Pozvánka

Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne

Pozvánka:

Pozývame všetkých rodičov na plenárne zasadnutie spoločenstva rodičov,
ktoré sa uskutoční 11. októbra 2022 (utorok) o 16:00 v cirkevnej spojenej škole, 1. poschodie, chodba pod maľovaným stromom.
Po jeho skončení sa uskutočnia triedne spoločenstvá, do 18:30.
Prosíme o aktívnu účasť, pripomienky a návrhy, ktorými napomôžeme ďalšiemu napredovaniu spoločenstva aj školy.

Program plenárneho zasadnutia:

1. Informácia riaditeľa o uplynulom školskom roku a zabezpečení pedag. procesu na šk. rok 2022/23 – Mgr. Ľ. Mačor.
2. Správa o činnosti spoločenstva rodičov v uplynulom šk. roku – Ing. Ján Šimún.
3. Revízna správa – Ing. Gabriela Jackulíková.
4. Správa o hospodárení spoločenstva – pani Xénia Dúhová
5. Voľba revízora.
6. Návrh a schválenie rodičovského príspevku na rok 2022/2023- Ing. Ján Šimún.
7. Rôzne.

Ing. Ján Šimún, predseda Rady spoločenstva rodičov
Mgr. Ľ. Mačor, RŠ

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: