Domov

Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
VYHODNOTENIE ČISTOTY TRIED PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Gabriela Strapcová   
Streda, 05 Jún 2019 10:07

 

Tak ako každoročne, aj tento školský rok prebiehalo hodnotenia čistoty triedy na prvom stupni základnej školy. Deti sa po celý rok snažili, aby v triedach mali čisto, vždy upratané, nerozhodené odpadky, uložené veci i zotretú tabuľu. Žiaci z krúžku Malý zdravotník náhodne v niektoré dni prešli triedy a tak skontrolovali, či sa žiakom darí udržať si poriadok. Počas celého roka tak zbierali body, ktoré sme spočítali a víťazom tohoto roka najčistejšej triedy z prvého stupňa sa stala trieda 4.A s triednou p. uč. Mgr. Machajovou. Žiaci si s radosťou prebrali cenu. Ocenené boli aj ostatné triedy za snahu. Ďakujeme.
 • autor: PaedDr.Gabriela Strapcová

 

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 10:09
 
2. ročník medzipredmetového projektu SOČ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Patrícia Dudášová-Harantová   
Streda, 05 Jún 2019 09:58

Učíme pre život - taký je názov nášho vzdelávacieho programu. Preto sa učitelia jazykov na gymnáziu snažia prepojiť vedomosti a zručnosti získavané z kníh s každodennými situáciami. Jednou z aktivít, ktorá mala v praxi naučiť študentov spolupracovať v tíme, rozložiť si úlohy na celý školský rok, plánovať, prekonať samých seba vo vytrvalosti, spájať poznatky z rôznych predmetov, bol 2. ročník medzipredmetového projektu SOČ v septime. Študenti nemuseli napísať celú prácu, mali si však vyskúšať jednotlivé kroky pri písaní záverečných prác na VŠ. Naučili sa urobiť rešerš cez www.kis3g.sk, vybrali si tému, zdôvodnili svoj výber, formulovali ciele a hypotézy, ktoré následne overovali v dotazníku, pripravili úvod práce, spracovali použitú literatúru podľa noriem citovania ISO 690. Vďaka matematike vedeli dotazník vyhodnotiť, sformulovať závery a vysvetliť, čo vlastne zistili. Vďaka informatike si pripravili prezentácie, ktoré spĺňajú istý medzinárodný štandard obsahu a formy prezentácií. Najdôležitejšia časť ich čakala v máji - vyskúšali si obhajobu práce pred publikom, kde zároveň zazneli aj ich predstavy o tom, ako by mohla byť práca využitá v reálnom živote. Všetky projekty boli zaujímavé a niektoré veľmi podrobne premyslené. Dúfajme, že ich naši študenti dokončia a o rok odprezentujú aj v okresnom kole.
Študentom ďakujem za zaujímavé myšlienky, kolegom - p. uč. Sahuľovi a p. uč. Veselovskému za spoluprácu.

 • autor: Mgr. Patrícia Dudášová Harantová

Posledná úprava Streda, 05 Jún 2019 10:04
 
Púť prvopriímajúcich žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. T. Koval   
Štvrtok, 30 Máj 2019 11:54

Deň po svojom prvom svätom prijímaní naši tretiaci sa vydali na svoju púť do rodiska blahoslavenej sestry Zdenky do Krivej. Tam v miestnom kostole spolu s pánom kaplánom Filipom odslúžili svätú omšu, zoznámili sa so životom sestry Zdenky. Potom sme sa spolu vydali na krásne pútnické miesto do Klina, kde sme navštívili veľkú sochu Ježiša.

 • autor: Mgr. T. Koval

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 12:11
 
Noví kamaráti PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milota Orošová   
Streda, 29 Máj 2019 00:00

"Už ťa čakám, kamarát. Budeme sa spolu hrať." -Tak privítali predškoláci svojich kamarátov z cirkevnej MŠ v Trstenej, v stredu 29. 5. 2019. Plánovné stretnutie neprekazilo ani daždivé počasie a v predškolskej triede sa ozvýval najprv veselý spev domácich i hostí, neskôr výskot detí pri loptovej hre "Palček a obor". A kým si pani učiteľky vzájomne vymieňali skúsenosti, deti sa bezprostredne "pomiešali" a hrali sa podľa záujmov s rôznymi skladačkami, autami, edukačnými hračkami. Najväčší záujem hostí bol však o šachovnicu, kde deti so zaujatím hrali "Dámu". Najmilšie však bolo lúčenie, kde si deti podávali ruky a objímali sa, a Zachejove slová novému kamarátovi: " Som rád, že som ťa spoznal, bolo mi s tebou dobre" :)

 • autor: Milota Orošová

 

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 11:42
 
Akadémia ku Dňu matiek (MŠ 2019) PDF Tlačiť E-mail
Napísal spravca   
Utorok, 28 Máj 2019 15:31

Fotografie z akadémie pre mamičky a staré mamičky od detí z našej cirkevnej MŠ od Mgr. Miloša Kampu. Ďakujeme!
(text pridáme po spracovaní)

 • autor: Mgr. Miloš Kampa

Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2019 15:36
 
Turnaj O POHÁR CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLY (1.-2.) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Ľ. Mačor   
Štvrtok, 23 Máj 2019 00:00

Koniec mája patrí futbalovým turnajom O POHÁR CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLY. 23. mája sme boli svedkami futbalových zápasov prvákov a druhákov z našej školy proti kamarátom zo ZŠ Janka Matúšku, Istebného a z Cirkevnej školy R. Dilonga z Trstenej. O prvenstvo sa bojovalo do posledného zápasu, kde naši prváci s druhákmi ukázali, že boli najlepší a celkovo vyhrali.

Našu školu reprezentovali: Gabriel Bystriansky (brankár), Jakub Dančo, Tomáš Koval, Jakub Ruml, Lukáš Sklárčik, Sebastián Bobrík, Tobiáš Hubčík, Benjamín Janotík, Peter Sekereš a Martin Strapec.

Výsledky celého turnaja:

CSŠ – Istebné                                6 : 2
ZŠ J. Matúšku – CZŠ Trstená            3 : 0
ZŠ J. Matúšku – Istebné                  5 : 1
CSŠ – CZŠ Trstená                         3 : 3
CZŠ Trstená – Istebné                   5 : 2
CSŠ – ZŠ J. Matúšku                      4 : 2

CELKOVÉ PORADIE:

 1. CSŠ
 2. ZŠ J. Matúšku
 3. CZŠ Trstená
 4. ZŠ Istebné
  • autor: CSŠ
Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2019 14:57
 
Malí včelári PDF Tlačiť E-mail
Napísal Milota Orošová   
Piatok, 24 Máj 2019 00:00
V piatok 24. 5. 2019 sme sa v predškolskej triede hrali na včelárov pod vedením pána Kubasa (ocka našich kamarátov zo škôlky). Obliekli sme sa (imaginárne) celí do bieleho - ako sa na včelárov patrí - na hlavu sme si dali včelársky klobúk, na ruky dali rukavice a naša práca sa začala. Naučili sme sa rozlíšiť včely robotnice, trúdy a kráľovné. Vieme aké majú v úli funkcie. Vyskúšali sme si natiahnuť drôtik do medzistienky, pozreli si medové plásty. Vieme z čoho a prečo je v úli propolis, ako vyzerajú peľové zrniečka - aj sme ich ochutnali. Sami sme vyberali rámiky z úľa. Len škoda, že v nich ešte nebol medík. Ale za odmenu, že sme sa včielok nebáli a boli veľmi aktívni, nám ujo Kubas dal ochutnať ten vlaňajší. Ďakujeme mu za všetko, čo nás naučil. Už teraz vieme, že včielky musíme chrániť a keď budeme veľkí budeme aj my včelári.
 • autor: Milota Orošová
Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2019 11:14
 
Ponuka práce. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Pavlína Ševčíková   
Streda, 22 August 2018 09:22
Ponuka zamestnania.

Administratívny pracovník/pracovníčka v školskej jedálni

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Posledná úprava Utorok, 03 September 2019 17:48
 
NAJ TRIEDNA NÁSTENKA 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Renáta Železňáková   
Štvrtok, 30 Máj 2019 11:43

Žiačky z II.G Alexandra Povalová, Sarah Lujza Flajsová, Lucia Chládeková a Jesika Paľovčíková sa aj za menšej pomoci Kataríny Tišťanovej zo 7.A a Simony Smolkovej z I.G zapojili do súťaže Naj triedna nástenka 2019, ktorú organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne. Tohtoročná téma bola Čo mi dáva čítanie. Žiačky vytvorili inšpiratívnu nástenku pre seba a svojich spolužiakov, aby sa aj oni zamysleli nad tým, čo všetko môžu vďaka čítaniu získať.

 • autor: PaedDr. Renáta Železňáková

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 11:45
 
Návšteva Múzea holokaustu v Seredi PDF Tlačiť E-mail
Napísal PaedDr. Renáta Železňáková   
Utorok, 21 Máj 2019 00:00

Naši výhercovia v súťaži Medzníky 2. svetovej vojny - Marek Dieška z 9. A, Martin Špánik zo IV.G a Marek Janiga zo IV. G získali za zapojenie sa do súťaže možnosť navštíviť 21. mája 2019 spolu s členmi Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnom Kubíne Múzeum holokaustu v Seredi. Exkurzia bola pre všetkých zúčastnených veľmi obohacujúca. Počas prednášky a dvojhodinového obsiažného lektorského výkladu sme sa dozvedeli mnoho informácií z tohto najtragickejšieho obdobia ľudských dejín. Po návšteve múzea sme sa premiestnili k Pamätníku padlých v Seredi, kde sme vzdali úctu tým, ktorí zaplatili cenu najvyššiu - prišli o život. Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať členom OVPB v Dolnom Kubíne za možnosť zúčastniť sa na takejto akcii a veríme, že sa čoskoro stretneme aj na spoločnej besede v škole.

 • autor: PaedDr. Renáta Železňáková

Posledná úprava Štvrtok, 30 Máj 2019 11:36
 
Rozlúčková sv. omša PDF Tlačiť E-mail
Napísal gymnázium   
Utorok, 28 Máj 2019 15:13

Slávnostná sv. omša pri príležitosti rozlúčky s našimi maturantmi. Po jej skončení im boli odovzdané vysvedčenia a knihy ako poďakovanie za ich prácu a aktivity počas štúdia v našom gymnáziu.

 • autor: Mgr. Ľ. Mačor

Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2019 15:17
 
Noc v školskom klube - 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ŠKD   
Piatok, 24 Máj 2019 00:00

V piatok (24. 5. 2019) sa naši druháci večer vrátili do školy, aby prešli skúškou odvahy a statočnosti. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže a hry, pri ktorých si zašportovali a zasúťažili. Na chodbe si rozprestreli svoje spacáky a niektoré si priniesli aj svojich plyšových miláčikov, aby im v noci nebolo smutno. Na super diskotéke si zatancovali spolu s p. kaplánom Filipom, ktorý deti naučil aj nové tančeky. Najdôležitejšou časťou večera bol prechod tajomnou chodbou, kde na deti čakali rozprávkové príšerky. Všetci to statočne zvládli a za odmenu dostali diplom a sladkú medailu. Ďakujeme za pomoc gymnazistom a p. učiteľkám Danke a Evke.

 • autor: CVČ

Posledná úprava Utorok, 28 Máj 2019 14:28
 
« ZačiatokDozadu11121314151617181920DopreduKoniec »

Stránka 11 z 180
Pondelok, 18. November 2019

Dnes má meniny
Eugen
Zajtra má meniny
Alžbeta

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 

Erasmus 2014-2017

„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva