Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Ponuka zamestnania PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Mgr. Pavlína Ševčíková   
Utorok, 03 September 2019 17:50

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Dolný Kubín

Pozícia: špeciálny pedagóg

100% úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe a kvalifikácie.

Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: špeciálna pedagogika

Základná zložka mzdy (v hrubom):976,50 € za mesiac, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2020
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Termín výberového konania:28. 8. 2020 o 10,00 v budove školy

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti.

Zoznam požadovaných dokladov: uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
základné zručnosti PC
kontaktujte: Mgr. Pavlína Ševčíková E-mail: pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk, 0911 797 102

 

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Pozícia: Asistent učiteľa

100% úväzok

Počet voľných miest: 3

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Odmeňovanie v súlade s tabuľkou platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dosiahnutej praxe a kvalifikácie.

Informácie pre uchádzača:
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na učiteľstvo a vychovávateľstvo

Úplné stredné odborné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti


Základná zložka mzdy (v hrubom):738,50 € za mesiac, závisí podľa stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2020

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 24

Termín výberového konania:28. 8. 2020 o 10,00 v budove školy

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon prac. činnosti.

Zoznam požadovaných dokladov: uchádzači pozvaní na výberové konanie predložia:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax


Zručnosti, schopnosti
základné zručnosti PC

kontaktujte: Mgr. Pavlína Ševčíková E-mail: pavlina.sevcikova@radlinskeho.sk, 0911 797 102

Posledná úprava Streda, 02 September 2020 15:08
 
Utorok, 29. September 2020

Dnes má meniny
Michal
Zajtra má meniny
Jarolím

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)
wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva