Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Pozrite si PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Utorok, 10 September 2019 09:15

Zákldané informácie pre ŠKD (školský klub detí) pre šk. rok 2019/20

 
VOĽBY DO ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU PDF Tlačiť E-mail
Napísal Členovia ŽŠR   
Piatok, 06 September 2019 17:01
V pondelok 9. 9. 2019 po sv. omši si my - študenti gymnázia - doplníme členov ŽŠR z kvarty a prímy. Po sv. omši neutekajte a vypočujte si spevy nášho Laudata. Potom dostanete volebné lístky, v triede si premyslíte, komu dáte svoj hlas a počas dňa vás navštívime s volebnou urnou.
TEŠÍME SA NA NOVÝCH ČLENOV, KTORÍ NÁM POMÔŽU PRIPRAVOVAŤ PLES, VIANOČNÝ VEČIEROK, ŠPORTOVÉ POPOLUDNIA A INÉ AKCIE, KTORÉ SPOLU EŠTE VYMYSLÍME...
  • autor: ŽSRada
Posledná úprava Piatok, 06 September 2019 17:07
 
CVČ 2019-20 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Laštíková A.   
Utorok, 03 September 2019 18:08

>Ponuka krúžkov a týždenný rozvrh ZÚ v CVČ 2019-20 (formát PDF)<
(Začiatok činnosti záujmových útvarov 16. 9. 2019)


>Prihláška do krúžku (záujmového útvaru 2019-20) (formát DOC)<

>Žiadosť o prijatie dieťaťa do centra voľného času pri CSŠ (formát DOC)<

>Vnútorný predpis platný od 1.9.2018 do 31.8.2019<
o poplatkoch v materskej škole, ŠKD a CVČ

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 18:24
 
Oznam pre stravníkov. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľ. Valkovičová   
Utorok, 03 September 2019 05:33

Upozorňujeme našich stravníkov na zmenu v možnosti odhlasovania zo stravy v školskej jedálni. Z dôvodu dodržiavania záväzných  predpisov pre školské stravovanie bolo nastavené odhlasovanie len do 14.00 v predchádzajúci deň. Na podnety  rodičov umožňujeme od 1. 9. 2019 odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie) do 7:00 ráno v daný deň. Ďakujeme za pochopenie.

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 12:08
 
Pozor - Oznamy Školskej jedálne PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Utorok, 06 August 2019 14:21

Prosíme, pozrite si nové oznamy školskej jedálne pre šk. rok 2019-2020 vľavo na stránke školy, menu "Školská Jedáleň"

 
Reading for pleasure / Čítanie pre potešenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. P. Povalová   
Pondelok, 17 Jún 2019 00:00

 

Symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa kníh (23. apríl) v termíne od 24. 4. 2019 do 17. 6. 2019 sme v tercii zorganizovali triednu súťaž pod názvom Reading for pleasure / Čítanie pre potešenie. Cieľom tejto aktivity bolo motivovať žiakov čítať anglickú beletriu podľa vlastného výberu a prostredníctvom čítania anglických príbehov rozvíjať slovnú zásobu, upevňovať si gramatické štruktúry a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť. Motivačná aktivita prekonala očakávania, o čom svedčia jej výsledky. Mieru zapojenia jednotlivých žiakov či mieru obľúbenosti jednotlivých príbehov znázorňuje hodnotiaca tabuľka Read your way to better English. Do tabuľky priebežne formou smajlíkov žiaci hodnotili prečítanú knižku, čo mohlo poslúžiť ako odporúčanie pre spolužiakov. Najaktívnejšie čitateľky boli Nina Lehotská (17 kníh), Viktória Dudová (14 kníh) a veľmi aktívne: Bianka Nemčeková (12 kníh), Barbora Smoleňová (8 kníh). Blahoželáme najvášnivejším čitateľkám a rovnako nás teší aktivita, entuziazmus a snaha všetkých žiakov tercie.
  • autor: Mgr. P. Povalová

 

Posledná úprava Streda, 10 Júl 2019 14:10
 
Koncoročná besiedka v ŠKD PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Gabriela Vrabcová.   
Štvrtok, 27 Jún 2019 00:00

Konečne prišiel vytúžený koniec  školského roka, tak aj my v ŠKD sme ho 27. 6. 2019 oslávili posedením, malým pohostením a zaspomínaním si na spoločne prežité chvíle.

  • autor: Mgr. Gabriela Vrabcová

Posledná úprava Streda, 10 Júl 2019 13:54
 
ŠKD - základné Info PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. A. Laštíková   
Pondelok, 10 September 2018 00:00

Školský klub detí pri Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

ŠKD – základné info

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 5 oddelení ŠKD.

1. oddelenie – žiaci 1.A triedy vedúca oddelenia: Mgr.Magdaléna Suroviaková
2. oddelenie – žiaci 1.B triedy vedúca oddelenia: Katarína Smeets Škvarková
3. oddelenie – žiaci 2.A + 2.B triedy vedúca oddelenia: Dušana Szalak
4. oddelenie – žiaci 3.A + 3.B triedy vedúca oddelenia: Bc.Alžbeta Chomisteková
5. oddelenie – žiaci 4.A + 4.B + 5. ročník vedúca oddelenia: Mgr. Adriána Laštíková

Prevádzka a režim dňa
Ranný klub od 6:30 – 7:40

Príprava na vyučovanie od 15:00 – 16:00,
od 16:00 – 16:30 odpočinková činnosť


Zaraďovanie žiakov a príspevok na úhradu

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:  
48 € (september – december 2019) na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 VS:
1. oddelenie variabilný symbol 1111 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
2. oddelenie 1112 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
3. oddelenie 2222 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
4. oddelenie
3333 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa),
5. oddelenie 4444
(do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa)
do 18. 9. 2019 (september-december)
72 € na číslo účtu SK27 0200 0000 0039 7812 1557 do 14. 2. 2020 (január-jún)


Prihlášku dieťaťa do ŠKD odovzdať do 13. 9. 2019


Oznam o zmene poplatkov
12 €/mesiac (deti čakajúce na spoje do 13.30 - 6 €/mesiac)

Prihhláška do ŠKD (PDF-nedá sa vpisovať)

Prihhláška do ŠKD (DOC-dá sa vpisovať)

Posledná úprava Utorok, 10 September 2019 09:15
 
Oznam pre stravníkov. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ľ. Valkovičová   
Utorok, 03 September 2019 05:33

Upozorňujeme našich stravníkov na zmenu v možnosti odhlasovania zo stravy v školskej jedálni. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie bolo nastavené odhlasovanie len do 14.00 hod. v predchádzajúci deň. Na podnety rodičov umožňujeme od 1.9.2019 odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie) do 7.00 hod. ráno v daný deň. Ďakujeme za pochopenie.

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 05:41
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 27 August 2019 14:50

Začiatok školského roka 2019-2020 začneme spoločnou sv. omšou v Kostole sv. Kataríny v D. Kubíne v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00.
Po jej skončení sa presunieme spoločne s triednymi učiteľmi do našej školy.
Týka sa to žiakov:
Základnej školy s materskou školou Andreja Radlinského

Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského.

Materská škola začína v tento deň bežným režimom ráno od 6:30
Užite si ešte v zdraví posledné dni prázdnin;-)

Posledná úprava Štvrtok, 29 August 2019 08:30
 
Školská jedáleň – informácia o preplatkoch PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Streda, 10 Júl 2019 13:43

Oznamujeme rodičom, že preplatky za školský rok 2018/2019 budú vrátené na účty rodičov v priebehu mesiaca júl 2019.
Platby za stravné, ktoré prídu na účet školskej jedálne od 9. 7. 2019, budú zapísané stravníkom na nový školský rok.

 
Súdne pojednávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Napísala: Soňa Juhasová (septima)   
Utorok, 18 Jún 2019 00:00

Počas tohtoročnej občianskej náuky sme na hodinách intenzívne rozoberali základy práva, ústavu, rozdelenie súdov a celkové fungovanie justičných orgánov na Slovensku. Aby sme neostali len pri teoretických a abstraktných pojmoch, spolu s pani učiteľkou sme sa dňa
18. 6. 2019 v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne. Bola to pre nás nová skúsenosť a všetci sme so zaujatím sledovali, ako také pojednávanie prebieha. Naživo sme mali možnosť vidieť, aká je úloha sudcu, ako sa správa obžalovaný a aké sú povinnosti prokurátora. Keďže jediná prítomná verejnosť na pojednávaní sme boli my – študenti, pán sudca JUDr. Plutinský nám súdne pojednávanie trošku prispôsobil. Priblížil nám vykonávanie sudcovskej funkcie, vysvetľoval nám jednotlivé kroky, zdôvodňoval svoje rozhodnutia a zodpovedal nám na všetky otázky, ktoré sme mu položili. Bolo to naozaj zaujímavé pojednávanie, práve vďaka ústretovému prístupu pána sudcu. Na záver by sme sa chceli poďakovať našej p. učiteľke Povalovej za to, že sme mali možnosť nahliadnuť do toho, ako funguje justícia v praxi.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 4 z 178
Štvrtok, 17. Október 2019

Dnes má meniny
Hedviga
Zajtra má meniny
Lukáš

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva