TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ MLADISTVÝCH 2

Dňa 17. 3. 2023 sa opäť uskutočnila preventívna aktivita na túto tému, ale tentoraz pre žiakov 8.A a 8.B triedy. Zástupcovia oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR a Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne aj im na základe reálnych príkladov z praxe objasnili pojmy ako trestný čin, priestupok, výchovné opatrenia, trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.

Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: