MAKS 2009/2010 Tlačiť
Sobota, 19 Jún 2010 00:00

Naša škola sa už piaty krát za sebou zapojila do celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS, ktorú organizuje firma EXAM. Do súťaže sa tento krát zapojil najvyšší počet žiakov z doterajších ročníkov. Bolo to spolu 106 žiakov z našej základnej školy i gymnázia.  Veľmi nás teší, že precvičiť šedú kôru mozgovú sa nerozhodli iba vynikajúci žiaci, ale aj žiaci, ktorí na matematike  neprejavujú o predmet až taký záujem.  Korešpondenčná matematická súťaž MAKS obsahovala v tomto ročníku päť súťažných kôl, pričom súťažiaci mali na vypracovanie úloh približne dva týždne času. Súťažiaci ocenili netradičnosť úloh, ktoré sa výrazne líšia od bežných úloh, ktoré riešia na matematike. Úlohy sú vsadené do reálneho života, čo je vynikajúce. Po každom súťažnom kole dostali žiaci od organizátora vyhodnotený odpovedný hárok s ich priebežným poradím. Z pozície učiteľa matematiky musím povedať, že je výborné, že existujú súťaže, ktoré pomáhajú budovať vzťah k matematike i u slabších žiakov. Myslím si, že vďaka súťažiam (nielen z matematiky) sme ako učitelia k žiakom bližšie. Sami žiaci si môžu vyskúšať, ako sa im darí súperiť s konkurenciou a tak si vyskúšať ako to funguje v reálnom živote. Aj tento školský rok som od rodiča počul názor: „Načo by sa moje dieťa zapájalo do súťaže, veď aj tak vyhrá ten, ktorý úlohy vypočíta najrýchlejšie a má jednotku z matematiky.“ Táto súťaž názor rodiča vyvracia, o čas nejde, úlohy sa riešia doma bez stresu a na známke nezáleží. Ešte by som chcel poďakovať  učiteľkám Aničke Šochovej a Danke Krupovej , ktoré majú na organizácii súťaže nemalú zásluhu.

A najlepší ?

Hviezdy matematického neba ( dostali sa medzi 30 % najúspešnejších):

8.A : Alžbeta Hadová, Paulína Valeková, Mária Kabátová, Mária Urbaníková, Patrícia Brisudová, Patrik Hoferica

8.B: Michal Heško, Michal Kurnota, Silvia Bartíková, Lucia Podstrelená

9.B: Dominika Kunová, Alžbeta Pukáčová, Pavlína Ballová, Nikola Gaššová

Sekunda: Samuel Lasok, Marianna Škvarková

Tercia: Filip Straka, Vojtech Zgrebňák, Ivana Krupová, Mariana Beňušová, Karin Firstová

Dvojnásobné hviezdy matematického neba (dostali sa medzi 20 % najúspešnejších):

7.A : Lukáš Hečko, Ľubomír Hunčaga, Tomáš Ballo, Ján Hubčík, Zuzana Kajanová, Marta Špániková

Tercia: Anežka Ferancová, Andrea Vaseková, Alexandra Mušková, Romana Stanická

Trojnásobné hviezdy matematického neba (dostali sa medzi 10 % najúspešnejších):

5.B : Adam Šoch a Peter Nemček

Sekunda: Tomáš Gič, Peter Kormaňák

Tercia: Michal Snovák, Patrik Šoch

Takže ročník 2009/2010 súťaže MAKS je už minulosťou, najlepší boli ocenení diplomami matematických hviezd a ostatní účastníckymi diplomami. Trojnásobné hviezdy matematického neba dostali vecné ceny. My matematikári Spojenej Cirkevnej školy sa už teraz tešíme na MAKS ročník 2010/2011 a veríme, že budeme lámať rekordy v žiackej zapojenosti do súťaže a aj v úspešnosti. Pekné leto!