu sme nepristúpili aj k vyučovaniu počas celého týždňa aj s ohľadom na bezpečnosť pohybu v priestoroch školy.
MŠ bude v normálnej prevádzke a ŠKD od 6:30-13:00. (obed bude od 10:45-13:00)
Posledná úprava Streda, 24 Jún 2020 14:27
 
Sobota, 28. November 2020

Dnes má meniny
Henrieta
Zajtra má meniny
Vratko

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva