Vyhľadať
Close this search box.

DofE: Rád by som… Ale zvládnem to?

Mnohí z nás majú sny. Možno sa túžime niečo konečne naučiť. Možno zlepšiť svoje zdravie alebo kondíciu. Cestovať, spoznávať nové miesta, zažiť dobrodružstvo alebo sa zapojiť do nejakej zmysluplnej služby. Mnohí máme sny, menej ľudí tieto sny naplní.
Sú však aj takí, ktorí sú pre nás povzbudením. Určia si svoje méty a pracujú, aby ich dosiahli. Medzi cieľavedomých mladých ľudí patria študenti zapojení do programu Medzinárodnej ceny vojvodu Edinburghu – skrátene DofE. Je to program pre mladých od 14 do 24 rokov. Každý rok ich niekoľko prijme výzvu a pustí sa do práce na sebe a pre druhých. Rozvíjajú sa všestranne v troch oblastiach – šport, talent a dobrovoľníctvo. V každej oblasti si sami určia, čomu sa chcú venovať, určia si šikovný cieľ (SMART cieľ), a potom na sebe pracujú minimálne 13 týždňov.
Medzi vrcholy programu a najväčšie udalosti patrí DofE expedícia. Expedícia je spoznávacia cesta, v ktorej sa spájú manažérske, orientačné, logistické a bezpečnostné výzvy. Mladí ľudia sa ich učia zvládnuť ako tím. Tím má preukázať svoju sebestačnosť a samostatnosť, spoznať nové miesta i odhaliť svoje limity.
Tento školský rok bolo na našej Cirkevnej spojenej škole do programu DofE zapojených 10 študentov. Venovali sa napríklad behu, osobnému tréningu, športovému lezeniu; učili sa jazyky (francúzštinu, španielčinu), učili sa zahrať skladby na klavíri a akordeóne či cukrárenskému umeniu. Ako dobrovoľníci sa venovali deťom v škole, v kluboch alebo v krízovom centre a ďalším aktivitám. V júnových dňoch absolvovali cvičné a kvalifikančné expedície. Ďakujeme im za príklad, ako na sebe pracovať. Gratulujeme im k osobným pokrokom i dosiahnutým výsledkom.
Viac iformácií o programe na: www.dofe.sk

text a foto: Mgr. Martin Mydliar

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III