Vyhľadať
Close this search box.

Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2022/2023

Poskytovanie dotácie na stravu od 01.01.2023.
Od 01. januára 2023 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu

Od 01. januára 2023 bude zvýšený daňový bonus poskytovaný na deti až do 18 rokov veku. To znamená, že od 01. 01. 2023 už nebude možný súbeh poskytovania dotácie na stravu a poberania daňového bonusu v prípade detí, ktoré navštevujú základu školu a dovŕšili 15 rokov veku.
Dotáciu na stravu 1,30 € bude po novom možné poskytnúť len na dieťa, ktoré:
– žije v domácnosti, ktorej je poskytovaná dávka v hmotnej núdzi – predložiť potvrdenie z ÚPSVaR
– žije v domácnosti, ktorej príjem nedosahuje výšku životného minima – predložiť potvrdenie z ÚPSVaR
– navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák), alebo ZŠ (1. a 2. stupeň) a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatní na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) – vypísať NOVĚ čestné prehlásenie.
(podrobné informácie a tlačivo Vám poskytneme v kancelárií školskej jedálne).

Cena stravného lístka s dotáciou:
MŠ: 1,20 €
MŠ: poldenný stravník (desiata, obed): 0,70 €
ZŠ: 1.- 4. ročník: 1,00 €
ZŠ: 5.- 9. ročník: 1,20 €
Žiak/dieťa s dotáciou na stravovanie má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, že sa zúčastní vyučovania.
Ak žiak/dieťa nepríde do školy, zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť dieťa zo stravy včas odhlásiť. V prípade že dieťa neodhlási, je povinný uhradiť cenu stravného lístka v plnej výške.

Aktuality

Podporte nás 2%

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci:

Národný projekt POP III