Oznam pre stravníkov s dotáciou na stravovanie

Od šk. r. 2021/2022 je poskytovaná dotácia na stravu len deťom v ZŠ a MŠ
– ak je rodina v hmotnej núdzi
– ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima
– ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus pre dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku.
– ak je dieťa v poslednom ročníku MŠ a nedovŕšilo 6 rokov veku a rodič si nemohol uplatniť nárok na daňový bonus
– ak je dieťa v ZŠ a dovŕšilo už 15 rokov veku (z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a rodič si nemohol uplatniť nárok na daňový bonus

Cena stravného lístka s dotáciou:
MŠ: 0,35 €
MŠ: poldenný stravník (desiata, obed): 0,15 €
ZŠ: 1.- 4. ročník: 0,40 €
ZŠ: 5.- 9. ročník: 0,40 €

Dôležité:
Dotácia sa poskytuje: za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo pobytu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo obed v školskej jedálni.
Žiak/dieťa s dotáciou na stravovanie má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania.
Ak žiak/dieťa nepríde do školy, zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť dieťa zo stravy včas odhlásiť.
Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia na stravovanie neposkytuje.
Rovnako sa dotácia neposkytuje v prípade ak sa žiak zúčastnil vyučovania, je prihlásený na obed, ale obed si v ŠJ neodobral.

Zákonný zástupca je vtedy povinný uhradiť cenu stravného lístka v plnej výške:
MŠ: 1,65 €
MŠ: poldenný stravník (desiata, obed): 1,36 €
ZŠ: 1.- 4. ročník: 1,55 €
ZŠ: 5.- 9. ročník: 1,63 €

Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka, alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (poberá dotáciu na stravu a zároveň si uplatní daňový bonus), v takom prípade je dotácia na stravu pre dieťa poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté z dotácie.

Aktuality

Pekné leto!

Pekné leto prajú všetci zamestnanci Cirkevnej spojenej školy! (aj tí, ktorí na fotografii nie sú, ale ešte sa pokúsime doplniť;-)    

Čítať viac »

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: