Vážení rodičia a učitelia!
Pozývame Vás na plenárne zasadnutie spoločenstva rodičov, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2023 (utorok) o 16:00 v cirkevnej spojenej škole na 1. poschodí (na chodbe s pódiom).
Po jeho skončení sa uskutočnia zasadnutia s triednymi učiteľmi.

Program plenárneho zasadnutia:

1. Informácia riaditeľa o uplynulom školskom roku a zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na šk. rok 2023/24 – Mgr. Ľ. Mačor.
2. Správa o činnosti spoločenstva rodičov v uplynulom šk. roku – Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD.
3. Revízna správa – Ing. Andrea Sviteková.
4. Správa o hospodárení spoločenstva – pani Xénia Dúhová.
5. Návrh a schválenie rodičovského príspevku na rok 2023/2024 – Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD.
6. Diskusia.
7. Záver.

Mgr. Michaela Kaliská Šubová, PhD. predsedníčka Rady spoločenstva rodičov
Mgr. Ľ. Mačor, RŠ

P.S. Táto informácia bola odoslaná aj prostredníctvom EduPage správy celej škole 18.09.2023 21:11

Aktuality

Falošný sneh

Falošný sneh vs. skutočný sneh 😃❄️ V triede sme si vytvorili falošný sneh ❄️, z ktorého sme modelovali a dotvárali snehuliakov ⛄️. Po bohatej snehovej

Čítať viac »

Nový 4-ročný odbor na Orave

Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne
s rozšíreným vyučovaním informatiky
Otvárame aj v šk. roku 2024/25
Deň otvorených dverí bude
(piatok) 26.1.2024
alebo
(pondelok) 29. 1. 2024
o 10:00 v priestoroch školy

Zápis do MŠ

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?

Využi anonymné linky pomoci: