Domov O škole Materská škola Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Zápis do MŠ PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 02 Apríl 2020 22:07

Zápis do MŠ

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ)

na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020

Elektronicky alebo prihlášku vo formáte PDF aj na stiahnutie– viac na www.radlinskeho.sk

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v žiadosti sa nebude vyžadovať
rodičia doložia dodatočne, do 15. júna 2020 alebo najneskôr do 4 týždňov od začiatku nástupu po otvorení škôl.

Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 30. júna 2020.

Viac info na webovej stránke alebo u p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Do MŠ môže byť prijaté iba dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši vek 3 roky.

Postup:

 1. na webe školy nájsť a stiahnuť tlačivo > "žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie" (PDF) <
 2. obojstranne vytlačiť (ideálne na 1 list)
 3. vypísať všetky povinné údaje (rod. číslo! - na to sa najčastejšie zabúda)
 4. podpísať obidvomi rodičmi
 5. tento školský rok, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, nemusí byť žiadosť potvrdená pediatrom (deti budú prijaté na adaptačný pobyt, ktorý sa po
  3 mesiacoch, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, automaticky zmení na riadny pobyt - poldenný alebo celodenný)
 6. tlačivo žiadosti doručiť do školy
  - poštou na adresu: Cirkevná spojená škola,  Okružná 2062/25, Dolný Kubín 
  - alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy 
  - alebo priniesť do MŠ po obnovení prevádzky MŠ  najneskôr do 31.5.2020.
 7. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne do 30. 6. 2020.

Upozornenie:

deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté do MŠ, len ak to dovoľuje voľná kapacita MŠ;
-          prednosť zo zákona majú deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ("predškoláci")
a deti staršie ako 3 roky.

-          Pomocné interné kritérium: zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek školy (ZŠ, G, MŠ)

Posledná úprava Utorok, 07 Apríl 2020 12:56
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Nedeľa, 7. Jún 2020

Dnes má meniny
Róbert
Zajtra má meniny
Medard

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva