Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2020
28. rokov od vzniku školy

Aktuality
Čo od pondelka 25.1. 2021... PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Sobota, 23 Január 2021 10:30

Milé spoločenstvo Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne.

Rovnako ako vy aj my nepretržite sledujeme situáciu spojenú s možnosťou otvorenia škôl. Momentálne vieme povedať len toľko, že žiadna zložka našej školy nebude otvorená ani od pondelka 25. 1. 2021. Pokračujeme ako doteraz.
1.-4., 5.-9., gymnázium - dištančne
.
MŠ, ŠJ, ŠKD sú naďalej zatvorené.

PS.:
Ak majú žiaci problém pri dištančnom vyučovaní, prosím kontaktuje bezodkladne svojich triednych vyučujúcich.

Ak máte problém s prihlásením na EduPage, Teams, Office365, so zvukom, s webkamerou. Tak ako doteraz, môžete kontaktovať aj RŠ (0911 876 026).

Verme v to a spoločne sa modlime, aby sme konečne všetci mohli pokračovať v "normálnom" režime aspoň v škole.Posledná úprava Sobota, 23 Január 2021 10:36
 
Zmena hodnotení a klasifikácie žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 15 Január 2021 18:13

Záver mimoriadnej pedagogickej rady (15. 1. 2021)
o zmene hodnotení a klasifikácie žiakov za školský rok 2020/2021.

Prvý stupeň ZŠ:
1. ročník  - iba slovné hodnotenie
2. - 4. ročník - klasifikácia známkou
Druhý stupeň ZŠ:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technická výchova, Telesná výchova - celý školský rok 2020/2021 budú všetci žiaci  hodnotení slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo - všetci žiaci 2. stupňa, Občianska náuka - len žiaci 6.A, 6.B - 1. polrok v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou
Gymnázium:
Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova - celý školský rok 2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Rímskokatolícke náboženstvo 1. polrok v školskom roku 2020/2021 žiak hodnotený slovne: absolvoval/neabsolvoval
Ostatné predmety - klasifikácia známkou

Podľa usmernenia:
Posledná úprava Piatok, 15 Január 2021 18:24
 
Nové číslo časopisu OČKO PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 13 Január 2021 11:17
Prečítajte si najnovšie číslo nášho časopisu OČKO,
ktoré pre Vás pripravili naši žiaci a pani učiteľky Mgr. Tatiana Rosiarová, Mgr. Mária Luptáková.
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Štvrtok, 14 Január 2021 17:37

Milé spoločenstvo cirkevnej spojene školy. Od 18.1. Pokračujeme ako tento týždeň.
Všetky stupne ZŠ, gymnázia dištančne. MŠ, ŠJ a ŠKD nebude rovnako v prevádzke.
S úctou RŠ.

 
Oznam 8.1. PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 08 Január 2021 13:18

Milí rodičia, žiaci, učiteia.

Bol vypublikovaný rozvrh pre spustenie dištančného vyučovania (z domu pre žiakov a učiteľov) pre všetky zložky Cirkevnej spojenej školy. ZŠ, gymnázium. Od 11.1.2021 (pondelok). Môžete sa s ním oboznámiť aj na tejto stránke (menu hore ROZVRHY). Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne vyučujúcich. V pondelok 11. 1. 2021 bude prvú vyučovaciu hodinu, podľa možností tried, online triednická hodina, na ktorej sa so žiakmi dohodnú podmienky a prekonzultuje rozvrh.

MŠ, ŠKD ani ŠJ od 11.1. (pondelok) nebude v prevádzke.
Na základe dotazníka, ktorý bol poslaný rodičom (MŠ a 1.-4.) ste prostredníctvom EduPage boli informovaní o výsledku. Išlo samozrejme len o žiakov rodičov, ktorí sú v kategórii "kritická infraštruktúra" a nemôžu pracovať z domu.

O ďalšom postupe a prípadných aktuálnych zmenách, nariadeniach a postupoch Vás budeme informovať prostredníctvom tejto stránky a cez EduPage systém.

V prípade nezodpovedaných otázok kontaktujte triednych, zástupcov RŠ alebo RŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 468

Sobota, 23. Január 2021

Dnes má meniny
Timotej
Zajtra má meniny
Gejza

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva