Domov Školská jedáleň

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Všeobecné pokyny PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Ľubica Valkovičová   
Utorok, 06 August 2019 12:30

Školský rok 2019/2020

Od 1. 9. 2019 v  našej školskej jedálni  je zavedený elektronický systém odoberania stravy. Z toho dôvodu došlo i k zmene spôsobu úhrady a vydávania obedov. Pôvodný systém stravných lístkov je nahradený elektronickou podobou, čo predstavuje používanie čipových kľúčov.

Chceme tak docieliť ucelený prehľad o stravníkoch, z dôvodu sledovania nároku na dotáciu „obedy zadarmo“. Taktiež vzniká rodičom možnosť skontrolovať si stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, počet prihlásených a skutočne odstravovaných obedov, taktiež stravu odhlásiť/prihlásiť prostredníctvom internetu (edupage).

Preto prosíme rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie detí v našej školskej jedálni, aby ich prišli osobne prihlásiť do kancelárie ŠJ, kde vypíšu čitateľne (paličkovým písmom) zápisný lístok (ktorý je možné si stiahnuť tu) a už vypísaný paličkovým písmom priniesť do ŠJ.

Zároveň im bude vydaný čipový kľúč za poplatok 2,- €. Pri strate čipu nestráca stravník nárok na obed, je ale potrebné stratu ihneď nahlásiť v kancelárii ŠJ, aby nedošlo k zneužitiu čipového kľúča, ktorý sa následne zablokuje. Stravníkovi bude vydaný nový čipový kľúč za poplatok 5,- €.

Po prihlásení sa na stravu u vedúcej jedálne a vyplatení stravného sa aktivuje činnosť prideleného čipového kľúča a stravník môže odoberať stravu tak, že pri výdajnom okienku priloží kľúč ku snímaču.

Deti materskej školy je taktiež potrebné prihlásiť v kancelárii ŠJ, vypísaním zápisného lístka a uhradením poplatkov. Deti MŠ nemajú čipový kľúč.

Prihlasovanie na nový školský rok 2019/2020 bude možné
od 21. augusta v čase 7.00 - 14.30 v kancelárii ŠJ.

Platby:

Platbu za stravné na september 2019 prosíme uskutočniť do 25. 08. 2019. Platby prosíme uhradiť za každého stravníka osobitne, pretože každý stravník má pridelený vlastný variabilný symbol. Informácia o pridelenom VS bude odoslaná na E-mail rodičom, prípadne je možnosť informovať sa u vedúcej ŠJ.

Rodičia, ktorí majú počas prázdnin neprerušený trvalý príkaz a posielali peniaze na účet ŠJ, sa môžu informovať u vedúcej ŠJ o ich stave na účte a prípadnom doplatku na september 2019.

Číslo účtu ŠJ: SK38 0200 0000 0000 0823 2332

Stravníci s dotáciou

Pri stravníkoch s nárokom na dotáciu, prosíme uhradiť:

- doporučenú mesačnú platbu podľa nasledovnej tabuľky

- jednorazovú platbu 20,- € za prípadné neodhlásené alebo neodobraté obedy do 25. 08. 2019


Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie:
uhrada_1

Odhlasovanie, prihlasovanie stravy:

Stravník je po odovzdaní zápisného lístka a zaplatení poplatku prihlásený na celý školský rok 2019/2020.
Počas školského roka
má stravník možnosť si stravu odhlásiť, prípadne prihlásiť odhlásenú stravu.

Spôsoby odhlásenia:
Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné len do 14.00 v predchádzajúci deň.

- edupage www.zcsradlin.edupage.org (odkaz je aj na stránke školy radlinskeho.sk hore, "Edupage").
- edupage aplikácia
- mailom na adrese: odhlasovanie@gmail.com
- písomne v zošite na odhlasovanie v školskej jedálni

Iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole, je možné neodhlásený obed odobrať
do obedára v čase od 11.00 – 12.00.

Stravník s dotáciou uhrádza v tomto prípade plnú výšku príspevku na stravovanie.
Ostatné dni neprítomnosti v škole, je nutné stravníka zo stravovania odhlásiť.

(horeuvedené všeobecné pokyny v PDF pre stiahnutie)

Kontakt: Ľubica Valkovičová
vedúca ŠJ
E-mail: odhlasovanie@gmail.com
telefón: 0911 234 860

-------------------------------------------------

Odhlasovanie zo stravy

Cena stravného lístka

Platba

Oznam pre stravníkov s dotáciou

Zápisný lístok do ŠJ

Posledná úprava Utorok, 06 August 2019 14:29
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Streda, 5. August 2020

Dnes má meniny
Hortenzia
Zajtra má meniny
Jozefína

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva