Domov Aktuality 2020-2021 Cirkevná spojená škola (ne)vyučovanie od 8. 3. 2021

Hlavné menu

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+(ne)vyučovanie od 8. 3. 2021 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 04 Marec 2021 17:17

Na včerajšom (3. 3. 2021) rokovaní okresného krízového štábu k súčasnej epidemiologickej situácie v okrese konštatovala RNDr. Mária Varmusová  - riaditeľka RÚVZ DK: Situácia najmä v okrese Dolný Kubín sa opätovne zhoršila, čo malo za následok aj zaradenie okresu od 8. 3. 2021 do IV. stupňa varovania (čierna farba) a je predpoklad negatívneho vývoja.  Na základe toho neodporúča zriaďovateľom  otvárať školy a školské zariadenia.

Keďže náš zriaďovateľ - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie odporučil postupovať v našom meste jednotne s ostatnými školami...

(Školy v meste D. Kubín na úrovni zriaďovateľa rozhodli, že v ZŠ a v ZUŠ od 8. 03. 2021 bude prebiehať  vo všetkých ročníkoch len dištančná výuka. Otvorené bude v ZŠ len ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu. Táto situácia bude dovtedy, pokiaľ bude okres DK čierny, prípadne nezmení nariadenie vláda, prípadne nezmení stanovisko RÚVZ DK.  MŠ budúod 08.03.2021 pracovať len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu. Ak bude v niektorých MŠ malý počet detí môže dôjsť prehodnoteniu otvorenia niektorých MŠ.)

...naša cirkevná spojená škola bude postupovať rovnako (plus - dištančne aj VŠETKY ročníky nášho gymnázia vrátane maturantov).

Ak však bude NUTNOSŤ prehodnotiť nejaké požiadavky zo strany rodičov (z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí obaja nemôžu vykonávať prácu z domu) pre umiestnenie detí v MŠ aj žiakov 1.-4., MŠ a ŠKD, a AK NÁM TO SITUÁCIA MEDZI PEDAGÓGMI a ZAMESTNANCAMI DOVOLÍ, bude takýchto detí - žiakov viac, prehodnotíme aj kombinované prezenčne-dištančné vyučovanie v ZŠ 1.-4. (ak sa to technicky bude dať zvládnuť).

Ak nespĺňate horeuvedené, ale máte iný "problém", prosím v priebehu piatka (najneskôr do 12:00 kvôli zabezpečeniu stravy a vecí okolo spustenia - nespustenia prevádzky školy) kontaktujte riaditeľa školy.
ludovit.macor@radlinskeho.sk tel.: 0911 876 026

DOTAZNÍK, "Prosíme vyplňte najneskôr do piatka 12:00".
https://forms.office.com/r/TyttXwEBK-


Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021: https://www.minedu.sk/data/att/18934.pdf

 

Čestné vyhlásenia (aktualizované) nájdete aj cez EduPage systém školy odkiaľ ho môžete poslať tak, ako doteraz, alebo si ho môžete stiahnuť nižšie:

Zákonný zástupca -Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov–určené pre:
•zákonných zástupcov žiakov na I. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu riaditeľ školy od zákonného zástupcu žiaka
•zákonných zástupcov detí/žiakov na špeciálnych školách (MŠ, ZŠ, SŠ) a zákonným zástupcom detí na materských školách pri zdravotníckych zariadeniach, zákonní zástupcovia detí v materských školách

---
Zákonný zástupca -Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov–určené pre:
•zákonných zástupcov detí v MŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
•zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

POZOR! STÁLE PLATIA PODMIENKY pre rodičov, zamestnancov, deti, žiakov a ich sprievod v prípade otvorenia alebo návštevy školy AKO DOTERAZ!

Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19.
Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

použité z: minedu.sk

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 123 z 28. februára 2021 (PDF)

zo stránky: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1

Posledná úprava Utorok, 09 Marec 2021 15:31
 
Utorok, 15. Jún 2021

Dnes má meniny
Vít
Zajtra má meniny
Blanka

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva