Domov

Hlavné menu

knižnica

otvaracie hodiny

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Deň otvorených dverí stredných škôl PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 25 Október 2011 00:00

25.10.2011, Trieda: 9.A,

Každoročne žiaci deviateho ročníka (9.A) navštevujú na Deň otvorených dverí stredné školy. Tento rok (25.10.2011) sme mali exkurziu na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Sprievodcov po škole nám robili študenti danej školy ale aj učitelia. Našu prehliadku sme začali telocvičnou až sme sa presunuli napokon aj do tried, v ktorých prebieha vyučovanie. Najviac nás


zaujali triedy kde prebiehali pokusy z chémie ale aj tie, v ktorých sa učí anatómia a poskytovanie prvej pomoci. Každý žiak si mal
Posledná úprava Streda, 26 Október 2011 19:17
Čítať celý článok...
 
PORUBSKÝ BEH v Gäceli PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 15 Október 2011 00:00

Vyvrcholením tohtoročnej krosovej sezóny bol v sobotu 15.októbra 2011 I.ročník PORUBSKÉHO BEHU v Gäceli , ktorého organizátorom  bola TJ Družstevník Oravská Poruba a ŠK METEOR Dolný Kubín. Na výborne upravených tratiach v Gäceľskom parku si opäť vynikajúco počínali aj naši pretekári,ktorí zaznamenali nasledujúce výsledky:
2.miesto Roman Benka , 2.miesto Eliška Šochová , 3.miesto Noemi Urbaníková , 1.miesto Juraj Dieška , 2.miesto Matej Badáň , 3.miesto Ján Urbaník , 2.miesto Samuel Šoch , 12.miesto Tomáš Benka , 5.miesto Tomáš Badáň , 1.miesto Patrik Šoch , 6.miesto Martin Ďurota , 5.miesto Eva Diešková.
Srdečná vďaka patrí aj rodičom našich pretekárov,ktorí nám veľmi ochotne pomáhali pri organizovaní tohoto športového podujatia.

Posledná úprava Pondelok, 31 Október 2011 20:08
 
Jesenné dielne PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 18 Október 2011 00:00

Dňa 18.10.2011 sa naša škola premenila na malú manufaktúru, kde sa vyrábali nádherné veci z plodov Božej prírody. Pozrite si niekoľko fotografií z tejto aktivity.
Jesenné dielne finančne podporilo aj Spoločenstvo rodičov pri našej škole. Ďakujeme!

foto: Mgr. B. Šubová

Posledná úprava Streda, 26 Október 2011 17:03
 
Návšteva z Fínska PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 Október 2011 11:33

18. októbra 2011 sa v našej škole zastavili dvaja učitelia z Fínska Tero a Päivi Sallinen, ktorí popri súkromnej návšteve Slovenska navštívili aj našu školu. Prezreli si priestory školy, podebatovali s učiteľmi a navštívili aj žiakov počas vyučovania od materskej školy po gymnázium. V budúcnosti plánujem rozšíriť spoluprácu s ich školou v Liperi.

Posledná úprava Pondelok, 24 Október 2011 11:52
 
VI.ročník lesného behu PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 08 Október 2011 00:00

Dňa 8.októbra 2011 usporiadal ŠK Kriváň VAŽEC  VI.ročník lesného behu Birútovou dolinkou. Preteky sa uskutočnili za krásneho ale mrazivého počasia , na zasnežených a premočených bežeckých tratiach. Lyžiari-bežci nášho športového strediska dosiahli nasledujúce umiestnenia : 1.miesto Barborka Kováčiková , 1.miesto Samuel Machaj ,
2.miesto Juraj Dieška , 3.miesto Matej Badáň , 4.miesto Sára Machajová , 2.miesto Tomáš Badáň , 5.miesto Samuel Šoch , 2.miesto Eva Diešková , 2.miesto Martin Ďurota, 1.miesto Patrik Šoch.

Posledná úprava Pondelok, 24 Október 2011 11:26
 
JESENNÉ DIELNE PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 18 Október 2011 00:00

Dňa 18.10.2011 o 15.30
pozývame všetky deti a hravých rodičov na
JESENNÉ DIELNE

  • zostrojenie  šarkana / podľa vlast. inšpirácie + internet
  • oživenie darov jesene / Cibulienka, Mrkváčik, Tekvička.....

MATERIAL  SI  TREBA  DONIESŤ  Z  DOMU !

 
Plavecký Kurz MŠ PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 12:10

V á ž e n í    r o d i č i a !
V dňoch
19. - 23. 3. 2012 sa uskutoční Plavecký Kurz

Výcvik sa bude realizovať v AQUARELAXe Dolný Kubín  v uvedených dňoch od 10.00 do 12.00
a odborne ho povedie p. Ivan Skirčák. Cena kurzu pre 1 dieťa je 22.- €.
Ktorý rodič má záujem, aby jeho dieťa kurz absolvovalo,
nech ho zapíše najneskôr do 31.10.2011 do zoznamu na dverách v MŠ.

(kurz je vhodný pre predškolákov)

Posledná úprava Streda, 12 Október 2011 12:13
 
Vnúčatá starým rodičom PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 23 Október 2011 00:00

Žiaci Cirkevnej spojenej školy sa poďakovali starým rodičom.

Októbrové modlitby k Panne Márií sú neraz venované babkám a dedkom, lebo práve v tomto mesiaci si viac než inokedy pripomíname, že na úctu k starým rodičom netreba zabúdať. V programe, ktorý sa uskutočnil 23.10.2011 v MsKS pod názvom Vnúčatá starým rodičom účinkovali deti z Cirkevnej školy. S láskou a pod dohľadom pani učiteliek pripravili vyše hodinový program, ktorý si pozrela takmer do posledného miesta zaplnená sála. Bohatý scenár plný piesní, tanca a hovoreného slova spríjemnil nedeľné októbrové popoludnie našich starých rodičov. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom na programe spolupracovali srdečne ďakujeme. Usmiaty

foto: Mgr. B. Šubová

Posledná úprava Streda, 26 Október 2011 18:27
 
Exkurzia – PLANETÁRIUM Žiar nad Hronom PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Október 2011 00:00

21.10.2011 Naša exkurzia sa začala pred školou v Dolnom Kubíne o 8.00 hodine. Všetci žiaci (5.A a B) prišli pred príchodom autobusu. Cestou autobusom sme pozorovali okolitú prírodu a žiakom sa veľmi páčila pestrofarebne zafarbená krajina. Pozorovali sme okolité pohoria a mestá, cez ktoré sme prechádzali. Atmosféra v autobuse bola veľmi príjemná a cestou sme sa hrali aj rôzne náučne hry. Do Žiaru nad Hronom sme

dokonca dorazili skôr a mali sme čas pozrieť si aj krásy mesta. Prehliadka v planetáriu bola rozdelená na tri časti. Po príchode žiakov najviac zaujali rôzne zaujímavé mapy a pohľadnice a preto sme sa aj chvíľku zdržali nakupovaním týchto zaujímavých

Posledná úprava Pondelok, 24 Október 2011 16:50
Čítať celý článok...
 
ORAVSKÝ MIKROFÓN PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 00:00
12.10.2011 sa v Tvrdošíne uskutočnilo regionálne kolo súťaže moderátorov, na ktorom našu školu reprezentovali dve dievčatá zo sekundy OG. Obidve získali vynikajúce umiestnenie - 3.miesto Nina Krupová a krásne 1.miesto Eva Diešková. Súťažilo sa v spravodajstve, reklamných textoch, v tvorbe a v moderovaní vlastnej relácie. Porota ocenila výkon našich žiačok slovami chvály. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu!
 
„Milión detí sa modlí ruženec.“ PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Október 2011 09:16

Na celom svete v utorok, 18. októbra 2011 o 9 hodine deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe.

Aj naša cirkevná škola podporila akciu „Detský ruženec“, ktorá vznikla v roku 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.


Posledná úprava Piatok, 21 Október 2011 09:19
 
Netradičná občianska náuka PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2011 00:00

Aký rozdiel je medzi maloletým a mladistvým? Čo treba urobiť, keď som svedkom šikanovania? Čím sa zaoberá sociálny kurátor? Čo znamená pojem trestnoprávna zodpovednosť? Nad takýmito a mnohými ďalšími otázkami si lámali hlavy žiaci 5.A a 5.B. v pondelok a v  stredu 10. a 12.10.2011 na hodine občianskej náuky. Odpovede na ne  im prišiel prezradiť PhDr. Daniel Sališ z Oddelenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Škoda, že beseda trvala  iba jednu vyučovaciu hodinu, pretože piataci mali mnoho otázok. Ďakujeme!

Posledná úprava Piatok, 14 Október 2011 10:21
 
« ZačiatokDozadu161162163164165166167168169170DopreduKoniec »

Stránka 162 z 189

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Pondelok, 6. Júl 2020

Dnes má meniny
Patrik a Patrícia
Zajtra má meniny
Oliver

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva