Študentské voľby

V mesiaci október sa triedy oktáva, septima, sexta, kvinta, niekoľko žiakov z kvarty a 9. A zapojilo do projektu Študentských volieb. Ich cieľom je prostredníctvom diskusie, rovesníckeho vzdelávania, práce so zdrojmi, zážitkového učenia rozvíjať zodpovednosť, rešpekt k princípom demokracie, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, rozhodovacie schopnosti a schopnosť i záujem zapojiť sa do občianskeho života. V dňoch 13. a 14. 10. 2022 sa uskutočnili workshopy na témy voľby, demokracia a extrémizmus. Dňa 18. 10. 2022 sa konali samotné voľby – Simulované študentské voľby: spojené voľby do VÚC a komunálne voľby 2022. Študenti získali praktickú skúsenosť s voľbami a vyjadrili svoj názor. Na príprave spolupracovali Mgr. Petra Povalová, študenti septimy Simona Fecková, Lukáš Farkaš, Filip Juhás a kvarty Adam Juhás, Matúš Páleník a Lucy Kaščáková.

Autor textu: Mgr. Petra Povalová

Autori fotografií: Mgr. Petra Povalová, Mgr. Ladislav Kakačka, Simona Fecková (septima)

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: