MATEMATIKA S P-MATom

Dňa 2.12. 2022 sa naši žiaci 5. – 9. ročníka a kvarty zúčastnili špeciálnych hodín matematiky s pracovníkmi organizácie P-MAT (ide o neziskovú organizáciu, ktorá pôsobí na Slovensku v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 24 rokov). Počas dvoch vyučovacích hodín v každej triede sa žiaci oboznámili alebo pripomenuli si, čo je aritmetický priemer. Na základe nadobudnutých alebo zopakovaných poznatkov potom spracovávali skupinový projekt s názvom PRIEMERNÝ ČLEN TRIEDY. Okrem matematických zručností si takýmto zaujímavým spôsobom rozvíjali svoju schopnosť zbierať, triediť a spracovávať informácie, pracovať v skupinách a výsledky prezentovať pred kolektívom svojich spolužiakov.
Pracovníkom P-MATu veľmi pekne ďakujeme, že si na nás našli čas a že sa snažia u mladých ľudí vzbudzovať zvedavosť, ktorá vedie k radosti z objavovania matematiky.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Alžbeta Šindléryová

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: