Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+JA A MOJA MAMA PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Streda, 01 Jún 2011 15:37

Pod týmto názvom sa niesla výtvarná súťaž na prvom stupni našej školy. Prebiehala v mesiaci máj, ktorý je venovaný našim mamám.Najlepší liek na lásku je viac lásky. Kto iný nám jej môže dať viac ako je mama? Nepotreboval som hviezdy a planéty. Moja matka mi bola planétou i  hviezdou.Nie každý má to šťastie, že môže objať svoju mamu a prijať jej lásku od nej. Matkou sa učíme byť po celý život.

Nie je to až také ťažké, stačí dávať svojim deťom nehu, pohladenie a venovať im čo najviac svojho času. Žiaci prvého až štvrtého ročníka vyjadrovali svoju lásku mamám prostredníctvom svojich kresieb. Úlohou bolo nakresliť alebo namaľovať seba a svoju mamu, vyjadriť lásku k nej. O tom, že svoje mamy milujú sme sa mohli presvedčiť po vzhliadnutí na ich kresby. Všetky boli veľmi krásne, plné citu. Ich kresby hodnotili vybratí piati žiaci z každej triedy, učitelia, starší žiaci aj náhodne okoloidúci. Víťazné práce boli ocenené diplomom a drobnou cenou. Galériu prác si môžete pozrieť na chodbe 1.stupňa a tie najlepšie visia pri vstupe do školy.
Víťazi jednotlivých ročníkov:

1.ročník: I.miesto- Alexandra Matušáková, II.miesto-Matej Kramár, III.miesto- Marek Dieška

2.ročník: I.miesto- Lukáš Ďaďo, II.miesto- Chiara Slamková, III.miesto- Ema Holubčíková

3.ročník: I.miesto- Oliver Lasok, II.miesto- Alexandra Farkašová, III.miesto- Klaudia Kavuljaková

4.ročník: I.miesto- Sára Machajová, II.miesto: -Soňa Juhásová, III.miesto: -Lucia Orošová

Poďakovanie patrí všetkým p. učiteľkám a p. učiteľovi I. stupňa, ktorí správne motivovali žiakov k vytvoreniu krásnych výtvarných diel. Veľmi príjemne prekvapili druháci, ktorých maľby boli naozaj krásne a bolo veľmi ťažké vybrať tie naj.

Milujme svoje mamy a prejavujme im svoju lásku, lebo nik nás v živote nebude milovať viac ako práve ony.

Posledná úprava Streda, 01 Jún 2011 15:56
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Pondelok, 6. Júl 2020

Dnes má meniny
Patrik a Patrícia
Zajtra má meniny
Oliver

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva