Hlavné menu

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2018
26. rokov od vzniku školy

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Z náruče poznania PDF Tlačiť E-mail
Napísal O. Jurigová   
Pondelok, 05 November 2018 12:06

Predškoláci z našej materskej školy boli oslovení s ponukou na spoluprácu v milej aktivite Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne „Z náruče poznania“. V mesiaci úcty k starším ľuďom deti nadviazali kontakt s dôchodkyňami, ktoré svoje roky jesene života žijú aktívne a chcú čo-to ešte odovzdať nasledujúcim generáciám. Dohodli sme si teda štyri stretnutia počas septembra a októbra 2018. Na prvom sa deti zoznámili s tetami a babičkami, pohostili sa a vypočuli si ich rozprávanie o spôsobe života v minulosti, o ich práci, i zážitky
z mladosti. Na ďalších troch už spolu pracovali: pozorovali, skúšali narábať s látkou, ihlou, nožnicami, nitkami, vlnou.... (s háčkovaním to bolo ťažšie, predsa len sú rúčky detí ešte primalé) a oboznámili sa aj s modernou technikou qwiling. Samozrejme, všetko pod starostlivým dohľadom dospelých. Posledné stretnutie bolo na spoločnej výstavke prác detí i starých mám. Krásne vidno, že pri individuálnom prístupe aj malé deti zvládnu náročnejšie činnosti. Mamičky a „domáce babičky“, skúsite to tiež?

  • autor: M. Čabová, M. Orošová,


Posledná úprava Pondelok, 05 November 2018 12:09
 
Vnúčatá starým rodičom - video PDF Tlačiť E-mail
Napísal csš   
Nedeľa, 04 November 2018 10:35

Video Vnúčatá starým rodičom 2018

vsr_6

Posledná úprava Nedeľa, 04 November 2018 11:07
 
Netradičné maľovanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Janka Lastičová   
Streda, 31 Október 2018 14:45

Naša škola sa zapojila do projektu Hovorme o jedle. Tento rok sme si vybrali tému Mäso, hydina, ryby, vajcia. Žiaci z 1. A triedy na výtvarnej výchove netradične maľovali mäsovými výrobkami. Vraj sa to nedá? Fotografie vás presvedčia, že nič nie je nemožné. Po ukončení výtvarnej aktivity všetok materiál vyskúšali a zhodnotili jeho chute. Mäsové výrobky im naozaj chutili. Čo dodať? Snáď iba... "Dobrú chuť."
  • autor: Mgr. Janka Lastičová

 

Posledná úprava Streda, 31 Október 2018 14:49
 
Jesenné aktivity v MŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mirka Čabová   
Pondelok, 29 Október 2018 12:52

Jesenné aktivity - radi sa hráme,poznávame, učíme, tvoríme a vymýšľame. Týchto pár fotografií je toho dôkazom. Prírodniny sme využili na výtvarné práce aj počítanie. Trávili sme veľa času v prírode a spoznávaním okolia našej MŠ.
  • autor: Miroslava Čabová

 

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2018 12:55
 
Vnúčatá starým rodičom PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Nedeľa, 28 Október 2018 00:00

V nedeľu 28. 10. 2018 sa v MsKS v D. Kubíne konala akadémia žiakov našej školy "Vnúčatá starým rodičom", ktorú si pripravili žiaci a učitelia našej školy. Všetkým účinkujúcim, technikom, učiteľom a vychovávateľom ďakujeme za pekný kultúrny rogram. Pozrite si niekoľko fotografií z tohoto podujatia.

  • autor: Eva Diškancová

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2018 12:29
 
Pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Streda, 17 Október 2018 00:00

Nezabudnite! :-)
Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy Vás srdečne pozývajú dňa 28. 10. 2018 (v nedeľu) o 14. 30
do MsKS na kultúrne podujatie "Vnúčatá starým rodičom".

Posledná úprava Piatok, 26 Október 2018 09:17
 
ŠARKANIÁDA PDF Tlačiť E-mail
Napísal Bc. Alžbeta Chomisteková   
Piatok, 19 Október 2018 00:00

Dňa 19. 10.2018 sme si v ŠKD zorganizovali ŠARKANIÁDU. A nie takú hocijakú! Okrem tradičného púšťania šarkanov sa deti zapojili aj do súťaže v trojiciach, kde si mali možnosť zmerať sily navzájom. Zapojených bolo mnoho krásnych šarkanov - od zvieratiek cez rozprávkové postavičky až k strašidlám. Vďaka skvelému počasiu sme sa veľmi dobre zabavili a tešíme sa o rok znova.

  • autor: Katarína Smeets Škvarková

Posledná úprava Štvrtok, 25 Október 2018 12:54
 
Návšteva hrobov kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Augustín Lakoštík   
Streda, 31 Október 2018 14:50

Počas dní pamiatky zosnulých si pripomíname aj kňazov, ktorí sú pochovaní na Dolnokubínskom cintoríne. Asi najznámejší bol Kohút podľa, ktorého je nazvaná časť mesta kde stojí fara – Kohútov sad. Tento rok na hodinách náboženstva dievčatá z primy a 6.A triedy vyrobili papierové sviečky a chlapci z V.G a VI.G ich odniesli na cintorín na hroby kňazov. Takto si spomenieme aj na tých, ktorí slúžia Bohu pri oltári a možno už nemajú svojich príbuzných.

  • autor: PaedDr. Augustín Lakoštík

Posledná úprava Pondelok, 05 November 2018 08:58
 
Skvelý výmenný pobyt v Bratislave PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Renáta Železňáková   
Pondelok, 29 Október 2018 15:03

Skvelý výmenný pobyt v Bratislave

V dňoch 10. - 12. októbra 2018 sa žiaci 7. A a II. G zúčastnili trojdňového výmenného pobytu v Spojenej cirkevnej škole sv. Vincenta de Paula v Bratislave v doprovode p. uč. Laštíkovej, p. uč. Železňákovej a p. uč. Gáborovej. Po dlhej ceste osobným vlakom, rýchlikom a električkou nás privítala usmiata pani učiteľka Majka a Zuzka a ich zverenci. Počas troch dní sme zažili toho skutočne veľa – najskôr sme našich chlapcov povzbudzovali počas futbalového zápasu (mimochodom zvíťazili), potom sme zas my, chlapci povzbudzovali naše spolužiačky (síce nezvíťazili, ale hrali s vervou), prešli sme sa nočným Starým mestom, videli sme aj nočnú Bratislavu a Bratislavský hrad, ZOO, absolvovali sme aj prechádzku do Mariánky, kde sme mali aj nádhernú sv. omšu a neodradilo nás ani spanie v telocvični a studená voda (ktorá bola žiadúcim osviežením v tom teple). Zážitkom bol pre nás aj večerný futbal, vybíjaná a basketbal v telocvični, diskotéka a cestovanie električkami, trolejmi a rýchlikom. Ani sme sa nenazdali a utekali sme na vlak domov. Celý pobyt bol super, aj keď sme potom dva dni doma prespali, ale už teraz sa tešíme na našich nových kamarátov z Bratislavy, ktorí k nám prídu na jar.

  • autor: CSŠ

Anketa – 7. Ročník

Jakub Pápež: „Najviac sa mi páčil hrad ako svietil, aký bol vysoký, potom ako sme išli električkou,

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2018 15:20
Čítať celý článok...
 
Oznam pre rodičov MŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Otília Jurigová   
Pondelok, 29 Október 2018 12:37

Oznamujeme rodičom, že počas ŠKOLSKÝCH JESENNÝCH PRÁZDNIN t.j. 31.10.2018 (streda) a 2.11.2018 (piatok) bude materská škola z dôvodu veľmi malého záujmu rodičov ZATVORENÁ. Všetky deti sú automaticky zo stravy odhlásené.

 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal riaditeľ školy   
Piatok, 26 Október 2018 08:42

Testovanie 5 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda)
Cieľom Testovania 5-2018 je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 
ODPUSTOVÁ OMŠA A SVIATOK JÁNA PAVLA II. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Kristína Novotná IV.G   
Pondelok, 22 Október 2018 00:00
22.10.2018 sa v našej kaplnke konala svätá omša, pri ktorej sme si pripomenuli sviatok pápeža Jána Pavla II. Na túto omšu i návštevu školy prišiel aj pán riaditeľ s pani učiteľkou z družobnej školy v Limanovej, v Poľsku.
Omšu odslúžil pán kaplán František Ondrek. Na kázni hovoril zaujímavosti o Jánovi Pavlovi ako napríklad, že mal rád lyžovanie, turistiku a prírodu, v ktorej nachádzal Ježiša . Vlastným menom sa volal Karol Wojtyła.  Keďže ako malý prišiel o matku, tak si Pannu Máriu zvolil za svoju nebeskú matku a používal citát „Totus Tuus, Maria“, čo v preklade znamená: „Celý tvoj, Mária“. Bol to 264. pápež. Za pomoci zboru sme mali spestrenú omšu. Po omši sme celá trieda išli do jazykovej učebne a  tam sme mali agape z toho, čo každý priniesol. Po chvíľke, čo sme sa občerstvili, sme si zahrali kahoot spolu s kaplánmi Filipom a Františkom, cez ktorý sme mali možnosť spoznať ešte viac Jána Pavla II. Žiaci z prvého stupňa mali zase za úlohu nakresliť, čo vedia o našom slovanskom pápežovi a poobede sme si z výkresov urobili výstavku neďaleko kaplnky.
  • autor: Sisa Škombárová a Jozef Diškanec
Posledná úprava Piatok, 26 Október 2018 08:51
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 4 z 158

Streda, 19. December 2018

Dnes má meniny
Judita
Zajtra má meniny
Dagmara

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva