Domov Aktuality 2018-2019 Školský klub detí

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Školský klub detí
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Hviezdoslavov Kubín Mgr. Gabriela Vrabcová 237
2 Koncoročná besiedka v ŠKD Mgr. Gabriela Vrabcová. 202
3 Noc v školskom klube - 2019 ŠKD 119
4 Deň Zeme v ŠKD Mgr. G. Vrabcová 202
5 Erko tance v ŠKD Mgr. Lenka Suroviaková 101
6 Školské brány bez šikany Mgr. A. Laštiková 207
7 Beseda: Marec mesiac knihy Katarína Smeets Škvarková 159
8 Exkurzia v cukrárskej výrobni (ŠKD) Mgr. Gabriela Vrabcová 132
9 Deň vitamínov v ŠKD Mgr. Lenka Suroviaková 145
10 Vianočná besiedka Mgr. Gabriela Vrabcová 190
11 ŠKD má talent Mgr. Gabriela Vrabcová 168
12 Netradičné športové popoludnie v ŠKD K. Smeets Škvarková 143
13 ŠARKANIÁDA Bc. Alžbeta Chomisteková 151
14 „Hovorme o jedle“ Mgr. Gabriela Vrabcová 140
15 Hľadanie pokladu Mgr. Lenka Suroviaková 184
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Piatok, 18. September 2020

Dnes má meniny
Eugénia
Zajtra má meniny
Konštantín

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva