Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Divadlo o renesancii PDF Tlačiť E-mail
Napísal Šimon Laštík (III. G)   
Utorok, 18 Jún 2019 13:43

V utorok 11. 6. 2019 sa triedy 6. A, 7. A, I. G, II. G a III. G zúčastnili divadla v našej telocvični. V divadle sme sa toho veľa dozvedeli o umelcoch a panovníkoch, ale aj o remeslách z obdobia renesancie. Najčastejšie bol spomínaný Leonardo da Vinci so svojimi najpopulárnejšími obrazmi - Poslená večera a Mona Líza. V divadle vystupovali dvaja ľudia, muž a žena. Mali oblečené šaty z obdobia renesancie. Mne osobne sa to veľmi páčilo, bolo tam podaných veľa zaujímavých a overených informácií.

 • autor: Š. Laštík

Posledná úprava Utorok, 18 Jún 2019 13:49
 
Vieme plávať! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milota Orošová   
Pondelok, 17 Jún 2019 11:34

 

Neveríte? V týždni 3. 6. - 7. 6. 2019 sme my, predškoláci, chodili na plaváreň, kde sme sa premenili na rybičky. Každý deň sme 2 hodiny poctivo trénovali - potápali sa, skákali do vody (aj hlbokej), splývali, lovili zo dna bazéna rôzne hračky...Keďže sme sa vody vôbec nebáli, plavčíci nás pochválili, že sme najlepšia škôlkárska skupinka akú doteraz mali. :) Nevadilo im ani to, že sme "odpili" trošku vody z bazéna. A veríte, že tá voda v bazéne bola zázračná? Po nej sme každý deň všetci všetko na obede zjedli a potom nás ešte aj na 2 hodiny uspala!
 • autor: Milota Orošová

 

Posledná úprava Pondelok, 17 Jún 2019 11:39
 
Pasovanie za čitateľov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Štvrtok, 06 Jún 2019 00:00

P. Kazimírová spolu s knižnou  kráľovnou 6. 6. 2019 privítala v Oravskej knižnici žiakov 1. A triedy. Všetci žiaci boli pasovaní za čitateľov a kráľovná im odovzdala čitateľský preukaz. Z knižnice si tak deti odniesli svoje prvé požičané knihy a tešia sa na ďalšie návštevy.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:52
 
DofE: Poďakovanie dobrovoľníkom Cirkevnej spojenej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Martin Mydliar   
Utorok, 11 Jún 2019 10:22
O chvíľu to budú dva roky odvtedy, čo sa naša cirkevná škola zapojila do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Jedným z mnohých pozitív programu je dobrovoľníctvo. Program v oblasti dobrovoľníctva motivuje mladých, aby si všímali svoje okolie a potreby ľudí, medzi ktorými žijú a nezištne im pomáhali. Študenti cirkevnej spojenej školy sa venovali v rokoch 2017 a 2018  dobrovoľníckej práci v rámci DofE 156 hodín. Aktivity boli rôzne: environmentálne (napr. čistenie prírody a mesta od odpadu), sociálne (napr. pomoc v domove sociálnych služieb), vzdelávacie (vedenie krúžkov a doučovanie pre mladších žiakov a spolužiakov), pastoračné (napr. pomoc pánovi kaplánovi s úpravou kaplnky, nástenkami a pod.).
Ďakujeme všetkým zapojeným a pozývame ďalších priložiť ruku k dielu.
 • autor: Mgr. Martin Mydliar
Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:29
 
Školský spevácky zbor Laudato PDF Tlačiť E-mail
Napísal Bc. Alžbeta Chomisteková   
Utorok, 11 Jún 2019 09:46

Vďaka štedrému sponzorovi pánovi Milanovi Kurnotovi (Kajo metal s.r.o.) má náš Školský spevácky zbor Laudato nové zborové tričká, aby sme vyzerali ako jedna partička! Nech mu to Pán mnohonásobne vynahradí! Pridávame i pár foto.

 • autor: Pavol Turčina

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:00
 
2. kolo prijímacích skúšok PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 16 Máj 2019 14:58

Riaditeľ Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského vyhlasuje podľa Z. z. č.  245 / 2008 § 66, ods. 7,
2. kolo prijímacích skúšok do 1. roč. osemročného gymnázia.

Prijímacie skúšky sa budú konať 18. 6. 2019 (utorok) v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 , Dolný Kubín.
Prihlášky treba zaslať (odovzdať) najneskôr do 10.6.2012 (pondelok).
V prípade nejasností volajte na číslo: 0911 876 026.

Kritériá pre 2. kolo (sú zhodné s predchádzajúcim 1. kolom, len termínovo aktualizované)

------

V prípade, že otvoríme v novom školskom roku 1. triedu osemročného gymnázia v počte 17 žiakov, každý dostane, okrem iného k dispozícii nový notebook a ich kmeňová trieda bude moderne vybavená.

Posledná úprava Piatok, 17 Máj 2019 08:35
 
Škola v prírode, foto pozdrav z 1. dňa. PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Gabriela Strapcová   
Utorok, 11 Jún 2019 08:11

Dnes sme mali my tretiaci super deň, pretože sme s učiteľmi nastúpili do školy v prírode v Lučivnej. Po rozlúčke so školou a rodičmi nás čakal hotel, kde sme sa ubytovali. Dnešný deň bol zoznamovací, spoznali sme okolie i areál. Stihli sme sa poučiť, ale aj zahrať. Zatial sa mame dobre, jedlo chutí a čakajte nás opálených.

 • autor: PaedDr. G. strapcová

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 08:13
 
Rozprávkový Oravský hrad PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Lastičová Janka   
Utorok, 11 Jún 2019 10:56

5. 6. 2019 sa 1. A a 1. B vybrali vlakom na koncoročný výlet na Oravský hrad. Nielenže videli krásu nášho hradu, ale sa aj naučili niečo nové. Kubko a Maťko ich naučili, že „Lož má krátke nohy.“ Pri lenivom  mládencovi zistili, že „Bez práce nie sú koláče. “U čerta sa zas dozvedeli, že je „Lepší vrabec  v hrsti, ako holub na streche.“ Lakomý hospodár im pripomenul, že „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.“ V príbehu, kde sa hádali tri princezné zas pochopili, že „V jednote je sila.“ Rozprávkový hrad bol naozaj super.

 • autor: Mgr. J. Lastičová

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 11:01
 
Výlet- Habakuky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Diešková Eva   
Utorok, 04 Jún 2019 00:00

V utorok 4. 6. 2019 sa druháci spolu s p.uč. Krupovou, Dieškovou a Chomistekovou, plní očakávania vybrali do Habakukov.  Pri príchode na mieste nás čakala rozprávková dedinka, plná zaujímavých domčekov a rozprávkových bytostí. Skamarátili sme sa s Martinkom Klingáčom a Ďurom Truľom. Pozreli sme si 3 rozprávky, na ktoré nás vždy zvolával zvonec. Ako to už v rozprávkovej dedinke býva, platí tu iná mena- zlatý a strieborný Habakuk, ktorým mohli nakupovať v Kurník- šope. Zážitkov nám ostalo mnoho, o čom svedčí aj neutíchajúci rozhovor medzi deťmi o krásnom dni v Habakukoch.

 • autor: Mgr. Eva Diešková

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:41
 
Nocovačka zboru Laudato PDF Tlačiť E-mail
Napísal Bc. Alžbeta Chomisteková   
Piatok, 07 Jún 2019 00:00

Už niekoľko týždňov sa po škole šepkalo o nejakej zborovej „nocovačke“ ... iba keď tu zrazu – dňa 7. 6. 2019 sa stretlo takmer 40 žiakov nabalených karimatkami, spacákmi a dobrou náladou. Spoločnosť nám robili pán kaplán Filip, pani učiteľka Marci a pani učiteľka Betka. Spoločne sme sa naučili nové pesničky, do sýtosti sa vytancovali, zažili čaro „tmavej školy“ i spoločných zážitkov s našimi staršími žiakmi – animátormi. No nie všetko je vždy iba veselé a radostné. Nadišiel čas na rozlúčku s tými, ktorí sú našim  srdciam najbližší – s pánom kaplánom Filipom a pani učiteľkou Marci. Aby nezabudli, že aj po svojom odchode sú stále súčasťou nášho zboru, darovali sme im na pamiatku naše zborové tričko. Ostávajú v našich modlitbách a aj takýmto spôsobom im ďakujeme za všetko, čo pre nás – zboristov – urobili. Nech im to všetko TEN HORE mnohonásobne odplatí. Zároveň  ďakujeme už spomínaným starším žiakom, ktorí si aj napriek mnohým iným aktivitám dokázali nájsť čas a pomohli pri organizácii i samotnom priebehu našej „nocovačky“. Snáď znova o rok!

 • autor: Bc. Alžbeta Chomisteková

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:15
 
Exkurzia do čističky odpadových vôd PDF Tlačiť E-mail
Napísal Branislav Lastič, III. G   
Piatok, 07 Jún 2019 00:00

V piatok 7. 6. 2019 sme my, žiaci III. G a 8. A, v rámci hodiny chémie navštívili s p. učiteľkou Žatkuliakovou a p. učiteľkou Povalovou čističku odpadových vôd na Gäceli. Zamestnanec ČOV nám ukázal, čo sa deje s vodou, ktorá do čističky priteká kanalizáciou z našich domácností. Na vlastné oči sme videli, čo s ňou treba urobiť, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode. Sledovali sme jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody, až po jej úplné vyčistenie a odtečenie do rieky Orava. Získali sme veľa nových, zaujímavých poznatkov a uvedomili sme si význam fungovania ČOV pre životné prostredie.

 • autor: Branislav Lastič, III. G

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 09:34
 
Miniolympiáda 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Laštíková A.   
Pondelok, 03 Jún 2019 00:00
3. júna 2019 sme spoločne oslávili deň detí športom. Zaznel zborový pokrik “ Zdar školskej olympiáde” , žiaci aj rozhodcovia - učitelia zložili olympijský sľub a vzájomné súťaženie sa mohlo začať. Súťažili sme v behu na 50 m, v hode loptičkou, v skoku do diaľky a vytrvalostnom behu. Pri organizácii olympiády nám pomáhali žiaci 9.A, povzbudzovali svojich mladších spolužiakov, za čo im patrí naše poďakovanie. Víťazi boli odmenení medailou aj diplomom a všetkým zúčastneným sa ušla aj sladká odmena.
 • autor: Mgr. A. Laštíková
Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 09:13
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 8 z 178
Štvrtok, 17. Október 2019

Dnes má meniny
Hedviga
Zajtra má meniny
Lukáš

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva