Hlavné menu

Staň sa našim žiakom!

Vianočná Besiedka v MŠ 2017

knižnica

otvaracie hodiny

ŠŠ TV - jún 2016

Klub Meteor

 

Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov
 

dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov
 

partneri

SmartBooks škola na nete

Erasmus+Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Novinky

Rok 2019
27. rokov od vzniku školy

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal RŠ   
Utorok, 27 August 2019 14:50

Začiatok školského roka 2019-2020 začneme spoločnou sv. omšou v Kostole sv. Kataríny v D. Kubíne v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00.
Po jej skončení sa presunieme spoločne s triednymi učiteľmi do našej školy.
Týka sa to žiakov:
Základnej školy s materskou školou Andreja Radlinského

Cirkevného gymnázia Andreja Radlinského.

Materská škola začína v tento deň bežným režimom ráno od 6:30
Užite si ešte v zdraví posledné dni prázdnin;-)

Posledná úprava Štvrtok, 29 August 2019 08:30
 
Pozor - Oznamy Školskej jedálne PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Utorok, 06 August 2019 14:21

Prosíme, pozrite si nové oznamy školskej jedálne pre šk. rok 2019-2020 vľavo na stránke školy, menu "Školská Jedáleň"

 
Reading for pleasure / Čítanie pre potešenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. P. Povalová   
Pondelok, 17 Jún 2019 00:00

 

Symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa kníh (23. apríl) v termíne od 24. 4. 2019 do 17. 6. 2019 sme v tercii zorganizovali triednu súťaž pod názvom Reading for pleasure / Čítanie pre potešenie. Cieľom tejto aktivity bolo motivovať žiakov čítať anglickú beletriu podľa vlastného výberu a prostredníctvom čítania anglických príbehov rozvíjať slovnú zásobu, upevňovať si gramatické štruktúry a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť. Motivačná aktivita prekonala očakávania, o čom svedčia jej výsledky. Mieru zapojenia jednotlivých žiakov či mieru obľúbenosti jednotlivých príbehov znázorňuje hodnotiaca tabuľka Read your way to better English. Do tabuľky priebežne formou smajlíkov žiaci hodnotili prečítanú knižku, čo mohlo poslúžiť ako odporúčanie pre spolužiakov. Najaktívnejšie čitateľky boli Nina Lehotská (17 kníh), Viktória Dudová (14 kníh) a veľmi aktívne: Bianka Nemčeková (12 kníh), Barbora Smoleňová (8 kníh). Blahoželáme najvášnivejším čitateľkám a rovnako nás teší aktivita, entuziazmus a snaha všetkých žiakov tercie.
  • autor: Mgr. P. Povalová

 

Posledná úprava Streda, 10 Júl 2019 14:10
 
Koncoročná besiedka v ŠKD PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Gabriela Vrabcová.   
Štvrtok, 27 Jún 2019 00:00

Konečne prišiel vytúžený koniec  školského roka, tak aj my v ŠKD sme ho 27. 6. 2019 oslávili posedením, malým pohostením a zaspomínaním si na spoločne prežité chvíle.

  • autor: Mgr. Gabriela Vrabcová

Posledná úprava Streda, 10 Júl 2019 13:54
 
Matematický klokan 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:43

Tento rok sa do medzinárodnej  súťaže Matematický klokan 2019 zapojilo z našej školy 71 žiakov z 1. stupňa a z nich 36 získalo diplom úspešný riešiteľ. Do súťaže sa zapojilo 23 prvákov, 23 druhákov, 12 tretiakov a 13 štvrtákov. Žiaci mali možnosť zmerať si svoje matematické vedomosti so svojimi rovesníkmi. Žiaci získali diplomy a zaujímavé ceny.                                                                          Víťazom blahoželáme.

  • autor: Mgr. Jana Mešková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:45
 
Súťaž „ Všetkovedko“ - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:26

 

Celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko sa tento rok zúčastnilo 52 žiakov z 2. - 4. ročníka: 2. ročník 25 žiakov, 3. ročník 15 žiakov a 4. ročník 12 žiakov. Deti si overili nadobudnuté vedomosti, čítanie s porozumením, rozvíjali logické myslenie a správny úsudok. 10 najúspešnejších žiakov získalo titul Všetkovedko, z toho jedna žiačka Evka Vráblová z 2.A triedy získal titul Všetkovedko školy, a tým sa dostala do galérie slávy v tejto súťaži. Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Za svoje úsilie a vedomosti všetci žiaci dostali diplomy a tiež vecné ceny (knihy, ceruzky, miniLEGO, hry ...), nechýbala ani sladká odmena. Všetkým srdečne blahoželáme.
  • autor: Mgr. Jana Mešková

 

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:30
 
Príprava na Didaktické hry v prírode PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Streda, 05 Jún 2019 00:00

Dňa 5. júna 2019 našu školu navštívili členovia Hasičského zboru v Dolnom Kubíne pán Peter DúhaIng. Patrik Michalica. Žiakom 1. stupňa porozprávali o práci hasičov a predviedli výstroj hasiča, ktorý nie je vôbec ľahký, váži viac ako 40 kg. Naučili sa, ako sa majú zachovať, keď vznikne požiar. Ukázali im, že každý prístroj a nástroj má v aute svoje miesto. Mohli si vyskúšať sedenie v terénnom aute. Na záver deti kládli mnoho otázok, ktoré ich zaujímali. Zistili, že práca hasiča je veľmi náročná a dôležitá.

  • autor: Mgr. J. Mešková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 09:34
 
Školská jedáleň – informácia o preplatkoch PDF Tlačiť E-mail
Napísal vedúca ŠJ   
Streda, 10 Júl 2019 13:43

Oznamujeme rodičom, že preplatky za školský rok 2018/2019 budú vrátené na účty rodičov v priebehu mesiaca júl 2019.
Platby za stravné, ktoré prídu na účet školskej jedálne od 9. 7. 2019, budú zapísané stravníkom na nový školský rok.

 
Súdne pojednávanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Napísala: Soňa Juhasová (septima)   
Utorok, 18 Jún 2019 00:00

Počas tohtoročnej občianskej náuky sme na hodinách intenzívne rozoberali základy práva, ústavu, rozdelenie súdov a celkové fungovanie justičných orgánov na Slovensku. Aby sme neostali len pri teoretických a abstraktných pojmoch, spolu s pani učiteľkou sme sa dňa
18. 6. 2019 v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne. Bola to pre nás nová skúsenosť a všetci sme so zaujatím sledovali, ako také pojednávanie prebieha. Naživo sme mali možnosť vidieť, aká je úloha sudcu, ako sa správa obžalovaný a aké sú povinnosti prokurátora. Keďže jediná prítomná verejnosť na pojednávaní sme boli my – študenti, pán sudca JUDr. Plutinský nám súdne pojednávanie trošku prispôsobil. Priblížil nám vykonávanie sudcovskej funkcie, vysvetľoval nám jednotlivé kroky, zdôvodňoval svoje rozhodnutia a zodpovedal nám na všetky otázky, ktoré sme mu položili. Bolo to naozaj zaujímavé pojednávanie, práve vďaka ústretovému prístupu pána sudcu. Na záver by sme sa chceli poďakovať našej p. učiteľke Povalovej za to, že sme mali možnosť nahliadnuť do toho, ako funguje justícia v praxi.

 
Momentka z prázdnin PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Mária Luptáková   
Sobota, 29 Jún 2019 11:39

  • autor: Mgr. Mária Luptáková

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 11:43
 
Maksík 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Jana Mešková   
Sobota, 29 Jún 2019 12:35

 

Matematickej súťaže Maksík sa zúčastnilo 18 žiakov 2. – 4. ročníka. Súťaž prebiehala v piatich kolách. Najúspešnejší boli: Alexandra Kurčinová, Júlia Paľovčíková, Ján Timotej Záhora, Célia Lea Flajsová, Gabriela Strapcová, Matiáš Flajs, Adriána Orolímová, Jakub Machaj, Sabína Emma Flajsová a Matúš Kvasničák. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho roka.
  • autor: Mgr. Jana Mešková

 

Posledná úprava Sobota, 29 Jún 2019 12:37
 
Zber papiera 2019 - VYHODNOTENIE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mgr. Marcela Machajová   
Sobota, 29 Jún 2019 11:59

Od septembra prebiehala súťaž v zbere papiera, do ktorej mali možnosť zapojiť sa všetci žiaci našej školy. Súťažilo sa o jeden deň voľna, zmrzlinu pre celú triedu, ale aj ocenenia jednotlivcov.  Niektorí  to zobrali doslovne, „vyhrnuli rukávy“ a zapojili všetkých členov rodiny, starých rodičov, susedov, krstných rodičov, tety predavačky....

Nazbieralo sa:
17 389 kg  papiera!

1. Ocenení jednotlivci z tried, ktorí priniesli najmenej 150 kg:

1. A - Julka Floreková
1. B - Zoška Szalak
2. B - Kvetka Palugová
3. A - Tomáš Lőrinčík
4. B - Jakub Godal
6. A - Miška Kapinová
8. A - Timotej Pazdera  (jediný)
prima - Lukáš Kacko
tercia - Viki Dudová

2. Ocenení jednotlivci, ktorí priniesli 500 kg a viac:

1. A - Nelka Habláková
1. B - Maťko Pisarčík
4. A - Viki Palugová
4. B - Ema Kovalová
5. B - Lukáš Kacko
6. A - Sophia Záhorová
prima - Katka Dúhová

3. Najlepší jednotlivci nad 1500 kg.

1. miesto: 2. B - Lukáš Sklarčík
2. miesto: 4. B - Miško Pisarčík
3. miesto: 2. B - Kristínka Papánová

4. Najlepšia trieda:

2. A – 2898,8 kg-
poputujú s p. uč. Evkou na zmrzlinu (dobrú chuť)

Najlepšia trieda 2. st. ZŠ: 6. A - deň organizovaného voľna, na ktorý sa budú tešiť začiatkom nového škol. roka

Najlepšia gymnaziálna trieda: prima - 1 deň organizované voľno

Všetkým výhercom  blahoželáme, zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do  zberu zapojili a  prispeli tak svojou „troškou“ do veľkého zberového balíka, pomohli prírode aj škole! 

Spracovala: Mgr. Marcela Machajová

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 10 z 183

2020

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Utorok, 21. Január 2020

Dnes má meniny
Vincent
Zajtra má meniny
Zora

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

počasie

booked.net

Internetové odkazy

Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva