Domov Stránky tried

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Stránky tried, učiteľov... PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 17
SlabéDobré 
Napísal riso   
Pondelok, 05 Apríl 2010 21:34
WWW prezentácie
aktívnych tried, žiakov a učiteľov našej školy Žmurkajúci
tešíme sa na ďalšie!
školský rok trieda/učiteľ/žiak kliknite

webmaster

2012/2013 Odkaz na stránku venovanú žiakom 1.A, ktorú spravuje
ich triedna učiteľka
http://prvacata.webnode.sk/ Mgr. Janka Lastičová
2012/2013 Odkaz na stránku venovanú žiakom 4.B, ktorú spravuje
ich triedna učiteľka

4.B Mgr. Daniela Krupová
2010/2011 Mgr.
Danica Lakoštíková
jej žiaci a aktivity
http://lakostikova.wordpress.com/
Mgr.
Danica Lakoštíková
2010/2011 Mgr. Eva Diešková
blog triedy 3.B
http://dieskova.spaces.live.com Mgr.
Eva Diešková
Mgr. Ľudovít Mačor

fotografie

stránky k HV

predchádzajúce pôsobisko

Mgr.
Ľudovít Mačor
2011/2012 Odkaz na stránku venovanú žiakom 4.B, ktorú spravuje
ich triedna učiteľka
http://radlinskeho-4-b.webnode.sk/ Mgr. Janka Lastičová
Posledná úprava Pondelok, 29 August 2016 19:36
 
Pondelok, 26. Október 2020

Dnes má meniny
Demeter
Zajtra má meniny
Sabína

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva