Domov Aktuality 2018-2019 Cirkevná spojená škola Pomoc pre Adama na mieste!

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Pomoc pre Adama na mieste! PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal ZS-P nr.4 a CSŠ   
Utorok, 11 December 2018 20:15

Ludzie dobrego serca są wszędzie! Na nasz apel o pomoc dla pana Adama odpowiedziała zaprzyjaźniona szkoła w Dolnym Kubinie na Słowacji. Pan dyrektor Ľudovít Mačor przywiózł dzisiaj dary i 455 €. Serdecznie dziękujemy w imieniu rodziny Dudków!

Ľudia dobrého srdca sú všade! Na našu výzvu o pomoc pre pána Adama odpovedala družobná škola v Dolnom Kubinie na Slovensku. Pán riaditeľ Ľudovít Mačor priniesol darčeky a 455 €. Úprimne ďakujem v mene rodiny Dudkowcov!
(z FB Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej )

Aj ja chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli trochu zľahčiť a spríjemniť život Adamovi a jeho rodine. Ďakujeme za pomoc, finančnú, materiálnu i duchovnú!
Na Slovensko som priviezol priania aj malý stromček, ktorý bude pri betleheme v átriu;-)
  • autor: CSŠ a Limanowa
Posledná úprava Utorok, 11 December 2018 20:32
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Sobota, 30. Máj 2020

Dnes má meniny
Petronela
Zajtra má meniny
Žaneta

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva