Domov O škole Školský klub Základné informácie

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+ŠKD - základné Info PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Pondelok, 10 September 2018 00:00

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

ŠKD – základné info

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 5 oddelení ŠKD.

1. oddelenie – žiaci 1.A triedy vedúca oddelenia: Mgr.Magdaléna Suroviaková
2. oddelenie – žiaci 1.B triedy vedúca oddelenia: Katarína Smeets Škvarková
3. oddelenie – žiaci 2.A + 2.B triedy vedúca oddelenia: Dušana Szalak
4. oddelenie – žiaci 3.A + 3.B triedy vedúca oddelenia: Bc.Alžbeta Chomisteková
5. oddelenie – žiaci 4.A + 4.B + 5. ročník vedúca oddelenia: Mgr. Adriána Laštíková

Prevádzka a režim dňa
Ranný klub od 6:30 – 7:40

Príprava na vyučovanie od 15:00 – 16:00,
od 16:00 – 16:30 odpočinková činnosť


Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:  
48 € (september – december 2019) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 VS:
1. oddelenie variabilný symbol 1111 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
2. oddelenie 1112 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
3. oddelenie 2222 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
4. oddelenie
3333 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
5. oddelenie 4444
(do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)
do 18. 9. 2019 (september-december)
72 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 14. 2. 2020 (január-jún)


Prihlášku dieťaťa do ŠKD odovzdať do 13. 9. 2019


Oznam o zmene poplatkov
12 €/mesiac (deti čakajúce na spoje do 13.30 - 6 €/mesiac)

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)

Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Posledná úprava Utorok, 10 September 2019 09:15
 

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
167 120,88 €
Výška finančnej podpory z EÚ:
158 764,84 €

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Utorok, 25. Február 2020

Dnes má meniny
Frederik
Zajtra má meniny
Viktor

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva