Poďakovanie

I v tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej charitatívnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli pripraviť 19 škatuliek plných lásky a ukázali, že ani v dnešných časoch nám ľudskosť nie je neznáma. Škatuľky sme odovzdali a čakajú na majiteľov v domove dôchodcov. Veríme, že okrem maličkostí v krabičkách si tam starkí nájdu aj kus lásky, ktorú sme do nich spolu s vecami vkladali. Prajeme im krásne a pokojné Vianoce.


 
p. učiteľky a učitelia prvého stupňa

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: