Oznam pre stravníkov s dotáciou na stravovanie

Dotáciu na stravu 1,30 € je možné poskytnúť len na dieťa, ktoré:

– žije v domácnosti, ktorej je poskytovaná dávka v hmotnej núdzi – predložiť potvrdenie z ÚPSVaR
– žije v domácnosti, ktorej príjem nedosahuje výšku životného minima – predložiť potvrdenie z ÚPSVaR
– navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák), alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatní na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) a zároveň dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku – vypísať čestné prehlásenie
– dovŕšilo 15 rokov veku a je žiakom ZŠ – vypísať čestné prehlásenie

Cena stravného lístka s dotáciou:

MŠ: 0,44 €
MŠ: poldenný stravník (desiata, obed): 0,15 €
ZŠ: 1.- 4. ročník: 0,40 €
ZŠ: 5.- 9. ročník: 0,40 €

Žiak/dieťa s dotáciou na stravovanie má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, že sa zúčastní vyučovania.
Ak žiak/dieťa nepríde do školy, zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť dieťa zo stravy včas odhlásiť. V prípade že dieťa neodhlási, je povinný uhradiť cenu stravného lístka v plnej výške.

Aktuality

Práca v novej dielni

Pracovať v novozariadenej dielni je zábava. Žiaci používajú malé sústruhy na ktorých si môžu vyskúšať prácu s drevom. Vytvárajú rôzne figúrky a prívesky. Niektorí to

Čítať viac »

Svetový deň mlieka

Dňa 27. 9. 2023 sme si pripomenuli svetový deň mlieka v školách, ktorý je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: