Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
18. 3. 2020 2. Nenakaz sa hriechom PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 18 Marec 2020 12:19

Sledujte videá od nášho p. kaplána Andreja Ondrejku:

 

18. 3. 2020 2. Nenakaz sa hriechom

 
Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 12 Marec 2020 21:01

Usmernenie ministerky školstva, okrem iného aj k termínom maturít, testovaní a podobne.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 
Dôležitý oznam! PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Štvrtok, 12 Marec 2020 10:05

Dnešný krízový štáb Mesta Dolný Kubín – 12. 3. 2020 rozhodol o preventívnom zavretí škôl - ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na piatok 13.3.2020 a pondelok 16.3.2020. Na základe opatrenia nášho zriaďovateľa RKC Biskupstva Spišské Podhradie zo dňa 11. marca 2020:"Ak mesto alebo obec rozhodne o prerušeni výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ alebo v školskom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedené rozhodnutie bude platné aj pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupstva Spišské Podhradie." Z tohoto dôvodu dávam riaditeľské voľno aj pre našu ZŠ, MŠ, ŠKD a CVČ. Nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Žiaci, zamestnanci aj cudzí stravníci budú automaticky odhlásení zo stravy po oba tieto dni.
Uvidíme čo nám dnes povie ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, ktorý má dnes zasadnutie a má sa vyjadriť aj k hromadnému zatváraniu škôl.
Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať.

 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 10 Marec 2020 09:45

Z dôvodu rozhodnutia ÚVZ SR sa rušia všetky hromadné stretnutia aj v priestoroch našej školy
medzi 10.3.-23.3. 2020 vrátane.
podrobnejšie aktuálne info sledujte na www.uvzsr.sk

Posledná úprava Streda, 11 Marec 2020 12:50
 
Testovanie 9 - 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Piatok, 06 Marec 2020 11:30

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9 2020

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pod názvom Testovanie 9-2020 alebo T9-2020 sa uskutoční sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. - 16. apríla 2020.

3. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

4. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

5. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

6. NÚCEM od školského roku 2019/2020 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov T9-2020. Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou. 

7. Podrobnejšie informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejnené na nucem.sk.

 

Harmonogram
Testovanie 9-2020
1. apríl 2020 (streda)

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)    úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 – 09:50 h (90 minút)    administrácia testu z matematiky

09:50 – 09:55 h (5 minút)      zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09:55 – 10:20 h (25 minút)    prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 – 10:25 h (5 minút)    úvodné pokyny a rozdanie OH

10.:25 – 10:35 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút)    administrácia testu  zo slovenského jazyka a literatúry

11:45 – 11:50 h (5 minút)      zozbieranie testov a OH

 

Harmonogram
pre žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia
Testovanie 9-2020

1.apríl 2020 (streda)

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)    úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 – 10:05 h (105 minút) administrácia testu z matematiky

10:05 – 10:10 h (5 minút)      zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

10:10 – 10:35 h (25 minút)    Prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:35 – 10:40 h (5 minút)     úvodné pokyny a rozdanie OH

10:40 – 10:50 h (10 minút)    rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.50 – 12:51 h (85 minút)    administrácia testu  zo slovenského jazyka a literatúry

12:15 – 12.20 h (5 minút)      zozbieranie testov a OH

 

 

 
2% z Vašej dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Utorok, 03 Marec 2020 00:00

Milí rodičia a priatelia
Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v roku 2019.
> zoznam darcov, ktorí súhlasili so zverejnením <

Zároveň Vás chceme osloviť a povzbudiť k tomu,
aby ste využili príležitosť podporiť aktivity a zaujímavé projekty
prostredníctvom venovania

2-3% z dane za rok 2019 občianskemu združeniu
Spoločenstvo rodičov a priateľov školy
pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne“.

Posledná úprava Utorok, 03 Marec 2020 17:51
Čítať celý článok...
 
Zapoj sa do súťaže v zbere papiera! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. J. Lastičová   
Štvrtok, 20 Február 2020 11:06

Zapoj sa do súťaže v zbere papiera!

  • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Štvrtok, 20 Február 2020 11:16
 
NOVÝ OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 12 Marec 2020 20:52
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového režimu na území Slovenska od pondelka, 16. marca 2020 ZATVÁRAME Cirkevnú spojenú školu so všetkými zložkami minimálne do piatka 27. marca 2020. Toto nariadenie sa dotkne všetkých činností každodenného života nás všetkých. Preto Vás prosíme, aby ste opatrenia brali vážne, dodržiavali pokyny krízového režimu a venovali čas aj učeniu podľa pridelených úloh učiteľmi.
Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Koronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.
- Na základe nariadenia je zakázané navzájom sa stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská, aquaparky, lyžiarske strediská a pod.).
- Odporúčame žiakom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.
- Počas dopoludnia sa žiaci majú venovať individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.
VYUČOVANIE CEZ INTERNET
Obmedzenie vyučovania v školách nie sú prázdniny. Prosíme žiakov a rodičov, aby od pondelka 16. 3. 2020 komunikovali s vyučujúcimi cez internet (EduPage, Office 365, emaily, elearning programy a pod.). Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy podľa pokynov vyučujúcich.
Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas svojim deťom tak, aby sa doma nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.
Správajme sa zodpovedne.
Ďakujeme za pochopenie.
 
MIMORIADNY OZNAM PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Streda, 11 Marec 2020 18:04

Od 12. 3. 2020 - 16. 3. 2020 vrátane.

V súvislosti s vývojom situácie a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,
zatvárame Gymnázium A. Radlinského od štvrtku 12. 3. 2020 až do pondelka 16. 3. 2020 vrátane.
Neustále je potrebné sledovať situáciu a o ďalších krokoch vás budeme informovať.


 
Koronavirus 2. PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Pondelok, 09 Marec 2020 13:39

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

 
Usmernenie k šíreniu koronavírusu PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Pondelok, 02 Marec 2020 19:16

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

 
Duchovná obnova pre manželov, 5. téma PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Pondelok, 02 Marec 2020 12:24

Duchovná obnova pre manželov, 5. téma

  • autor: css

Posledná úprava Pondelok, 02 Marec 2020 12:27
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 9 z 194
Utorok, 24. November 2020

Dnes má meniny
Emília
Zajtra má meniny
Katarína

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva