Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín pre prvý stupeň sa konala 9. decembra. Z triednych kôl postúpilo 23 recitátorov poézie aj prózy. Poslucháči každého ocenili potleskom a porota sladkou odmenou.
Výsledky:
POÉZIA
1. L. Strežová 4. B
2. Z. Záňová 3. A
3. N. Floreková 2. A a M. Svitek 3. B

PRÓZA
1. R. Janotíková 4. B
2. K. Bystrianska 4. B

Všetkým víťazom želáme veľa úspechov na okresnom kole.

Mgr. Krupová Daniela

Aktuality

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: