Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Pozor súťaž! PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Pondelok, 20 Apríl 2015 07:55

Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne pri príležitosti
Dňa Zeme  vyhlasuje literárnu súťaž na tému:

VODA

Cieľ súťaže:

 • Upriamiť pozornosť na dôležitosť vody pre život človeka.
 • Podporiť projekt Erasmus+ o obnoviteľných zdrojoch energie.
 • Rozvíjať tvorivosť  žiakov a študentov.
 • Zvýšiť záujem mladej generácie o environmentálne otázky i umeleckú tvorbu.

Kategórie súťaže:

 1. 1. reklamný slogan
 2. 2. poézia

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť žiak ZŠ alebo študenti gymnázia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.
 • Súťažiaci sa môžu zapojiť do jednej alebo oboch kategórií súťaže.
 • V kategórii reklamný slogan je potrebné vytvoriť  dva krátke reklamné slogany na tému voda, z ktorých aspoň jeden bude obsahovať rým a odovzdať na papieri formátu A4 s označením SLOGAN nad súťažným textom.
 • V kategórii poézia je potrebné vytvoriť báseň na tému voda, ktorej dĺžka bude minimálne 8 veršov a odovzdať na papieri formátu A4 s označením POÉZIA nad súťažným textom.
 • Súťažiaci odovzdajú svoje práce napísané ručne alebo vytlačené na papieri formátu A4. Každá kategória osobitne so správnym označením.
 • Autori uvedú svoje meno a priezvisko na rub práce (nie k textu práce).
 • Jednu prácu môžu vytvoriť maximálne dvaja žiaci/študenti.
 • Práce je potrebné odovzdať vyučujúcim slovenského jazyka do 22. mája  2015
 
Piatok, 26. Február 2021

Dnes má meniny
Viktor
Zajtra má meniny
Alexander

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva