Domov

Hlavné menu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIProjekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

knižnica

otvaracie hodiny

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Pokojné a požehnané Vianoce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľudovít Mačor   
Sobota, 19 December 2020 10:02

Podľa možnosti maximálne pokojné a požehnané Vianoce,
radosť a nádej z narodeného Ježiška!
Vám zo srdca prajú deti, žiaci, gymnazisti a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne.

Posledná úprava Streda, 06 Január 2021 15:05
Čítať celý článok...
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľudovít Mačor   
Sobota, 05 December 2020 08:18

Milé spoločenstvo cirkevnej spojenej školy.

Na základe oznamu od PaedDr. Maroša Labudu (zo 4. 12. 2020), riaditeľa nášho školského úradu (Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie) Vás informujem, že v súčasnej situácii nebude vydávať konkrétne pokyny ohľadom otvárania škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Očakáva predloženie presných podmienok pre zriaďovateľov a školy od ministerstva školstva.

Školy, ktoré by mali záujem o skoré otvorenie, môžu dostupnými možnosťami zisťovať predbežný záujem rodičov. Za týmto účelom bude vytvorený v priebehu budúceho týždňa online dotazník, o ktorom Vás budem informovať.

Ide o nástup našich žiakov piateho až deviateho ročníku ZŠ a gymnázia.

MŠ a ZŠ 1.-4. pokračuje v doterajšom prezenčnom vzdelávaní (v škole).
Žiaci 5.-9. ZŠ a gymnázia pokračujú v dištančnom vyučovaní (z domu).
Do 8. 1. 2021 nepredpokladám zmenu tejto formy vzdelávania v našej škole.


Oznam vznikol na základe rozhodnutia ministra školstva zo 4. 12. 2020 s účinnosťou od 7. 12. 2020.
(https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/)

S úctou
Mgr. Ľudovít MačorPosledná úprava Sobota, 05 December 2020 08:22
 
adventné zamyslenia spolu s výzvami PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľ. Sahuľ   
Nedeľa, 29 November 2020 08:12

Keďže sa nemôžeme učitelia so študentmi vidieť v škole počas adventu, tak sme si pripravili pre vás krátke adventné zamyslenia spolu s výzvami na každý deň, nech sa spoločne môžeme pripraviť na očakávaný radostný príchod Ježiša. Každý pracovný deň nájdete nové video na facebooku a youtube Cirkevnej spojenej školy. Pozývame aj vás sa zapojiť do tejto našej adventnej aktivity a budeme radi, keď z času na čas pridáte aj váš komentár k videu, ako sa vám podarila výzva v daný deň splniť. Začíname už tento pondelok 30.11.

  • autor: Mgr. Ľ. Sahuľ

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2020 08:23
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Andrej Ondrejka   
Nedeľa, 22 November 2020 12:51

Zajtra, v pondelok 23.11. 2020 bude pre žiakov a učiteľov 3. a 4. ročníka, ktorí budú v škole, sv. omša

1. vyučovaciu hodinu, za dodržania hygienických opatrení spojených s COVID 19.

 
OZNAM PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ing. Ján Šimún, predseda SR   
Piatok, 20 November 2020 10:24

Vážení  rodičia,
chcel  by som Vám v mene Spoločenstva rodičov predstaviť návrh rozpočtu nášho občianskeho združenia na školský rok 2020/2021.
Jednotlivé rodičovské príspevky navrhujeme  bez zmien ako boli schválené  minulý školský rok:

Aj v tomto školskom roku by sme radi podporili jednotlivé projekty, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie podmienky pre výchovno-vzdelávací  proces našich detí. Minuloročný rozpočet bude vyhodnotený dodatočne a následne keď nám to situácia umožní  budete o ňom informovaní na plenárnom zhromaždení  spoločenstva rodičov. Hlasovanie poprosíme  vykonať prostredníctvom aplikácie EduPage alebo na stránke https://zcsradlin.edupage.org/.
V aplikácii sa prihláste ako rodič.

Hlasovanie je možné do 30.11.2020 do 12:00.

V prípade otázok  ma kontaktujte na emailovej adrese  jan.simun@cargoroutes.eu

S pozdravom    Ing. Ján Šimún, predseda SR

 
Hovorme o jedle PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Špavorová   
Streda, 18 November 2020 11:23

1. stupeň sa zapojil do projektu Hovorme o jedle, ktorý prebiehal od 16.9. do 16.10.2020.  Žiaci hovorili o jedle a prehĺbili si vedomosti v rôznych témach týkajúcich sa potravín. Pri zrealizovaných aktivitách sa žiaci naučili všetko o mlieku - chov dobytka, dojenie, dovoz do mliekarne, spracovanie mlieka, mliečne výrobky, skladovanie v domácnosti. Uvedomili si význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka. Aktivity, ktoré prebiehali v triedach si môžete pozrieť v prezentácii.

  • autor: Mgr. A. Špavorová

-prezentácia-

Posledná úprava Streda, 18 November 2020 11:30
 
Jesenné dielne PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Piatok, 13 November 2020 11:06

Jesenné dielne, ktoré prebehli počas októbra sa tento školský rok niesli v znamení  stromu. Ten sa stal stredobodom nášho tvorenia. Prváci a druháci tvorili z papiera. Tretiaci objavili jeden z najkrajších stromov na svete, ktorý ich prekvapil svojou farebnou kôrou. Vyhľadali informácie o Eukalypte dúhovom a spoločnými silami zostrojili jeho maketu. Zruční štvrtáci tvorili z rolky toaletného papiera, ďalší zase využili prírodný materiál, mrkvu a farebné listy. Vznikli naozaj nádherné malé stromčeky.

  • autor: Mgr. Janka Lastičová

Posledná úprava Piatok, 13 November 2020 11:09
 
Oznam pre rodičov o výške príspevku PDF Tlačiť E-mail
Napísal spolocenstvo rodicov   
Pondelok, 30 November 2020 11:27

Oznam pre rodičov o výške príspevku do Spoločenstva rodičov pri cirkevnej škole v  Dolnom Kubíne
Výška príspevku schválená rodičmi :
10,- € / žiak,
(1. – 9. ročník) 10,- € / žiak,
I. stupeň gymnázia (sekunda – kvarta) 10,- € / žiak
II. stupeň gymnázia (kvinta – oktáva) 15,- € / žiak

Príspevok za žiaka v MŠ je potrebné uhradiť v  hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.
Príspevok za žiakov ZŠ a Gymnázia je potrebné uhradiť na účet občianskeho združenia Spoločenstva rodičov alebo v hotovosti triednemu učiteľovi najneskôr do 31. 1. 2021.

Bankový účet je vedený vo VÚB a.s. Dolný Kubín:
SK61 0200 0000 0023 4697 8451
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: Meno a priezvisko dieťaťa (detí) a  triedu (triedy) .
Platbu za viac detí je možné vykonať jedným prevodným príkazom a do poznámky uveďte mená a triedy všetkých detí, za ktoré je platba.
V prípade vkladu v hotovosti na účet na pobočke banky je potrebné k danej sume pripočítať 3,00 € (poplatok banke za vklad).

Vyhodnotená anketa je viditeľná po prihlásení, kópie dokumentov budú u p. Xénie Dúhovej

 
Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Adriána Laštíková   
Sobota, 28 November 2020 07:55

Rozpis služieb v ŠKD od pondelka 30. 11. 2020

ŠKD bude otvorené do 16:00

Spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD oznámiť písomne – lístok, SMS.
1.A ŠKD pondelok – štvrtok: Katarína Smeets, piatok: Mgr. Adriána Laštíková (0907 930 900)
1.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Magdaléna Suroviaková
2.A, 2.B ŠKD pondelok – piatok: Mgr. Vrabcová Gabriela
3.A, 3.B ŠKD pondelok – piatok: Bc. Chomisteková Alžbeta
4.A, 4.B ŠKD pondelok – piatok: Szalak Dušana

 
Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Piatok, 20 November 2020 12:49

Rozvrh činností ŠKD na týždeň od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020

ŠKD je otvorené do 15:00

Žiadame rodičov, aby čas a spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD + telefónne číslo na rodiča písali na lístok, ktorý žiak odovzdá ráno triednej p. učiteľke. Za porozumenie ďakujeme.

Pondelok 23.11.2020

Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B -  Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B -  Mgr. A. Laštíková
4.A - Bc. A. Chomisteková D. Szalak
4.B -  Bc. A. Chomisteková D. Szalak

Utorok 24. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková

1.A - K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - Mgr. A. Laštíková
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Streda 25. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Bc. A. Chomisteková
ŠKD:

1.A -  K. Smeets Škvarková
1.B - Mgr. M. Suroviaková
2.A - Mgr. G. Vrabcová
2.B - Mgr. J. Lonský
3.A - Bc. A. Chomisteková
3.B - PaedDr. A. Lakoštík
4.A - D. Szalak
4.B - D. Szalak

Štvrtok 26. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. G. Vrabcová
ŠKD:

1.A –  Mgr. A. Laštíková – K. Smeets Škvarková
1.B –  Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak 4.B – D. Szalak

Piatok 27. 11. 2020
Ranná služba + ranný filter: (6.30 – 7.40) Mgr. M. Suroviaková
ŠKD:

1.A – Mgr. A. Laštíková
1.B – Mgr. M. Suroviaková
2.A – Mgr. G. Vrabcová
2.B – Mgr. J. Lonský
3.A – Bc. A. Chomisteková
3.B – Mgr. P. Povalová
4.A – D. Szalak
4.B – D. Szalak

 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Streda, 18 November 2020 12:36

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali, že v dňoch 21. – 23. 10. 2020, kedy sa Vaše deti zúčastnili

vyučovacieho procesu v škole, ale stravovanie v školskej jedálni nebolo možné z dôvodu

karantény, majú nárok na vyplatenie dotácie na obedy vo výške 1,20€/deň.

Dotácia im bude pripísaná na účet stravníka podľa počtu dní.

ZŠS pri Cirkevnej spojenej škole, Dolný Kubín

 
Napísali o nás PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 13 November 2020 11:12

Učíme sa celý život, rozvoj digitálnych zručností podporí aj Nadácia Orange
(kliknite na tento text)

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 198

1992-2022

Pondelok, 25. Október 2021

Dnes má meniny
Aurel
Zajtra má meniny
Demeter

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-22

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva