Začiatok školského roka 2022/23

Vážení rodičia, milí žiaci,

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok)
  o 9.00 v kostole Povýšenia svätého Kríža, sv. omšou Veni Sancte.
 • Žiaci 1. ročníka až 7. ročníka ZŠ budú sedieť v laviciach na prízemí kostola a starší žiaci a gymnazisti budú na chóre.
 • Po skončení sv. omše bude krátke info a predstavenie učiteľov. Žiaci odídu s učiteľmi do školy. Rodičia prvákov môžu ísť do školy spolu s prvákmi.
 • Pri prvom nástupe do školy odovzdáva KAŽDÝ žiak Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Rodičia žiakov budúcich prvákov donesú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za dieťa.
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.
 • Školský klub detí, a prevádzka školskej jedálne budú pracovať v bežnom režime. Centrum voľného času začína svoju činnosť 19. septembra 2022.
 • Všetky dokumenty je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia“
  návod

Podrobné informácie v dokumente zo stránky MŠ: Zelená otvoreným školám 

Aktuality

Indiánske dni

Naučiť sa písmenko „I“ bola pre nás hračka. Pomohli nám pri tom indiáni. Tvorili sme čelenky, vyrobili indiánsku záložku a odvážne prekonávali prekážky. Bol to

Čítať viac »

POZOR – dôležitá výzva

POZOR – dôležitá výzva Vážení rodičia. Na základe ukončenia funkčného obdobia všetkých členov Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne vyhlasujem voľby na člena

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Deň voľna - 21.októbra 2022