Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2020
28. rokov od vzniku školy

Výsledky prijímacieho konania pre osemročné gymnázium pre školský rok 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal spravca   
Štvrtok, 18 Jún 2020 12:22

kliknite "čítať viac"...

Por.č.

Kód

MAT

SLJ

Priemer 4

Priemer 5

Spolu

Rozhodnutie

1.

OG2908

50

48

4

6

108

prijatý(á)

2.

OG1759

47

40

3

5

92

prijatý(á)

3.

OG8780

39

43

4

6

88

prijatý(á)

4.

OG4152

40

42

4

4

86

prijatý(á)

5.

OG3353

37

43

3

6

86

prijatý(á)

6.

OG5522

38

43

3

2

83

prijatý(á)

7.

OG7312

41

39

4

3

83

prijatý(á)

8.

OG1135

35

41

3

6

82

prijatý(á)

9.

OG3797

29

40

4

5

74

prijatý(á)

10.

OG3128

28

42

4

1

71

prijatý(á)

11.

OG0946

20

40

3

5

68

prijatý(á)

Písomné rozhodnutie dostanete poštou doporučeným listom.
Zápis prebehne v stredu 24. 6. 2020 od 7:30 do 16:00


V Dolnom Kubíne, 18.06.2020       
Mgr. Ľudovít Mačor
riaditeľ školy


Posledná úprava Piatok, 19 Jún 2020 07:51
 

Utorok, 26. Január 2021

Dnes má meniny
Tamara
Zajtra má meniny
Bohuš

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva