Domov

Hlavné menu

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 16 Apríl 2021 12:41

Pokyny a organizácia ZŠ a ŠKD od 19. 4. 2021

Dozory
Ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk vo vchode do budovy školy)
Od 6.30 – 7.40 - vychovávateľky ŠKD podľa rannej služby.

Pondelok: Mgr. Magdaléna Suroviaková,     Mgr. Adriána Laštíková, Mgr. Zuzana Priesolová (7:00 – 7:40)
Utorok: p. Dušana Szalak,    Mgr. Daniela Krupová (7:00 – 7:25)


Streda: p. Dušana Szalak,   Mgr. Patrícia Dudášová(7:00 – 7:25)
Štvrtok: Mgr. Gabriela Vrabcová, Mgr. Jindrich Lonský(7:00 – 7:25)
Piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková, Mgr. Katarína Šimeková (7:00 – 7:25)

7.25 – 7.40– dozor podľa rozpisu – vestibul (vychovávateľky)

Pondelok: Mgr. Magdaléna Suroviaková
Utorok: p. Dušana Szalak
Streda: p. Dušana Szalak
Štvrtok: Mgr. Gabriela Vrabcová
Piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková

7.40 – 8.00 – školník

Dozor na jednotlivých poschodiach 7.00 – 7.25:

Pondelok:

1.poschodie (1.- 2.roč.): Mgr. Marcela Machajová
1.poschodie (3.- 4.roč.): Mgr. Viera Antalíková
2. poschodie (Oktáva) : Ing. Jana Žatkuliaková
3. poschodie (8.A, 9.A): Mgr. Ľudmila Chomisteková

Utorok:

1.poschodie (1.- 2.roč.): Mgr. Anna Špavorová
1.poschodie (3.- 4.roč.): Mgr. Denisa Gibaštíková
2. poschodie (Oktáva) : Mgr. Dávid Dlholucký
3. poschodie (8.A, 9.A): Ing. Lenka  Kovalíková

Streda:

1.poschodie (1.- 2.roč.): Mgr. Mária Tokárová
1.poschodie (3.- 4.roč.): Mgr. PaedDr. Ľudmila Ivanová
2. poschodie (Oktáva) : PeadDr. Renáta Železňáková
3. poschodie (8.A, 9.A): Mgr. Ľubomír Sahuľ

Štvrtok:

1.poschodie (1.- 2.roč.): Mgr. Janka Lastičová
1.poschodie (3.- 4.roč.): Mgr. Mária Luptáková
2. poschodie (Oktáva) : Mgr. Zdenka Debnárová
3. poschodie (8.A, 9.A): Mgr. Martin Mydliar

Piatok:

1.poschodie (1.- 2.roč.): Mgr. Katarína Flajsová
1.poschodie  (3.- 4.roč.): Mgr. Eva Diešková
2. poschodie (Oktáva) : Mgr. Tatiana Rosiarová
3. poschodie (8.A, 9.A): PaedDr. Augustín Lakoštík

Počas prestávok sa podľa možností zdržiavajte pri triedach nie v kabinete vzhľadom k mimoriadnej situácii.
Dozor na chodbách od 7:25 tak ako v septembri.

Triedni učitelia: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 8.A, 9.A, Oktáva napíšu oznam rodičom, aby do nedele 19:00 poslali bezinfekčnosť jedného zákon. zástupcu žiaka cez EduPage. Triedni učitelia následne do nedele 18. 4. 2021 do 21:00 pošľú zoznamy žiakov Mgr. Adriáne Laštíkovej. Zoznamy sú dôležité pri rannom filtri žiakov. Negatívni test žiaci 2. stupňa a Oktávy prinesú v pondelok ráno.

Rozpis tried na obed.
Pondelok 19. 4. 2021
Trieda   Čas                 Dozor pri obede

8.A     11:00 -11:15       Mgr. Lenka Kovalíková
9.A     11:00 -11:15       PaedDr.  Renáta Železňáková
1. A     11:15 - 11:35      Katarína Smeets Škvarková
1. B     11:15 - 11:35      Mgr. Anna Špavorová
2. A    11:40 - 12:00       Mgr. Katarína Flajsová
2. B    11:40 -12:00        Mgr. Marcela Machajová
3. A    12:30 -13:00        Mgr. Janka Lastičová
3. B    12:30 -13:00         Mgr. Katarína Šimeková

4.A a 4. B 12:05 -12:25 Mgr. Eva Diešková, Mgr. Daniela Krupová, Bc. Chomisteková (žiakov, ktorí nejdú na obed jedna p. uč. odprevadí do šatne a pred vchod)

Oktáva  12:05 -12:25    Mgr. Lucia Šurinová

Utorok 20. 04. 2021
Trieda     Čas             Dozor pri obede

8.A    11:00 -11:15    Mgr. Mária Luptáková, Mgr. Tatiana Rosiarová
9.A    11:00- 11:15    Mgr. Jindrich Lonský, Mgr. Jana Lonská
1.A    11:10 -11:30    Mgr. Mária Tokárová
1.B    11:10 -11:30    Mgr. Magdaléna Suroviaková
2.A    11:35 -11:55    Mgr. Katarína Flajsová
2.B    11:35 -11:55    Mgr. Marcela  Machajová
3.A    12:05 -12:20    Mgr. Eva Diešková
3.B    12:05 -12:20    Mgr. Janka Lastičová
4.A    11:40 –12:15   Mgr. Augustín Lakoštík
4.B    12:20 -12:35    Mgr. Daniela Krupová

Oktáva 13:00             Mgr. Viera Antalíková, Mgr. Andrej Ondrejka

Streda 21. 04. 2021
Trieda   Čas Dozor pri obede

8.A       11:00 -11:15     p. Dušana Szalak

9.A       11:00 -11:15     PaedDr.  Renáta Železňáková
1.A       11:10 -11:30     Mgr. Mária Tokárová
1.B       11:10 -11:30     Mgr. Anna Špavorová
2.A       11:35 -11:55     Mgr. Katarína Flajsová
2.B       11:35 -11:55     Mgr. Marcela Machajová
3.A       12:05 -12:30     Mgr. Janka Lastičová
3.B       12:05 -12:30     Mgr. Katarína Šimeková

4.A       12:40- 13:00     Mgr. Eva Diešková
4.B       12:40 -13:00     Mgr. Daniela Krupová

Oktáva 12:05  - 12:25   Mgr. Tatiana Rosiarová

Štvrtok 22. 04. 2021
Trieda     Čas               Dozor pri obede

8.A     11:00 -11:15     Mgr. Mária Luptáková, Mgr. Tatiana Rosiarová

9.A     11:00 – 11:15   PaedDr. Augustín  Lakoštík
1.A     11:15 -11:35     p. Katarína Smeets Škvarková
1.B      11:15 -11:35     Mgr. Anna Špavorová
2.A      11:10 -11:30     Mgr. Gabriela Vrabcová
2.B      11:35 -12:00     Mgr. Marcela Machajová
3.A      12:05 -12:25     Mgr. Janka Lastičová, p. Dušana Szalak
3.B      12:05 -12:25     Mgr. Katarína Šimeková, p. Dušana Szalak

4.A      12:05-12:25      PaedDr. Augustín Lakoštík, p. Dušana Szalak
4.B      12:40 -13:00     Mgr. Daniela Krupová

Oktáva 12: 05  - 12:25 Mgr. Patrícia Dudášová

Piatok 23. 04. 2021
Trieda      Čas                 Dozor pri obede

1.A        11:35 -11:55     Mgr. Mária Tokárová
1.B        11:10 -11:30     Mgr. Magdaléna Suroviaková
2.A        12:00 -12:20     Mgr. Katarína Flajsová
2.B        11:10 -11:30     Mgr. Gabriela Vrabcová

3.A        11:35 -11:55     Mgr. Marcela Machajová
3.B        12:00 -12:20     Mgr. Katarína Šimeková, Dušana Szalak

4.A        12:40 -13:00     Mgr. Eva Diešková
4.B        12:05 -12:20     Mgr. Daniela Krupová

8.A        12:05 -12:20     Mgr. Mária Luptáková

9.A        11:10 -11 :30    Mgr. Zdenka Debnárová

Oktáva   12:20                Mgr. Tatiana Rosiarová

ŠKD
Od 19. 04. 2021 bude ŠKD otvorené nasledovne:
Ranná služba od 6:30 do 7:40
Poobedná služba po skončení vyučovania do 16:30
Prosíme rodičov, aby vyplnili tlačivo o odchode detí z ŠKD, ktoré žiak odovzdá pani vychovávateľke.
1. A ŠKD   p. Katarína Smeets Škvarková - pondelok – štvrtok / Mgr. Adriána Laštíková - piatok
1. B ŠKD   Mgr. Magdaléna Suroviaková - pondelok - piatok
2. A ŠKD   Mgr. Gabriela Vrabcová - pondelok – piatok

2. B ŠKD   Mgr. Jindrich  Lonský
3. A, 3.B, 4. A, 4.B  ŠKD Bc. Alžbeta Chomisteková – pondelok, p. Dušana Szalak - utorok – piatok

Spracovala: Mgr. Jana Mešková, Mgr. Adriána Laštíková

Posledná úprava Nedeľa, 18 Apríl 2021 08:38
 
Utorok, 11. Máj 2021

Dnes má meniny
Blažena
Zajtra má meniny
Pankrác

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva