Oznámenie o udelení dňa voľna

Oznámenie o udelení dňa voľna pre deti a žiakov Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne

Týmto Vám oznamujem, že udeľujem dňa 21. 10. 2022 (piatok) deťom a žiakom všetkých zložiek Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne, Okružná 2062/25, Dolný Kubín,
riaditeľské voľno z dôvodu konania „Duchovných cvičení pre zamestnancov“ mimo D. Kubína.

Vyučovanie a prevádzka končí už 20. 10. 2022 (štvrtok) a to takto:

MŠ – prevádzka je zabezpečená len do 12:00
ZŠ – vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou 12:05
Gymnázium – vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou 12:05
ŠKD – popoludní v prevádzke nebude
CVČ – (záujmová činnosť organizovaná školou) nebude
strava bude v tento deň zabezpečená

piatok 21. 10. 2022:

V tento deň nebude v prevádzke MŠ, ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ ani školská jedáleň.

Ďakujem za pochopenie
Mgr. Ľ. Mačor

Aktuality

Geografická olympiáda 

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Dokonca až 50 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi zadaní geografickej olympiády. Na okresné kolo postupuje 9 žiakov z Cirkevnej

Čítať viac »

Požehnaný Advent!

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: