Domov Aktuality 2020-2021 Cirkevná spojená škola

Hlavné menu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIProjekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola
Voľné pracovné miesta PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Pavlína Ševčíková   
Utorok, 24 August 2021 00:00
Ponuka zamestnania.

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Dolný Kubín

Pozícia: Vychovávateľ/ka v školskom klube

10 hodín/týždeň

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Odmeňovanie v súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe a kvalifikácie.

Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľstvo

Základná zložka mzdy (v hrubom): 4,40 € za hodinu, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Predpokladaný dátum nástupu: 02.09.2021
Pracovný a mimopracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti

Termín výberového konania:30. 8. 2021

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti.

Zoznam požadovaných dokladov: uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,

Žiadosti o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať mailom na: adriana.lastikova@radlinskeho.sk v termíne do 27.08.2021.

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
základné zručnosti PC

 

Posledná úprava Štvrtok, 26 August 2021 13:34
 
Ponuka zamestnania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Pavlína Ševčíková   
Pondelok, 23 August 2021 00:00

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Dolný Kubín

Pozícia: Vychovávateľ/ka v školskom klube

10 hodín/týždeň

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Odmeňovanie v súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe a kvalifikácie.

Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľstvo

Základná zložka mzdy (v hrubom): 4,40 € za hodinu, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Predpokladaný dátum nástupu: 02.09.2021
Pracovný a mimopracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti

Termín výberového konania:30. 8. 2021

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti.

Zoznam požadovaných dokladov: uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,

Žiadosti o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné zaslať mailom na: adriana.lastikova@radlinskeho.sk v termíne do 27.08.2021.

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
základné zručnosti PC

 

Posledná úprava Štvrtok, 26 August 2021 13:33
 
Pekné leto! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Štvrtok, 01 Júl 2021 08:23

Kolektív zamestnancov Cirkevnej spojenej školy v D. Kubíne. Ďakujeme za dôveru, podporu a spoluprácu počas tohoto "zvláštneho" šk roka. Pekné leto Vám prajeme! 2020-21.

 • autor: rs

Posledná úprava Štvrtok, 01 Júl 2021 09:59
 
Kvasinky, plesne ako ich vidíme my PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Utorok, 29 Jún 2021 11:08
Žiaci 3. A triedy dostali jednoduché zadanie. Spracuj ako chceš tému kvasinky, alebo plesne. Niektorí do práce zapojili snáď celú rodinu a dali si veru záležať. Na hodine prírodovedy pani učiteľka stratila reč... Úžasné, nápadité a ešte sme mali aj plné brušká.
 • autor: Mgr. J. Lastičová
Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 11:10
 
Zber papiera – vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Lastičová Janka   
Utorok, 29 Jún 2021 09:43

Ďakujem všetkým, ktorí sa i tento rok zapojili do zberu papiera. Ako to dopadlo?

Vyzbierali sme  4462 kg papiera.

Víťazná trieda sa stala 5. A, ktorej žiaci doniesli  905 kg a tak si mohli pochutnať na osviežujúcej studenej zmrzline.

Prvé tri ceny si odniesli

 1. Kristínka Papánová 4. B
 2. Júlia Floreková 3. A
 3. Michal Boškaj 5. A

Ďalší ocenení žiaci: Viktória Šimová 1. A, Mirko Hlavatík 1. B, Peťko Drozd 2. B, Nelka Habláková 3. A, Zofia Szalak 3. B, Dária Sviteková  4. A, Klára Floreková 5. A, Viki Šimová 5. A, Marek Ondrek 5. A, Tomáš Lorinčík 5. A, Patrik Filo 5. B, Andrej Dulovec II. G.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Utorok, 29 Jún 2021 09:49
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 17

1992-2022

Pondelok, 25. Október 2021

Dnes má meniny
Aurel
Zajtra má meniny
Demeter

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva