Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Školský spevácky zbor Laudato PDF Tlačiť E-mail
Napísal Bc. Alžbeta Chomisteková   
Utorok, 11 Jún 2019 09:46

Vďaka štedrému sponzorovi pánovi Milanovi Kurnotovi (Kajo metal s.r.o.) má náš Školský spevácky zbor Laudato nové zborové tričká, aby sme vyzerali ako jedna partička! Nech mu to Pán mnohonásobne vynahradí! Pridávame i pár foto.

  • autor: Pavol Turčina

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 10:00
 
Exkurzia do čističky odpadových vôd PDF Tlačiť E-mail
Napísal Branislav Lastič, III. G   
Piatok, 07 Jún 2019 00:00

V piatok 7. 6. 2019 sme my, žiaci III. G a 8. A, v rámci hodiny chémie navštívili s p. učiteľkou Žatkuliakovou a p. učiteľkou Povalovou čističku odpadových vôd na Gäceli. Zamestnanec ČOV nám ukázal, čo sa deje s vodou, ktorá do čističky priteká kanalizáciou z našich domácností. Na vlastné oči sme videli, čo s ňou treba urobiť, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode. Sledovali sme jednotlivé fázy čistenia odpadovej vody, až po jej úplné vyčistenie a odtečenie do rieky Orava. Získali sme veľa nových, zaujímavých poznatkov a uvedomili sme si význam fungovania ČOV pre životné prostredie.

  • autor: Branislav Lastič, III. G

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 09:34
 
Miniolympiáda 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Laštíková A.   
Pondelok, 03 Jún 2019 00:00
3. júna 2019 sme spoločne oslávili deň detí športom. Zaznel zborový pokrik “ Zdar školskej olympiáde” , žiaci aj rozhodcovia - učitelia zložili olympijský sľub a vzájomné súťaženie sa mohlo začať. Súťažili sme v behu na 50 m, v hode loptičkou, v skoku do diaľky a vytrvalostnom behu. Pri organizácii olympiády nám pomáhali žiaci 9.A, povzbudzovali svojich mladších spolužiakov, za čo im patrí naše poďakovanie. Víťazi boli odmenení medailou aj diplomom a všetkým zúčastneným sa ušla aj sladká odmena.
  • autor: Mgr. A. Laštíková
Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 09:13
 
Design your clothes/Navrhnite si svoje oblečenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Katarína Jurášová   
Utorok, 11 Jún 2019 07:53

Piliermi rozvoja komunikačných zručností pri osvojovaní si cudzieho jazyka sú slovná zásoba, gramatika, počúvanie, rozprávanie, písanie a samozrejme mnoho ďalších. Na hodinách anglického jazyka žiaci piateho ročníka mali okrem rozvíjania a upevňovania si danej slovnej zásoby, navrhnúť oblečenie vyrobené z materiálu, ktorý sa dal recyklovať. Úlohou žiakov bolo oblečenie navrhnúť, vyrobiť a nakoniec odprezentovať pred svojimi spolužiakmi v anglickom jazyku. Žiakom sa podarili nádherné a originálne kusy ako napríklad šál z desiatových sáčkov, čelenka s viečok od jogurtu, krátke nohavice z igelitky, šaty, tenisky, klobúk a mnoho ďalších. Fantázii sa medze nekladú a naši žiaci nás svojou tvorivosťou a šikovnosťou o tom opäť raz presvedčili.

  • autor: Mgr. Katarína Jurášová

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 08:05
 
VYHODNOTENIE ČISTOTY TRIED PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Gabriela Strapcová   
Streda, 05 Jún 2019 10:07

 

Tak ako každoročne, aj tento školský rok prebiehalo hodnotenia čistoty triedy na prvom stupni základnej školy. Deti sa po celý rok snažili, aby v triedach mali čisto, vždy upratané, nerozhodené odpadky, uložené veci i zotretú tabuľu. Žiaci z krúžku Malý zdravotník náhodne v niektoré dni prešli triedy a tak skontrolovali, či sa žiakom darí udržať si poriadok. Počas celého roka tak zbierali body, ktoré sme spočítali a víťazom tohoto roka najčistejšej triedy z prvého stupňa sa stala trieda 4.A s triednou p. uč. Mgr. Machajovou. Žiaci si s radosťou prebrali cenu. Ocenené boli aj ostatné triedy za snahu. Ďakujeme.
  • autor: PaedDr.Gabriela Strapcová

 

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 10:09
 
Ponuka práce. PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Streda, 22 August 2018 09:22
Ponuka zamestnania.

Hľadáme učiteľa ANJ. Nástup od septembra 2019.

Požadované vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľa školy
Posledná úprava Utorok, 04 Jún 2019 11:14
 
NAJ TRIEDNA NÁSTENKA 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Renáta Železňáková   
Štvrtok, 30 Máj 2019 11:43

Žiačky z II.G Alexandra Povalová, Sarah Lujza Flajsová, Lucia Chládeková a Jesika Paľovčíková sa aj za menšej pomoci Kataríny Tišťanovej zo 7.A a Simony Smolkovej z I.G zapojili do súťaže Naj triedna nástenka 2019, ktorú organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne. Tohtoročná téma bola Čo mi dáva čítanie. Žiačky vytvorili inšpiratívnu nástenku pre seba a svojich spolužiakov, aby sa aj oni zamysleli nad tým, čo všetko môžu vďaka čítaniu získať.

  • autor: PaedDr. Renáta Železňáková

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 11:45
 
2. kolo prijímacích skúšok PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Štvrtok, 16 Máj 2019 14:58

Riaditeľ Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského vyhlasuje podľa Z. z. č.  245 / 2008 § 66, ods. 7,
2. kolo prijímacích skúšok do 1. roč. osemročného gymnázia.

Prijímacie skúšky sa budú konať 18. 6. 2019 (utorok) v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25 , Dolný Kubín.
Prihlášky treba zaslať (odovzdať) najneskôr do 10.6.2012 (pondelok).
V prípade nejasností volajte na číslo: 0911 876 026.

Kritériá pre 2. kolo (sú zhodné s predchádzajúcim 1. kolom, len termínovo aktualizované)

------

V prípade, že otvoríme v novom školskom roku 1. triedu osemročného gymnázia v počte 17 žiakov, každý dostane, okrem iného k dispozícii nový notebook a ich kmeňová trieda bude moderne vybavená.

Posledná úprava Piatok, 17 Máj 2019 08:35
 
Škola v prírode, foto pozdrav z 1. dňa. PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Gabriela Strapcová   
Utorok, 11 Jún 2019 08:11

Dnes sme mali my tretiaci super deň, pretože sme s učiteľmi nastúpili do školy v prírode v Lučivnej. Po rozlúčke so školou a rodičmi nás čakal hotel, kde sme sa ubytovali. Dnešný deň bol zoznamovací, spoznali sme okolie i areál. Stihli sme sa poučiť, ale aj zahrať. Zatial sa mame dobre, jedlo chutí a čakajte nás opálených.

  • autor: PaedDr. G. strapcová

Posledná úprava Utorok, 11 Jún 2019 08:13
 
Moja mama PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Diešková Eva   
Streda, 05 Jún 2019 10:12

 

V mesiaci máj okrem iného slávime aj Deň matiek. Žiaci 1. stupňa maľovali a kreslili svoje mamy s veľkou láskou, o čom svedčia aj výtvarné diela, s ktorých bolo veľmi ťažké vybrať víťazov. Nakoniec sa to podarilo. Porotcami okrem učiteľov boli aj deti a tu sú víťazné kresby.
1.ročník
1.Juditka Bystrianska
2. Nelka Habláková
3.Theo Baláž
2.ročník
1.Sárka Kramárová
2. Sofia Balková
3. Dominika Urbaníková
3.ročník
1.Natália Lastičová
2. Gabika Strapcová
3. Miriam Valkovičová
4.ročník
1.Jakub Feranc
2. Nikolka Beretsová
3.Kiara Hubčíková
Víťazom blahoželáme. Všetci si ale zaslúžili sladkú odmenu.
  • autor: Mgr. Eva Diešková

 

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 10:15
 
2. ročník medzipredmetového projektu SOČ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Patrícia Dudášová-Harantová   
Streda, 05 Jún 2019 09:58

Učíme pre život - taký je názov nášho vzdelávacieho programu. Preto sa učitelia jazykov na gymnáziu snažia prepojiť vedomosti a zručnosti získavané z kníh s každodennými situáciami. Jednou z aktivít, ktorá mala v praxi naučiť študentov spolupracovať v tíme, rozložiť si úlohy na celý školský rok, plánovať, prekonať samých seba vo vytrvalosti, spájať poznatky z rôznych predmetov, bol 2. ročník medzipredmetového projektu SOČ v septime. Študenti nemuseli napísať celú prácu, mali si však vyskúšať jednotlivé kroky pri písaní záverečných prác na VŠ. Naučili sa urobiť rešerš cez www.kis3g.sk, vybrali si tému, zdôvodnili svoj výber, formulovali ciele a hypotézy, ktoré následne overovali v dotazníku, pripravili úvod práce, spracovali použitú literatúru podľa noriem citovania ISO 690. Vďaka matematike vedeli dotazník vyhodnotiť, sformulovať závery a vysvetliť, čo vlastne zistili. Vďaka informatike si pripravili prezentácie, ktoré spĺňajú istý medzinárodný štandard obsahu a formy prezentácií. Najdôležitejšia časť ich čakala v máji - vyskúšali si obhajobu práce pred publikom, kde zároveň zazneli aj ich predstavy o tom, ako by mohla byť práca využitá v reálnom živote. Všetky projekty boli zaujímavé a niektoré veľmi podrobne premyslené. Dúfajme, že ich naši študenti dokončia a o rok odprezentujú aj v okresnom kole.
Študentom ďakujem za zaujímavé myšlienky, kolegom - p. uč. Sahuľovi a p. uč. Veselovskému za spoluprácu.

  • autor: Mgr. Patrícia Dudášová Harantová

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 10:04
 
Púť prvopriímajúcich žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. T. Koval   
Štvrtok, 30 Máj 2019 11:54

Deň po svojom prvom svätom prijímaní naši tretiaci sa vydali na svoju púť do rodiska blahoslavenej sestry Zdenky do Krivej. Tam v miestnom kostole spolu s pánom kaplánom Filipom odslúžili svätú omšu, zoznámili sa so životom sestry Zdenky. Potom sme sa spolu vydali na krásne pútnické miesto do Klina, kde sme navštívili veľkú sochu Ježiša.

  • autor: Mgr. T. Koval

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 12:11
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 174
Sobota, 24. August 2019

Dnes má meniny
Bartolomej
Zajtra má meniny
Ľudovít

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva