Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Momentka z prázdnin PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Mária Luptáková   
Sobota, 29 Jún 2019 11:39

 • autor: Mgr. Mária Luptáková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 11:43
 
Matematický klokan 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:43

Tento rok sa do medzinárodnej  súťaže Matematický klokan 2019 zapojilo z našej školy 71 žiakov z 1. stupňa a z nich 36 získalo diplom úspešný riešiteľ. Do súťaže sa zapojilo 23 prvákov, 23 druhákov, 12 tretiakov a 13 štvrtákov. Žiaci mali možnosť zmerať si svoje matematické vedomosti so svojimi rovesníkmi. Žiaci získali diplomy a zaujímavé ceny.                                                                          Víťazom blahoželáme.

 • autor: Mgr. Jana Mešková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:45
 
Súťaž „ Všetkovedko“ - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:26

 

Celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko sa tento rok zúčastnilo 52 žiakov z 2. - 4. ročníka: 2. ročník 25 žiakov, 3. ročník 15 žiakov a 4. ročník 12 žiakov. Deti si overili nadobudnuté vedomosti, čítanie s porozumením, rozvíjali logické myslenie a správny úsudok. 10 najúspešnejších žiakov získalo titul Všetkovedko, z toho jedna žiačka Evka Vráblová z 2.A triedy získal titul Všetkovedko školy, a tým sa dostala do galérie slávy v tejto súťaži. Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Za svoje úsilie a vedomosti všetci žiaci dostali diplomy a tiež vecné ceny (knihy, ceruzky, miniLEGO, hry ...), nechýbala ani sladká odmena. Všetkým srdečne blahoželáme.
 • autor: Mgr. Jana Mešková

 

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:30
 
Príprava na Didaktické hry v prírode PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Streda, 05 Jún 2019 00:00

Dňa 5. júna 2019 našu školu navštívili členovia Hasičského zboru v Dolnom Kubíne pán Peter DúhaIng. Patrik Michalica. Žiakom 1. stupňa porozprávali o práci hasičov a predviedli výstroj hasiča, ktorý nie je vôbec ľahký, váži viac ako 40 kg. Naučili sa, ako sa majú zachovať, keď vznikne požiar. Ukázali im, že každý prístroj a nástroj má v aute svoje miesto. Mohli si vyskúšať sedenie v terénnom aute. Na záver deti kládli mnoho otázok, ktoré ich zaujímali. Zistili, že práca hasiča je veľmi náročná a dôležitá.

 • autor: Mgr. J. Mešková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 09:34
 
Koncoročný výlet na Téryho chatu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Katarína Dúhová, prima, gymnázium   
Štvrtok, 27 Jún 2019 16:48

 

Dňa 18. 6. 2019 sa uskutočnil koncoročný výlet našich tried I . G a 6. A. Spoločne s triednymi učiteľkami a pánom učiteľom Lakoštíkom sme sa stretli na železničnej stanici.Do Vysokých Tatier sme išli vlakom, ktorý meškal. Prišli sme do Starého Smokovca a vyviezli sme sa zubačkou na Hrebienok. Čakala nás namáhavá túra. Cestou sme prechádzali okolo Bilíkovej chaty, Veľkého vodopádu, Rainerovej chaty a Obrovského vodopádu. Plánovali sme pokračovať na Téryho chatu, ale kvôli nedostatku času sme to nestihli. Vrátili sme sa na Hrebienok a odtiaľ sme cestovali spiatočnou cestou domov. Plný zážitkov a poriadne unavení sme prišli večer domov. Ďakujeme Mgr. Priesolovej, Mgr. Luptákovej a PaedDr. Lakoštíkovi za ich trpezlivosť a ochotu ísť s nami do prírody.
P.S: Medveďa sme nevideli, ale líšku, ktorá má rada wafle áno !
 • autor: Mgr. Mária Luptáková

 

Posledná úprava Štvrtok, 27 Jún 2019 16:52
 
Hviezdoslavov Kubín PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Gabriela Vrabcová   
Štvrtok, 27 Jún 2019 16:36

 

V stredu 19. 06. 2019 sa deti z ŠKD boli pozrieť na divadelné predstavenie Zuzanka Hraškovie, ktoré sa konalo na zahájení 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Touto známou baladou sme si pripomenuli dielo nášho najvýznamnejšieho rodáka Pavla Országha Hviezdoslava.
 • autor: Mgr. Gabvriela Vrabcová

 

Posledná úprava Štvrtok, 27 Jún 2019 16:40
 
Zapojili sme sa do čitateľského maratónu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Katarína Flajsová   
Štvrtok, 30 Máj 2019 00:00

Dňa 30. 5. 2019 sa žiaci našej školy - 4. B zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu pod názvom Čítajme si 2019, ktorý sa každoročne koná v Oravskej knižnici, v snahe prekonať rekord čitateľov z roku 2017. Tento projekt chce zatraktívniť knihu v očiach detí, vznikol pred 12 rokmi a chce deťom a mladým ľuďom ukázať, že kniha má v ich živote veľký význam. Pomáha nám rozlišovať dobro a zlo a nachádzať a poznať pravé hodnoty. Ponúka nám rozvíjať našu tvorivosť, využiť možnosť relaxácie... . Žiaľ, rekord sme neprekonali, ale veľmi radi sme sa zúčastnili. Toho roku sa do maratónu zapojilo 32 425 detí.

 • autor: Mgr. Katarína Flajsová

 

Posledná úprava Štvrtok, 27 Jún 2019 16:30
 
Maksík 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:35

 

Matematickej súťaže Maksík sa zúčastnilo 18 žiakov 2. – 4. ročníka. Súťaž prebiehala v piatich kolách. Najúspešnejší boli: Alexandra Kurčinová, Júlia Paľovčíková, Ján Timotej Záhora, Célia Lea Flajsová, Gabriela Strapcová, Matiáš Flajs, Adriána Orolímová, Jakub Machaj, Sabína Emma Flajsová a Matúš Kvasničák. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho roka.
 • autor: Mgr. Jana Mešková

 

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:37
 
Zber papiera 2019 - VYHODNOTENIE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Marcela Machajová   
Sobota, 29 Jún 2019 11:59

Od septembra prebiehala súťaž v zbere papiera, do ktorej mali možnosť zapojiť sa všetci žiaci našej školy. Súťažilo sa o jeden deň voľna, zmrzlinu pre celú triedu, ale aj ocenenia jednotlivcov.  Niektorí  to zobrali doslovne, „vyhrnuli rukávy“ a zapojili všetkých členov rodiny, starých rodičov, susedov, krstných rodičov, tety predavačky....

Nazbieralo sa:
17 389 kg  papiera!

1. Ocenení jednotlivci z tried, ktorí priniesli najmenej 150 kg:

1. A - Julka Floreková
1. B - Zoška Szalak
2. B - Kvetka Palugová
3. A - Tomáš Lőrinčík
4. B - Jakub Godal
6. A - Miška Kapinová
8. A - Timotej Pazdera  (jediný)
prima - Lukáš Kacko
tercia - Viki Dudová

2. Ocenení jednotlivci, ktorí priniesli 500 kg a viac:

1. A - Nelka Habláková
1. B - Maťko Pisarčík
4. A - Viki Palugová
4. B - Ema Kovalová
5. B - Lukáš Kacko
6. A - Sophia Záhorová
prima - Katka Dúhová

3. Najlepší jednotlivci nad 1500 kg.

1. miesto: 2. B - Lukáš Sklarčík
2. miesto: 4. B - Miško Pisarčík
3. miesto: 2. B - Kristínka Papánová

4. Najlepšia trieda:

2. A – 2898,8 kg-
poputujú s p. uč. Evkou na zmrzlinu (dobrú chuť)

Najlepšia trieda 2. st. ZŠ: 6. A - deň organizovaného voľna, na ktorý sa budú tešiť začiatkom nového škol. roka

Najlepšia gymnaziálna trieda: prima - 1 deň organizované voľno

Všetkým výhercom  blahoželáme, zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do  zberu zapojili a  prispeli tak svojou „troškou“ do veľkého zberového balíka, pomohli prírode aj škole! 

Spracovala: Mgr. Marcela Machajová

 
Škola v prírode 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Tibor Koval   
Piatok, 14 Jún 2019 00:00

 

Naši tretiaci od 10. do 14. júna 2019 absolvovali pobyt v škole v prírode v Malej Lučivnej pri Párnici. Krásne prostredie skoro uprostred lesa, ďaleko od mesta a dediny v objatí Malej Fatry nám ponúklo čistú prírodu, učebňu pod holým nebom a veľa zážitkov.
Prvý deň v pondelok sme sa zoznamovali s prostredím v okolí hotela. Zistili sme, že už len pohľad na zjazdovku na Magurke privádza žiakov do rozpakov. Večer sme strávili spoločenskými hrami.
Druhý deň po dopoludňajšom učení, sme sa vybrali zdolať zjazdovku, ale nie po nej, ale lesnou cyklotrasou, aj tá dala zabrať. Nadol sme sa rozbehli dolu po zjazdovke, niektorí aj pomocou kotrmelcov. Večer nás zabávali jednotlivé izby, ktoré si vymýšľali zábavný program pre ostatných.
Tretí deň po obede sme očakávali rodičov, s ktorými sme strávili opekačku. Všetko sa nám síce nepodarilo zjesť, ale bruchá sme mali plné od klobások. Ešte viacej možno chutili, lebo boli opečené našimi rodičmi. Pán riaditeľ priniesol ďalekohľad, s ktorým sme pozorovali Mesiac.
Vo štvrtok nás toho čakalo najviac. Ráno sme absolvovali výlet do Terchovej, kde sme povozili na busovláčiku a dozvedeli sme kadečo o Jánošíkovi a o Terchovej. Napr. zmenou na dreveniciach oproti Jánošíkovým časom sú plastové okná, dozvedeli sme sa. Že Jánošík bol v Egypte a nechal v Terchovej ťavu a pod. Po obede nás prišiel navštíviť p. Tomáš Flajs z Národného parku Malá Fatra, kde nám porozprával o zvieratkách v Malej Fatre. Krásne boli jeho fotky a videá z fotopascí. Aby toho nebolo málo večer nás navštívil aj p. kaplán Filip. Ktorý nám odslúžil svätú omšu a po nej roztancoval celý hotel svojimi tancami.
V piatok prišiel posledný deň a my sme ešte skôr, ako sme vrátili, navštívili sme dopravný kurz na dopravnom ihrisku v Dolnom Kubíne. Pán policajt nám vysvetlil pravidlá a my sme sa ich snažili uplatňovať na ihrisku. Nie všetkým sa darilo podľa jeho predstáv, ale nezapríčinili sme žiadnu nehodu ani úraz.
 • autor: Mgr. T. Koval

 

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 09:02
 
Hodina dejepisu naživo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:18

Dňa 11. júna 2019 (v utorok) sa naši žiaci základnej školy, gymnázia, a deti materskej školy v telocvični Cirkevnej spojenej školy zúčastnili netradičnej „Hodiny dejepisu naživo“. Člen skupiny historického šermu Bojník, pán Kamil Fojtík a jeho asistentka Dominika žiakom predstavili 45 minút výchovno-vzdelávacieho programu „Obdobie renesancie“. Hodina bola založená na zásadách zážitkového vzdelávania, vyzdvihovala emocionalitu a skúsenostné poznávanie. Žiaci sa aktívne zapájali a preukazovali už naučené alebo získané vedomosti. Pán Fojtík zaujímavo rozprával o dielach známeho talianskeho renesančného umelca Leonarda da Vinciho. Žiaci mali možnosť vidieť a spoznať repliky obrazov Mona Líza, Dáma s hranostajom a mnoho ďalších známych diel. Veľká vďaka.

 • autor: Mgr. Jana Mešková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:22
 
Pečatenie šlabikára PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Gabriela Strapcová a Mgr.Janka Lastičová   
Štvrtok, 27 Jún 2019 16:32

Pomaly sa blíži koniec školského roka a my prváci sme zvládli všetky písmená abecedy. Aby sme postúpili do ďalšieho ročníka, museli sme dokázať prečítať text v knižnici. Pani knihovníčka nám každému vybrala hádanku, ktorú sme prečítali a aj vyriešili. Všetci prváci sme to zvládli, takže sme spoločne mohli zapečatiť Šlabikár. Ten už potrebovať nebudeme, keďže si už budeme požičiavať knihy. Veľmi sa tešíme, čo nové sa z kníh dozvieme.
 • autor: PaedDr. Gabriela Strapcová a Mgr.Janka Lastičová

 

Posledná úprava Štvrtok, 27 Jún 2019 16:34
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 178
Štvrtok, 17. Október 2019

Dnes má meniny
Hedviga
Zajtra má meniny
Lukáš

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva