Misijné zrnko sv. Jána Pavla II.

V decembri sa naša trieda, 4. A, zapojila do aktivity Pápežských misijných diel – Misijné zrnko (modlitbová sieť detí) a založili sme si naše triedne Misijné zrnko sv. Jána Pavla II.. Stretávame sa raz za 2 týždne po škole a modlíme sa ruženec. Denne sa modlíme Zdravas za misie, misionárov a deti na celom svete a každý pondelok venujeme i Modlitbe Pápežského misijného diela detí. Okrem toho sa snažíme s radosťou navštevovať kostol a zbierame si nálepky do „Malého misionára“ za nedele a prikázané sviatky. V decembri sme sa zapojili do súťaže Trojkráľová e-koleda. Dostali sme sladkú odmenu (ako všetci zapojení). Veľmi nás to potešilo :). V januári sme sa modlili Deviatnik pred misijným dňom detí, ktorý bol 6. 1. 2023. Dostali sme tým takú milosť, že sme zverení pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme a denne sa za nás slávi sv. omša v Bazilike sv. Petra v Ríme o 17.00 (ako aj za všetkých ostatných členov misijných zrniek). Veríme, že aj takéto spoločenstvo je pre nás obohacujúce a pre druhých budeme požehnaním.

Mgr. K. Flajsová a žiaci zo 4. A

Aktuality

Deň otvorených dverí

23. 3. 2023 sme privítali predškolákov skoro zo všetkých MŠ v našom meste.  Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno už na

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky

Zápis do ZŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: