Domov Školská jedáleň

Hlavné menu

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Všeobecné pokyny PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 1
SlabéDobré 
Napísal Ľubica Valkovičová   
Utorok, 18 August 2020 00:00

Školský rok 2020/2021

Prihlasovanie na stravovanie bude možné
od 24. augusta 2020
v čase od 7.00 - 14.30 v kancelárii ŠJ
(z dôvodu prevencie ochorenia Covid 19 je možné sa prihlasovať aj
e-mailom, alebo telefonicky)

V čase sprísnených opatrení, nie je zatiaľ možné odobrať obed do obedára.

Postup prihlásenia žiakov a zamestnancov CSŠ, ktorí už boli stravníkmi ŠJ:

1)      Zaplatiť stravné na mesiac september 2020 podľa doporučenej mesačnej platby.
2)      Potvrdiť záujem o stravovanie, čím sa stravníkovi aktivuje už pridelený čipový kľúč:

- telefonicky na čísle 0911 234 860,
- e-mailom odhlasovanie@gmail.com,
- prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne.

Bez zaplatenia a aktivovania čipu, nebude stravník prihlásený na stravovanie.

Postup prihlásenia nových žiakov:

Noví žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)

Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,- € a pridelený variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách za stravné. Po zaplatení mesačnej platby bude stravník automaticky prihlásený na stravovanie.

 

Postup prihlásenia detí MŠ:

1)      Zaplatiť stravné na mesiac september 2020 podľa doporučenej mesačnej platby.

2)      Potvrdiť záujem o stravovanie:

- telefonicky na čísle 0911 234 860,

- e-mailom odhlasovanie@gmail.com,

- prípadne osobne v kancelárii školskej jedálne.

Deťom, ktoré nastupujú prvýkrát do MŠ a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, sa musia prihlásiť osobne v kancelárii ŠJ, kde zákonný zástupca vypíše zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu a už vypísaný priniesť do kancelárie ŠJ.)

Deti MŠ nemajú čipový kľúč.

Platby:

Platbu za stravné na september 2020 prosíme uskutočniť do 28. 08. 2020. Platby prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne, pretože každý stravník má pridelený vlastný variabilný symbol.

Číslo účtu ŠJ IBAN: SK38 0200 0000 0000 0823 2332
(doplňujúci údaj: Meno a Priezvisko žiaka, trieda)

Stravníci so štátnou dotáciou

Pri stravníkoch s nárokom na dotáciu, prosíme uhradiť:

1)    doporučenú mesačnú platbu podľa nasledovnej tabuľky
2)    noví stravníci uhradia naviac jednorazovú zálohovú platbu 20,- € pre prípadné neodhlásené alebo neodobraté obedy, do 28.08.2020
Stravníkom, ktorý sa stravovali minulý školský rok, zálohová platba 20 eur bola automaticky prenesená do nového školského roka (na edupage si môžete skontrolovať konečný účtovný zostatok žiaka- stravníka).


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov_1

Odhlasovanie, prihlasovanie stravy:

Stravník je po odovzdaní zápisného lístka a zaplatení poplatku prihlásený na celý školský rok 2020/2021.
Počas školského roka
má stravník možnosť si stravu odhlásiť, prípadne prihlásiť odhlásenú stravu.

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14:00 v predchádzajúci deň. V prípade nepredvídanej udalosti napr. ochorenie dieťaťa, je možné ho odhlásiť do 7:00 ráno v aktuálny deň.
Ak dieťa nestihnete odhlásiť, je možné neodhlásený obed odobrať do obedára v čase od 11:00 – 12:00 ale LEN V PRVÝ DEŇ NEPRÍTOMNOSTI dieťaťaťa/žiaka v škole.
Stravník s dotáciou uhrádza v tomto prípade plnú výšku príspevku na stravovanie. Ostatné dni neprítomnosti v škole, je nutné stravníka zo stravovania odhlásiť.

Spôsoby odhlásenia:

- edupage https://zcsradlin.edupage.org/(odkaz je aj na stránke školy radlinskeho.sk hore, "Edupage").
- EduPage mobilná aplikácia
(pre Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage&hl=sk)
(v App Store pre iPhone a iPad: https://apps.apple.com/sk/app/edupage/id569428005?l=sk)
- mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com
- písomne v zošite na odhlasovanie v školskej jedálni

Strata čipového kľúča:

Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča. Nahlásením straty bude kľúč zablokovaný. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

V čase sprísnených opatrení, nie je zatiaľ možné odobrať obed do obedára.
Kontakt:
Ľubica Valkovičová vedúca ŠJ
Mgr. Jana Čaučíková administratívny pracovník ŠJ
E-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

-------------------------------------------------
Prihlasovanie stravníkov

Odhlasovanie zo stravy

Cena stravného lístka

Platba

Oznam pre stravníkov s dotáciou

Zápisný lístok do ŠJ

Posledná úprava Streda, 02 September 2020 15:08
 
Pondelok, 2. August 2021

Dnes má meniny
Gustáv
Zajtra má meniny
Jerguš

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva