Tretiaci z 3.A na Supertriede v Martine Tlačiť
Štvrtok, 19 Máj 2011 00:00

19.5.2011 sa 17 žiakov z 3.A zúčastnilo oblastného kola súťaže triednych kolektívov s názvom Supertrieda. Súťaž je zameraná na rozvoj hudobnej kreativity a cez rôznorodé hudobné aktivity na rozvoj prosociálnosti, kladných medziľudských vzťahov, zabraňuje všetkým formám šikanu. Ďakujem mojim skvelým tretiakom za reprezentáciu školy. Svojim spevom, tancom, hrou na flautičkách a predovšetkým nadšenými srdiečkami získali diplom za skvelý umelecký výkon a šikovnosť. Ďakujem Vám aj za skvelé správanie a disciplinovanosť, vzájomnú pomoc.