Domov Aktuality 2009-2010 Základná škola

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Základná škola
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
1 Nakresli mi právo PaedDr. Augustín Lakoštík 677
2 Koncoročný školský výlet Mgr. Jana Mešková 537
3 Posledná návšteva knižnice v tomto školskom roku Mgr. Daniela Krupová 550
4 Prvý jún – Deň detí Mgr. J. Mešková 586
5 Voľný deň 8.A 8.A 308
6 Deň voľna v podaní V.A p.uč. M.Šaligová a žiaci V.A 480
7 Pátrači z 2.A poslušne hlásia ukončenie svojej misie Danica Lakoštíková s 2.A 611
8 Na Božie Telo s políciou smelo Deti z 1. stupňa CSŠ A Radlinského 467
9 Poznaj svoju farnosť Augustín Lakoštík 507
10 Prírodovedná súťaž Z. Hencovská 480
11 Správna výživa Miroslava Florková 9.B 480
12 Beseda na tému fajčenie Lucia Lachová 7.A 467
13 1.sv prijímanie 2010 Ing.,Mgr. Lenka Kalužová 512
14 Púť na Staré Hory p. kaplán Bebko a riaditeľ školy 685
15 Ornitologická exkurzia J. Žatkuliaková 619
16 Naše srdcia boli naplnené láskou Žiaci 3. B. triedy 744
17 Orava , ja Ťa ľúbim, Ty to dobre vieš... Mgr. Danica Lakoštíková 783
18 Spievanie srdcom otvára srdcia aj porodcom... Mgr. Danica Lakoštíková 547
19 Plavecký výcvik 1.stupeň ZŠ Mgr. J. Mešková 852
20 Deň Zeme - I. stupeň ZŠ Mgr. J. Mešková 725
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »
Stránka 1 z 2
Utorok, 24. November 2020

Dnes má meniny
Emília
Zajtra má meniny
Katarína

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva