Oznámenie o udelení dňa voľna

Oznámenie o udelení dňa voľna pre deti a žiakov Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne

Týmto Vám oznamujem, že udeľujem dňa 21. 10. 2022 (piatok) deťom a žiakom všetkých zložiek Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne, Okružná 2062/25, Dolný Kubín,
riaditeľské voľno z dôvodu konania „Duchovných cvičení pre zamestnancov“ mimo D. Kubína.

Vyučovanie a prevádzka končí už 20. 10. 2022 (štvrtok) a to takto:

MŠ – prevádzka je zabezpečená len do 12:00
ZŠ – vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou 12:05
Gymnázium – vyučovanie končí piatou vyučovacou hodinou 12:05
ŠKD – popoludní v prevádzke nebude
CVČ – (záujmová činnosť organizovaná školou) nebude
strava bude v tento deň zabezpečená

piatok 21. 10. 2022:

V tento deň nebude v prevádzke MŠ, ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ ani školská jedáleň.

Ďakujem za pochopenie
Mgr. Ľ. Mačor

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: