Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Pozvánka na spoločný online duchovný program PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal spravca   
Streda, 01 Apríl 2020 16:04

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, drahí priatelia,v tomto čase prerušeného školského vyučovania osloviť s pozvánkou spoločného prežívania duchovného programu pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

Uvedomujeme, si že v týchto náročných chvíľach sme postavení pred viacero výziev.
Ocitáme sa všetci v nepredvídateľných situáciách, na ktoré sa za chodu učíme reagovať.
Popri domácemu vyučovaniu, ktoré sa každý na svojich školách snažíme organizovať podľa individuálnych možností a okolností, stojíme pred ďalšou výzvou, ktorá vychádza z predpokladaného dlhého obdobia domáceho režimu:
- Ako sa v tejto situácii priblížiť žiakom a urobiť učenie na diaľku (terajší všeobecný slogan) blízkym?
- Ako za týchto okolností vstupovať do rodín a do atmosféry napätia a ustráchanosti prinášať pokoj a nádej?
- Ako môžeme my prispieť k zastaveniu pandémie?
Prijímame výzvu sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba".
Našim zámerom je pripraviť pre žiakov katolíckych škôl v rámci celého Slovenska spoločný duchovný program prostredníctvom online internetového vysielania.
Program bude zostavený priliehavo pre vekovú skupinu našich žiakov.
Tejto iniciatíve vyjadril podporu Mons. Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.
V spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom sme pripravili pilotný duchovný program počas nastávajúceho Veľkého týždňa,
na ktorý vás, vašich žiakov, zamestnancov a školské spoločenstvá srdečne pozývame.
Program:

Pondelok 6.4.
10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)
Utorok 7.4.
10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)
Streda 8.4.
10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)
Odporúčame vám:
- aby ste na svojich školách zariadili, aby v tomto čase nebol pre žiakov organizovaný iný vyučovací program (napr. online vzdelávanie),
- aby ste z tejto pozvánky pripravili vlastnú pozvánku pre vaše školské spoločenstvo.
Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave
a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk
alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/
Plánujeme pokračovať v príprave spoločného programu aj po Veľkonočných sviatkoch, vytvoriť primeranú vysielaciu štruktúru a zabezpečiť jej personálne a logistické krytie.
V tejto súvislosti Vás pozývame k spolupráci:
- s prípravou duchovného programu (môžete prispieť nápadom/námetom, i jeho organizáciou, aj napr. v spolupráci so školských kaplánom),
- s realizáciou duchovného programu (v štúdiu v BA, alebo aj na vašej škole, príp. vo vašej farnosti - pokiaľ vám to technické možnosti budú umožňovať),
- s prípravou iného spoločného programu, do ktorého by sme pozvali zapojiť sa všetky deti našich škôl (jeden program vám bude predstavený v pondelok v rámci svätej omše).
Ďakujeme vám a tešíme sa na spoločné prežívanie!
Želáme vám pevné zdravie, pokoj a dôveru do ďalších dní.
Na vedomie:
Riaditelia diecéznych a rehoľných školských úradov
Zástupcovia katechetických úradov
Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS
Posledná úprava Streda, 01 Apríl 2020 17:41
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Nedeľa, 7. Jún 2020

Dnes má meniny
Róbert
Zajtra má meniny
Medard

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva