Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
S.O.S ! Chceme učenie – nie mučenie! PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 12 November 2010 20:48

Dňa 8.11.2010 sa v Žiline konal odborný seminár s názvom Roadshow Moderný učiteľ 2010, zameraný na zavádzanie modernizačných technológii do vyučovacieho procesu, akýchkoľvek modernizačných snáh moderných učiteľov s prívlastkom hravosť, prirodzenosť, nenútenosť, zábava. Odvážne názory našich i zahraničných prezentujúcich pohladili dušu nejedného pedagóga, ktorí majú odvahu znížiť sa k potrebám a záujmom detí v snahe ich vyvýšenia v zmysle nielen intelektuálnom, ale i emočnom, sociálnom. Nepodceňovanie detí, budovanie hodnoty originality a jedinečnosti každého

Čítať celý článok...
 
Na Radlinského radi súťažíme PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 November 2010 12:01

Najprv k matematike: Počas svojho učiteľského života riešia učitelia matematiky veľakrát dve otázky: Ako zlepšiť úspešnosť svojich žiakov a ako zlepšiť ich vzťah k matematike. Určite nie je ľahké tieto otázky vyriešiť. Ešteže je tu súťaž MAKS s krásnymi, hravými a vtipnými úlohami. Súťaž sa u žiakov teší veľkej obľube, začali v nej dosahovať pekné výsledky a nadchli sa pre matematiku. Zistili totiž, že s ňou môže byť aj zábava. Je pre nás učiteľov matematiky na našej Cirkevnej spojenej škole veľmi povzbudivé, že sa v tomto školskom roku do súťaže zapojilo 105 žiakov.
Súťaž sa skladá z 5 súťažných kôl a na výsledky 1. kola už žiaci netrpezlivo čakajú. Koordinátormi súťaže sú Mgr. Karol Holubčík a Mgr. Anna Šochová. Záujemcovia o

Čítať celý článok...
 
Návšteva divadla PDF Tlačiť E-mail
Streda, 03 November 2010 00:00

Stane sa už tradíciou, že trieda III.G nášho osemročného gymnázia navštívi dvakrát za školský rok divadelné predstavenie v martinskom divadle. Pred dvomi rokmi sme videli komédiu Plné vrecká peňazí a mali sme to šťastie, že išlo o derniéru. Žiaci tak mali možnosť vidieť odviazanejší výkon hercov, ktorí sa lúčili s touto hrou. Pred rokom sme navštívili dve predstavenia: Zabudni na Hollywood a Štúrovci (koncert zrušený). V titule Zabudni na Hollywood mali žiaci možnosť nahliadnuť za oponu divadelných dosiek a zoznámiť sa s náročnosťou hereckej praxe. V predstavení Štúrovci (koncert zrušený) žiaci zhliadli štúrovskú poéziu v ich blízkom rockovom štýle. Naživo hrané piesne ich veľmi zaujali. Z hry si odniesli CD s piesňami, ktoré použijú na hodinách slovenčiny pri preberaní danej témy o Štúrovcoch. V stredu 3.11.2010 sme vo

Posledná úprava Nedeľa, 07 November 2010 17:58
Čítať celý článok...
 
Výtvarná súťaž - Správna cesta PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 Október 2010 00:00

Žiaci našej ZŠ a gymnázia pod vedením pani  učiteliek Mgr. J. Meškovej a Mgr. E. Dieškovej sa zapojili do výtvarnej súťaže projektu  SPRÁVNA CESTA , ktorú organizovalo Občianske združenie Kukučínka pri ZŠ Martina Kukučína v spolupráci s Oravskou Knižnicou A. Habovštiaka. Dňa 13.10. 2010 piati členovia poroty vyhodnotili výtvarné práce. Náš žiak gymnázia Erik Kuriak sa umiestnil na  III. mieste v kategórii II. stupeň ZŠ. Srdečne mu blahoželáme. Výtvarné práce sú vystavené od 18.10.- 28.10.2010 v školskej knižnici ZŠ M. Kukučína a od 29.10. – 10.11.2010 v Oravskej knižnici.


Posledná úprava Štvrtok, 28 Október 2010 12:06
 
Duchovné cvičenia zamestnancov školy PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 22 Október 2010 00:00

V dňoch 22.-23. októbra 2010 sa v Zázrivej konali duchovné cvičenia zamestnancov našej školy. Téma bola "Blahoslavenstvá - Chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo". Duchovné cvičenia viedol pán kaplán PaedDr. František Bebko. Okrem iného sme pracovali v skupinách a zamýšľali sa nad "problémami" ako napríklad modlitba, kríž, odpustenie, prijatie, povolanie, komunikácia. Duchovné cvičenia sa niesli vo veľmi dobrej atmosfére. Zúčastnilo sa ich skoro 30 učiteľov a zamestnancov zo všetkých zložiek našej cirkevnej spojenej školy. Podebatili sme si nielen o spomínaných problémoch, ale aj o bežných starostiach a radostiach. Upevnili sme kolektív, zahrali si volejbal. Duchovné cvičenia sme ukončili spoločnou svätou omšou a adoráciou v miestnom kostole. Chcem sa v mene všetkých poďakovať p. kaplánovi za hodnotne prežitý čas v našom spoločenstve.

Posledná úprava Utorok, 26 Október 2010 19:14
 
Exkurzia v planetáriu v Žiari nad Hronom PDF Tlačiť E-mail
Streda, 20 Október 2010 00:00

stredu 20. októbra sa žiaci V.A a V.B triedy s pani učiteľkami Lonskou a Podobovou zúčastnili exkurzie v planetáriu Maximilíana Hella v Žiari nad Hronom. Po návšteve geografického stredu Európy v obci Kremnické Bane sme sa prešli uličkami stredovekého banského a “zlatého“ mesta Kremnice. Obdivovali sme mestské hradby, morový stĺp v centre mesta ako aj impozantný gotický kostol sv. Kataríny a dozvedeli sme sa, že v Kremnici nepretržito od stredoveku funguje mincovňa, kde sa razili mince od zlatých dukátov až po dnešné eurá. Do samotného planetária v Žiari sme vstupovali na poludnie. Všetkých nás očarila prechádzka pomedzi planéty a astronomické úkazy na umelej oblohe hvezdárne. Potom sme sa ocitli v tzv. ufo sále, kde sa už slova ujal pracovník hvezdárne. V krátkej interaktívnej prednáške sa naši žiaci nedali zahanbiť a pohotovo odpovedali na  otázky a ich aj kládli.  Šťastnou cestou, zdraví a spokojní sme sa vrátili domov do Dolného Kubína o 16:15.

Posledná úprava Nedeľa, 24 Október 2010 19:35
 
Návšteva partnerskej školy v Poľsku PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14 Október 2010 00:00

14.10.2010 riaditeľ našej školy Mgr. Ľudovít Mačor, bývalý p. riaditeľ. Mgr. Gustáv Turčina, Ing. Eva Behulová, a členka rady školy Ing. Eva Juhásová stretli s vedením, źiakmi a pedagógmi partnerskej školy s názvom Zespół Szkół Samorządowych nr. 4 w Limanowej. 14.10 si táto škola pripomína sviatok svojho patróna sv, Jana Kante, a aj deň učiteľov v celom Poľsku. Zúčastnili sme sa slávnostnej sv. omše spolu so žiakmi učiteľmi a ďalšími hosťami. Po jej skončení nasledoval program v telocvični, kde sa okrem iných hostí prihovoril prítomným aj Mgr. Ľ. Mačor. Spolu s vedením školy sme sa dohodli na obnovení starých kontaktov a plánujeme výmenu žiakov a učiteľov oboch škôl.

Posledná úprava Sobota, 16 Október 2010 15:05
 
Tvorivé dielničky v Píšťalke PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 05 November 2010 00:00

V piatok 5.11.2010 sme navštívili Materské centrum Píšťalka, kde nás privítala teta Renátka.  Pripravila pre nás aktivitu - výrobu šarkana. Okrem tvorivej atmosféry sme tam zažili aj kopec zábavy. Dostali sme pozvanie aj na budúce, takže sa už odteraz tešíme na ďalšiu návštevu.
Mgr. A. Laštíková a deti z II.oddelenia.

Posledná úprava Pondelok, 15 November 2010 10:36
 
HVIEZDA MESIACA PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Október 2010 17:17

Žiaci 3. oddelenia sa v ŠKD vôbec nenudia. Nie je na to čas.

Každé popoludnie sa hráme, tvoríme, maľujeme, lepíme, šijeme, skladáme...

Taktiež súťažíme o titul „HVIEZDA MESIACA“, ktorý získa žiak s najvyšším počtom nazbieraných hviezdičiek. Víťaz môže navrhnúť jedno popoludnie, ktoré bude v ŠKD podľa jeho predstáv a zároveň získa sladkú odmenu.

Predstavujeme Vám niektoré z našich prác

Posledná úprava Piatok, 29 Október 2010 17:29
 
Vnúčatá starým rodičom PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 24 Október 2010 00:00

Dňa 24.10.2010 sa v MsKS v Dolnom Kubíne o 14.30 stretli starí rodičia, rodičia, priatelia a známi spolu so žiakmi našej školy na podujatí "Vnúčatá starým rodičom".

Naši mladí moderátori Lucia Podstrelena z 9.B a Filip Straka zo IV.G privítali starkých a uviedli program, v ktorom sa predstavili naši škôlkári a žiaci prvého a druhého stupňa . Prejavili im v ňom lásku i vďaku. V závere sme si popriali, aby sme sa spolu pri podobnej akcii v zdraví opäť všetci stretli aj o rok.

fotografie: PaedDr. Augustín Lakoštík

Posledná úprava Pondelok, 25 Október 2010 21:56
 
PO KAŽDOM DAŽDI VYJDE SLNKO PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21 Október 2010 00:00
je názov poviedky, ktorá získala najvyššie ocenenie v celoštátnej súťaži
Mladá slovenská poviedka 2010 v kategórii základných škôl. Pod túto poviedku sa podpísala mladá autorka Mirka Florková ešte ako žiačka 9.B trie-
dy našej školy. Súťaž prebiehala do konca júna 2010 a vo štvrtok 21.10.2010 boli vyhlásené výsledky.
Z Mirkinho úspechu máme veľkú radosť, prajeme jej podnetné inšpirácie a veľa tvorivých síl do budúcnosti.
 
Úspech na krajskom kole PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 15 Október 2010 00:00

Po víťazstve v okresnom kole sa v piatok 15.10.2010 predstavili naši cezpoľní bežci aj na ďalšom, tentokrát na krajskom kole,ktorého usporiadateľom bolo CVČ
Liptovský Mikuláš. Výborné umiestnenie dosiahlo hlavne družstvo dievčat v zložení Emília Púčková,Lucia Lachová a Lucia Podstrelená,ktoré skončilo na 2.mieste.
V kategórii jednotlivcov dobehla Emília Púčková na 8.mieste,Lucia Lachová na 9.mieste a Lucia Podstrelená na 14.mieste. V chlapčenskej kategórii obsadil Patrik
Šoch 10.miesto.

Posledná úprava Nedeľa, 24 Október 2010 21:16
 
« ZačiatokDozadu161162163164165166167168169170DopreduKoniec »

Stránka 165 z 174
Piatok, 19. Júl 2019

Dnes má meniny
Dušana
Zajtra má meniny
Iľja

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

Počasie Dolný Kubín - Svieti.com

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva