Pozvánka

Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne

Pozvánka:

Pozývame všetkých rodičov na plenárne zasadnutie spoločenstva rodičov,
ktoré sa uskutoční 11. októbra 2022 (utorok) o 16:00 v cirkevnej spojenej škole, 1. poschodie, chodba pod maľovaným stromom.
Po jeho skončení sa uskutočnia triedne spoločenstvá, do 18:30.
Prosíme o aktívnu účasť, pripomienky a návrhy, ktorými napomôžeme ďalšiemu napredovaniu spoločenstva aj školy.

Program plenárneho zasadnutia:

1. Informácia riaditeľa o uplynulom školskom roku a zabezpečení pedag. procesu na šk. rok 2022/23 – Mgr. Ľ. Mačor.
2. Správa o činnosti spoločenstva rodičov v uplynulom šk. roku – Ing. Ján Šimún.
3. Revízna správa – Ing. Gabriela Jackulíková.
4. Správa o hospodárení spoločenstva – pani Xénia Dúhová
5. Voľba revízora.
6. Návrh a schválenie rodičovského príspevku na rok 2022/2023- Ing. Ján Šimún.
7. Rôzne.

Ing. Ján Šimún, predseda Rady spoločenstva rodičov
Mgr. Ľ. Mačor, RŠ

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: