Oznam - vyučovanie od stredy (21. 10. 2020) Tlačiť
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 20 Október 2020 14:31
Milí rodičia, žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy. Ak sa nič nezmení, od zajtra (streda 21.10.) ročníky 1.-4. (Okrem 4.A), 5.-9. ZŠ, sekunda-kvarta (gymnázium), nastupujeme do školy.
4.A, kvinta až oktáva pokračuje dištančne
.
Avšak nedokážeme poskytnúť stravu ani v jedálni ani v bufete.
Rozvrh sa upravuje a zmení sa aj čas dištančného vzdelávania na čas, ako je v čase bežného vyučovania.
Keďže učitelia budú učiť aj v škole aj na diaľku (zo školy) nevedeli by sme to skĺbiť. Vyučovanie skončí najneskôr 12:05 pre žiakov, ktorí budú v škole.
ŠKD
do piatku (vrátane) nebude v prevádzke.
Rozvrh je už zverejnený.
bude zatvorená až do piatku 23.10. vrátane.
Informácie boli odoslané aj prostredníctvom EduPage všetkým zainteresovaným
Ďakujeme za pochopenie!
Posledná úprava Utorok, 20 Október 2020 14:42